Egzamin PSS 2016

Łukasz Drożdż
Quiz by Łukasz Drożdż, updated more than 1 year ago
Łukasz Drożdż
Created by Łukasz Drożdż over 4 years ago
268
0

Description

Prawdopodobny egzamin PSS 2016

Resource summary

Question 1

Question
Sprzężenie zwrotne :
Answer
 • powinno mieć większe wzmocnienie niż tor główny
 • zaczyna się od węzła sumacyjnego a kończy na wyjściu
 • powinno być maksymalnie odporne na wpływ zakłóceń
 • zaczyna się od wyjścia a kończy na węźle sumacyjnym

Question 2

Question
Jedno wyjście dwustanowe w sterowniku z modułu przekaźnikowego umożliwia bezpośrednie sterowanie :
Answer
 • A. Zadowalająco obiektem o dużej stałej czasowej
 • B. Zadowalająco obiektem o małej stałej czasowej poniżej 10 ms
 • C. Obiektem o mocy 10kW
 • D. Grzałką o mocy 200 W, która stabilizuje temperaturę wody w zbiorniku

Question 3

Question
Na poniższym schemacie :
Answer
 • Stan jedynki styku start ( przyciśnięty ) powinien trwać dłużej niż 3 sekundy Aby było opóźnienie wyjścia 1.00 o 3 sekundy
 • Krótkie naciśnięcie styku START uruchamia wyjście 1.00 po 3 sekundach
 • TIM 2 jest jedynką przez jeden cykl jeżeli START był naciśnięty krócej niż 3 sekundy
 • Wyjście 1.00 załączy się po czasie 3 sek a wyłączy po 5 sek jak START przestanie być jedynką

Question 4

Answer
 • a
 • b
 • c
 • d

Question 5

Answer
 • a
 • b
 • c
 • d

Question 6

Question
Zapali się POMOC i LAMP jeśli:
Answer
 • P2 i P3 NC , P1 P4 P5 NO
 • P1 P2 i P5 NC , P3 P4 i P6 NO
 • P2 i P3 P6 NC , P1 P5 P7 NO
 • P3 i P4 NC , P2 P5 P6 NO

Question 7

Answer
 • a
 • b
 • c
 • d

Question 8

Answer
 • a
 • b
 • c
 • d

Question 9

Question
Po wciśnięciu przycisku start (NO) zostanie załączone wyjście:
Answer
 • LAMP 1
 • LAMP 2
 • Obydwa
 • Żadne

Question 10

Question
Po wciśnięciu przycisku start (NO) ustawione zostaną następujące bity słowa W200
Answer
 • 0,4,13,13,14
 • Nie można określić, gdyż zależy to od czasu wykonania programu i długości wciśnięcia przycisku
 • 1,5,6,14,15
 • Nie zostaną żadne bity , gdyż w programie nie ma żadnej cewki ani instrukcji SET i KEEP

Question 11

Question
Po 2 krotnym wciśnięciu przycisku start (NO) ustawi się:
Answer
 • Nie można określić , gdyż zależy to od czasu wykonania programu i długości wciśnięcia przycisku
 • Bit 6 słowo IR 80
 • Bit 6 słowo W200
 • Bity 1,2 słowa W200

Question 12

Question
Po wciśnięciu przycisku start (NO) słowo W200 przyjmie wartość:
Answer
 • #4
 • #3
 • #2
 • #1

Question 13

Question
Po wciśnięciu przycisku start (NO) słowo W200 przyjmie wartość:
Answer
 • #000D
 • #0001
 • #000C
 • #0003

Question 14

Question
W których sekundach wyjście 10.0 będzie w stanie wysokim?
Answer
 • W 4,5,6,7
 • W 2,3,4,5
 • W 2,3,6,7
 • W żadnym

Question 15

Question
Po naciśnięciu przycisku START i puszczeniu go
Answer
 • A. Lamp 1 ustawi się po 25 sekundach na stałe
 • B. Lamp 1 ustawi się po 2.5 sekundach na stałe
 • C. Lamp 1 ustawi się po 2.5 i zgaśnie po jednym cyklu programu
 • Nic się nie stanie
Show full summary Hide full summary

Similar

Przemysłowe Systemy Sterowania egzamin Kwaśniewski
Łukasz Drożdż
New GCSE Maths required formulae
Sarah Egan
BM 13 - COMENIUS, HERBART, DEWEY, HÖNIGSWALD
christoph wimmer
Present Simple Vs Present Continuous
Luis Alcaraz
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
GINA DANIELA TABLA GERENA
Proyecto académico pedagógico solidario
kariina jaime
Characters in "An Inspector Calls"
Steve Whitmill
ENTRE GUERRAS
Elizabeth Ortega
Adolescentes: riesgos para la salud y soluciones
jimena cc
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
Betsaida Xadani Pérez Vásquez
Mapa Conceptual Comportamientos del Consumidor
Julie M