Preguntes

soylamimi
Quiz by soylamimi, updated more than 1 year ago
soylamimi
Created by soylamimi over 4 years ago
26
0

Description

Preguntas de repaso examen

Resource summary

Question 1

Question
Et disposes a administrar un concentrat d'hematies, abans del procés has de saber:
Answer
 • No s'ha de posar res per aquesta via si no està destinada per posar un altre concentrat d'hematies
 • S'ha de de netejar la via amb sèrum isotònic abans d'administrar el concentrat d'hematies
 • S'ha de netejar la via amb sèrum hipertònic abans d'administrar el concentrat d'hematies
 • S'ha de netejar la via amb sèrum fisiològic després de l'administració del concentrat d'hematies

Question 2

Question
L'ona Q en una tira de l'electrocardiograma vol dir:
Answer
 • Que el pacient ha patit un IAM previ
 • Res important ja que no és patològic tret que l'ona presenti una anomalia
 • Que el pacient està patint un IAM en el moment
 • L'estímul no ve del nòdul sinusal si no de més abaix

Question 3

Question
Tenim aquesta tira d'electrocardiograma d'un pacient, la nostra actuació serà:
Answer
 • No alarmar-nos perque no presenta cap patologia ja que és un ECG amb un ritme sinusal
 • Avisar el metge ja que el complex QRS mesura < 0,12 s.
 • Avisar el metge ja que el PQ mesura < 0,20 s.
 • Avisar el metge ja que presenta un Bloqueig AV Tipus II

Question 4

Question
La ventilació controlada per volum (CMV) està indicada:
Answer
 • Per a pacients que presenten una ventilació espontània, consistent i fiable
 • Perquè el pacient realitzi un mínim esforç respiratori
 • Per a pacients que necessiten una ventilació espontània o assistida
 • Per a pacients que iniciïn un procés de weaning o destete

Question 5

Question
Tenim l'electrocardiograma d'aquest pacient, sabem que:
Answer
 • És extrasístole ventricular
 • És un Bloqueig AV de 1r grau
 • És un Bloqueig AV de 2n grau tipus I
 • És una Bradicardia sinusal

Question 6

Question
En Joan presenta una lesió medul·lar per traumatisme cervical, presenta les següents constants: 36,5ºC, FC 40, TA 80/40, té paràlisi al braç dret i a les dues cames, les extremitats seques i calentes i presenta dolor, sabem que és:
Answer
 • Xoc hipovolèmic
 • Xoc medul·lar
 • Xoc sèptic
 • Disreflexia autònoma

Question 7

Question
Respecte a la infermera d'urgències, sabem que NO és una de les seves funcions:
Answer
 • Assignar el nivell de priorització a un pacient amb un motiu de consulta determinat
 • Mantenir els pacients i familiars informats sobre el temps d'espera en ser atesos
 • Reavaluar periòdicament als pacients de l'àrea d'espera
 • Fer una història completa del pacient, que inclogui una informació completa dels seus problemes de salut

Question 8

Question
Quina és una funció de la infermera d'Urgències:
Answer
 • No realitzar el triatge dels pacients que acudeixen a urgències
 • Atendre pacients que tenen mala tolerància a l'espera
 • No informar sobre els temps d'espera als familiars
 • Aturar al pacient que ha arribat primer

Question 9

Question
Quina és la principal complicació en la nutrició enteral?
Answer
 • Vòmits
 • Diarrees
 • Residu gàstric
 • Extracció accidental

Question 10

Question
Quina és la presió que apareix després de la pausa inspiratòria?
Answer
 • Presió PEAK
 • Presió meseta o plateau
 • Volum espiratori > 35 cm d'H20
 • Volum espiratori > 45 cm d'H20

Question 11

Question
Pel que fa a la Limitació de Tractament de Suport Vital (LTSV) és cert que:
Answer
 • Es decideix entre un consens entre el metge i la infermera
 • S'ha de comprovar a la història clínica
 • El decideixen els familiars
 • Totes són certes

Question 12

Question
És cert que en el "Survey Sepsis" el mètode d'actuació en les 6 primeres hores és:
Answer
 • Controlar el lactat sèric
 • Administrar antibiòtic les dues primeres hores i després d'això els hemocultius corresponents
 • Controlar hematòcrit
 • Totes són falses

Question 13

Question
Respecte al Síndrome de Resposta Inflamatòria Sistèmica (SRIS):
Answer
 • En el SRIS la hipotensió es soluciona en administrar fluids
 • Afecta dos o més òrgans causant una disfunció
 • Pot ser causada per una infecció o no
 • La SRIS és sempre causada per una infecció

