Valencià Mitjà 02

José M. Santamaría Bo
Quiz by José M. Santamaría Bo, updated more than 1 year ago
José M. Santamaría Bo
Created by José M. Santamaría Bo over 4 years ago
14
4

Description

Lliçó 2 - Valencià mitjà

Resource summary

Question 1

Question
Què és un ESCURÇÓ?
Answer
 • Una arma defensiva de metall, cuiro o fusta, que es duia al braç esquerre.
 • Un acurtament.
 • Una serp xicoteta i molt verinosa.

Question 2

Question
Este hivern els [blank_start]__________[blank_end] de la conca hidrogràfica han augmentat les seues reserves.
Answer
 • embalsaments
 • embalsos
 • embassaments

Question 3

Question
No s'ha fet soci del club perquè no pot pagar [blank_start]__________[blank_end].
Answer
 • la quota
 • la cota
 • l'abono

Question 4

Question
La faena del matalafer: [blank_start]__________[blank_end]. (refrany popular)
Answer
 • fer i desfer
 • voler i no poder
 • sabates de paper

Question 5

Question
[blank_start]__________[blank_end] al davanter acabà en gol.
Answer
 • La passada del centrecampista
 • El passe del centrecampista
 • El pas del centrocampista

Question 6

Question
Què significa l'expressió "a borbollons"?
Answer
 • Amb dificultats i entrebancs.
 • Tumultuosament, precipitadament.
 • Comptades vegades.

Question 7

Question
La companyia __________ ha facilitat l'índex de __________ de vehicles d'enguany.
Answer
 • d'assegurances / siniestralitat
 • d'assegurances / sinistralitat
 • de segurances / siniestralitat

Question 8

Question
El fuster li ha fet un armari amb portes [blank_start]__________[blank_end].
Answer
 • correderes
 • corredisses
 • corredores

Question 9

Question
Què significa el verb "trasbalsar"?
Answer
 • Endormiscar-se.
 • Sorprendre's per una cosa que passa bruscament.
 • Afectar profundament l'ànim.

Question 10

Question
Què significa l'expressió "a cor què vols"?
Answer
 • Amb el pressentiment que ha de passar alguna cosa especialment desagradable.
 • Amb completa satisfacció dels desitjos i amb tota la comoditat imaginable.
 • Amb la falsa creença que u és capaç de fer alguna cosa.

Question 11

Question
No podem entrar al teu ordinador si no ens proporciones el nou [blank_start]__________[blank_end] d'accés.
Answer
 • còdex
 • codic
 • codi

Question 12

Question
Què significa l'expressió "fer nosa"?
Answer
 • Molestar i dificultar una acció.
 • Trobar satisfacció al mirar algú o alguna cosa de molta bellesa.
 • Dormir, especialment quan ho fan els xiquets.

Question 13

Question
El jutjat va donar validesa __________ dels fets i a les declaracions dels __________.
Answer
 • a l'agreujament / testics
 • a la grevetat / testimonis
 • a la gravetat / testimonis

Question 14

Question
Quin dels tres conceptes no és un arbre?
Answer
 • faristol
 • faig
 • bedoll

Question 15

Question
Què és l'ordi?
Answer
 • Un compendi de regles i lleis.
 • Un cereal.
 • Una ferramenta de fuster.

Question 16

Question
T'ha dit això? __________ no tornarà demà __________ nit?
Answer
 • Què / de
 • Què / per la
 • Que / a la

Question 17

Question
Cavallers, __________ els demane __________ facen un últim esforç.
Answer
 • només / que
 • no més / que
 • només / Ø

Question 18

Question
La nevera i l'ordinador són dos aparells [blank_start]__________[blank_end] no sabria viure.
Answer
 • sense què
 • sense els que
 • sense els quals

Question 19

Question
Saps perfectament que ell ho ha fet [blank_start]__________[blank_end] estigues contenta.
Answer
 • per què
 • perquè
 • per a què

Question 20

Question
Si has de comprar les entrades del concert a les teues nebodes, [blank_start]__________[blank_end] demà!
Answer
 • compra-se-les
 • compra-les-els
 • compra'ls-les

Question 21

Question
Al metge li toca guàrdia __________ les tres __________ les cinc de la vesprada.
Answer
 • des de / fins
 • de / fins a
 • des de / fins a

Question 22

Question
Si no [blank_start]__________[blank_end] els missatges subliminars, no serem capaços de fer una bona crítica.
Answer
 • percibim
 • percebem
 • percebim

Question 23

Question
Vol que li telefone al despatx, però no sé si [blank_start]__________[blank_end] telefonaré esta vesprada.
Answer
 • li hi
 • l'hi
 • li'n

Question 24

Question
Serviu més te a estes convidades; [blank_start]__________[blank_end] un poc més, per favor!
Answer
 • serviu-les-en
 • serviu-los-en
 • serviu-les-el

Question 25

Question
A la meua germana li pareix bé que convidem el nostre cosí; a mi també [blank_start]__________[blank_end] pareix.
Answer
 • m'hi
 • me'n
 • m'ho

Question 26

Question
Vas dir que hui portaries l'informe als administradors, però no [blank_start]__________[blank_end].
Answer
 • s'ho has portat
 • se l'has portat
 • els l'has portat

Question 27

Question
Este matí l'administrador __________ una carta __________ acords adoptats pels veïns.
Answer
 • m'ha enviat / informant els
 • m'envià / informant sobre els
 • m'ha enviat / per a informar-nos dels

Question 28

Question
Els biòlegs han trobat __________ en __________ d'aigües subterrànies.
Answer
 • una bactèria estranya / la canal
 • un bacteri estrany / la canal
 • una bactèria estranya / el canal

Question 29

Question
__________ que arribarem __________.
Answer
 • Digueu-los / de seguida
 • Digueu-los / enseguida
 • Dieu-los / de seguida

Question 30

Question
[blank_start]__________[blank_end] demà, però de qualsevol manera l'oratge serà variable.
Answer
 • Pot ser que ploga
 • Pot ser plourà
 • Potser que ploga

Question 31

Question
El fossat del castell estava format per __________ vall que s'havia excavat en __________.
Answer
 • un / el terra argilós
 • una / la terra argilosa
 • un / la terra argilosa

Question 32

Question
Ràpidament [blank_start]__________[blank_end] que havien vingut corrent.
Answer
 • s'adonàrem
 • ens adonàrem
 • ens n'adonàrem

Question 33

Question
Esta vesprada he vist __________ amiga teua __________ Gandia.
Answer
 • una / a
 • a una / en
 • a una / a

Question 34

Question
__________ a tots __________ t'ha passat.
Answer
 • Deuries d'explicar / que
 • Hauries d'explicar / què
 • Tindries que explicar / què

Question 35

Question
No sé on ho vaig llegir, si en una encíclica de Joan Pau II (__________) o en una de Benet XVI (__________).
Answer
 • segon / setze
 • dos / setze
 • segon / setzé

Question 36

Question
__________ que t'ho dic de veritat: el termini no finalitza fins al 10 de març __________.
Answer
 • Per supost / inclusive
 • Per descomptat / inclusivament
 • Per suposat / inclusive

Question 37

Question
__________ l'oposició, has d'estudiar __________.
Answer
 • Pel que fa a / tan com pugues
 • Quant a / tant com pugues
 • En quant a / tant com pugues

Question 38

Question
Simplement no estic d'acord __________ tu. No tinc res més __________ dir!
Answer
 • amb / a
 • en / a
 • amb / que

Question 39

Question
Saps si ja han [blank_start]__________[blank_end] l'autor del robatori del banc?
Answer
 • detés
 • detingut
 • detengut

Question 40

Question
__________ s'acordà que se celebre la pròxima reunió __________ dimecres 25 de març.
Answer
 • Dijous passat / Ø
 • El dijous passat / Ø
 • Dijous passat / el

Question 41

Question
El meu nebot s'ha espavilat molt [blank_start]__________[blank_end] ha aprés arts marcials.
Answer
 • des que
 • des què
 • des de que

Question 42

Question
És una dona massa __________, jo diria que un poc __________.
Answer
 • prudent / covarda
 • prudenta / covarda
 • prudent / covard

Question 43

Question
__________ apuntant al cap amb una pistola. No es __________!
Answer
 • Li estic / mova
 • L'estic / moga
 • L'estic / mova

Question 44

Question
No __________ el límit __________ de velocitat!
Answer
 • excediu / permitit
 • excediu / permés
 • excedir / permés

Question 45

Question
__________ li ho hages comentat no m'ha agradat __________.
Answer
 • Que / res
 • El que / res
 • El fet que / gens

Question 46

Question
Quina és la frase que està ben escrita?
Answer
 • El jugador d'escacs, en un interval de sis jugades, va perdre els dos alfils.
 • Els íbers eren un poble pre-romà estés des del Llenguadoc fins a Andalusia.
 • El missil va caure al mig de l'oceà Índic.

Question 47

Question
Els pares __________ hui; els iaios i els __________, despús-demà.
Answer
 • venen / besnets
 • vénen / besnéts
 • venen / besnéts

Question 48

Question
Vaig estudiar __________ en __________ del meu poble.
Answer
 • l'ESO / l'IES
 • la ESO / el IES
 • la ESO / l'IES

Question 49

Question
Era un __________ amb molta __________.
Answer
 • bebedor / imaginació
 • bevedor / imaginació
 • bebedor / imatginació

Question 50

Question
L'opositora __________ de por per la __________ que presentava la prova.
Answer
 • s'extremia / complexitat
 • s'extremia / compleixitat
 • s'estremia / complexitat

Question 51

Question
Viu en __________ de la platja i això li ha empitjorat __________ d'estómac.
Answer
 • la urbanització / l'úlcera
 • l'urbanització / la úlcera
 • l'urbanització / l'úlcera

Question 52

Question
La vida [blank_start]__________[blank_end] és més estressant que la vida rural.
Answer
 • ciudadana
 • ciudatana
 • ciutadana

Question 53

Question
La crisi econòmica està provocant molts [blank_start]__________[blank_end] a tota la societat.
Answer
 • mal-de-caps
 • maldecaps
 • mal de caps

Question 54

Question
El __________ ha confirmat l'agent __________ en el seu càrrec.
Answer
 • cònsul / consular
 • cònsol / consular
 • cónsol / consolar

Question 55

Question
En quina paraula la lletra "x" sona igual que en "taxa"?
Answer
 • xinés
 • Elx
 • perplex

Question 56

Question
Per la carretera de [blank_start]__________[blank_end] circula molt de trànsit el cap de setmana.
Answer
 • circumval·lació
 • circumvalació
 • circunval·lació

Question 57

Question
Quina paraula està ben separada sil·làbicament?
Answer
 • fi / txer
 • qué / i / eu
 • a / e / ro / por / tu / a / ri

Question 58

Question
Qui no estiga acostumat a tanta __________ l'ha de __________ amb canvis d'activitat.
Answer
 • quietut / contra-restar
 • quietud / contrarrestar
 • quietud / contrarestar

Question 59

Question
La magnífica __________ del llibre permetrà que tinga més __________.
Answer
 • encuadernació / difusió
 • enquadernació / difusió
 • enquadernació / difussió

Question 60

Question
__________ de turistes han conegut __________ quan ens han visitat.
Answer
 • Milers / l'horxata
 • Millers / l'horxata
 • Milers / l'orxata
Show full summary Hide full summary

Similar

16 temes de literatura de valencià
mapipalacios97
Valencià Mitjà 04
José M. Santamaría Bo
Valencià Mitjà 04
marien vercher Toledo
Valencià Mitjà 01
José M. Santamaría Bo
Vocabulari Barbarismes 002
José M. Santamaría Bo
Vocabulari Barbarismes 005
José M. Santamaría Bo
Vocabulari Barbarismes 006
José M. Santamaría Bo
Vocabulari Barbarismes 003
José M. Santamaría Bo
Vocabulari Barbarismes 001
José M. Santamaría Bo
LITERATURA MEDIEVAL CATALANA
Nanina
Valle Inclán Contexto histórico y literario de la época
Isabel Ordoñez M