Question 14

Question
En Jordi és un pacient amb lesió medul·lar completa, quan vas a realitzar-li la higiene veus que presenta la part superior de la lesió vermella i calenta i la de baix pàl·lida i freda, la teva actuació serà:
Answer
 • Prendre-li la tensió arterial i temperatura
 • Baixar-li les cames i deixar-lo assegut
 • Buscar l'estímul que l'hagi desencadenat
 • Donar-li antihipertensius

Question 15

Question
Et disposes a traslladar al pacient que porta ventilació mecànica al respirador de trasllat ja que s'ha de fer unes proves:
Answer
 • Prepares tot el material necessari per al trasllat, el material per administrar oxigen i el ambú
 • T'assegures que l'acompanya la infermera i el celador
 • T'assegures del recorregut que ha de fer fins al seu destí i et poses en contacte amb el servei receptor
 • Totes són certes

Question 16

Question
En tornar a la unitat t'adones que el Pau, un pacient al qual se li ha tret la sedació i que acaba d'iniciar el weaning s'ha extubat, la teva actuació com a infermera és:
Answer
 • El poses en decúbit lateral esquerre en posició de seguretat i li treus la sonda nasogàstrica
 • Li col·loques una mascareta amb reservori i el capçal a 45 graus
 • Li augmentes el clorur mòrfic i prepares el material per intubar
 • Li augmentes el clorur mòrfic i el tranquil·litzes

Question 17

Question
La Maria és una pacient que presenta una lesió medul·lar a D12, per realitzar una reeducació vesical:
Answer
 • Li poses una sonda vesical permanent
 • Li poses una sonda vesical intermitent
 • Controles el residu de diüresi
 • Fas un control del líquid que ingereix

Question 18

Question
Quin signe indica que NO hi ha mort encefàlica:
Answer
 • Signe de Lázaro
 • Priapisme
 • Moviment ocular contrari al moviment cefàlic
 • Apnea a la disminució de l'O2

Question 19

Question
L'hora 0 a les cremades és important per:
Answer
 • Reposició de líquids
 • Càlcul de l'hemoconcentració
 • Càlcul de la concentració d'hematocrit
 • Totes són certes

Question 20

Question
Les pèrdues insensibles es calculen per:
Answer
 • Pes i temperatura
 • Pes i diüresi
 • Pes, diüresi i deposició
 • Pes, temperatura i ventilació

Question 21

Question
El Josep és un pacient amb diàlisi i catèter femoral però ara va a començar una hemodiafiltració, en el procés veus que el valor d'entrada està extremadament negatiu, això és a causa de:
Answer
 • Per adherència del catèter a la paret vascular
 • Per desconnexió del catèter
 • Per coagulació del filtre
 • Per flexió de l'extremitat inferior pinçant la línia mitja del catèter

Question 22

Question
Segons l'article "Abrir la UCI a los familiares" això suposa:
Answer
 • Un problema per als professionals
 • Un problema per infraestructures no preparades
 • Un problema per als familiars
 • A i B són certes

Question 23

Question
La VMNI és de primera elecció en:
Answer
 • IAM
 • Pacient inmunodeprimit
 • Sèpsia greu
 • EAP (edema agut de pulmó)

Question 24

Question
Després d'un accident de cotxe la valoració del pacient politraumatitzat serà:
Answer
 • Valoració neurològica, de la via aèria, xoc i hemorràgia
 • Valoració de la via aèria, columna cervical, consciència i hemorràgia
 • Valoració de la via aèria, columna cervical, xoc, hemorràgia i consciència
 • Valoració de la via aèria, columna cervical, respiració i consciència

Question 25

Question
Et trobes a la unitat de crítics i l'alarma del CMV ha saltat per un augment de la PEAK, les causes poden ser:
Answer
 • Obstrucció de secrecions
 • Mossegada del tub endotraqueal
 • Desconnexió
 • A i B són certes

Question 26

Question
Les cures abans d'administrar un concentrat d'hematies són:
Answer
 • Assegurar de llegir l'etiqueta dues vegades
 • Assegurar-te al programar no tarda més de dues hores a passar
 • Fer proves creuades si hi ha al·lèrgies
 • Fer les proves creuades en el control d'infermeria per assegurar-te que hi ha espai suficient

Question 27

Question
El destete terminal consta de:
Answer
 • Reduir progressivament l'aportació d'O2 al 21% igualat amb el de l'ambient
 • Augmentar la sedacció i treure el tractament
 • Retirar catèter Swan-Ganz
 • A i C són correctes

Question 28

Question
L'Ana té una fractura tibial oberta, presenta molt dolor, per a la valoració del metge com a infermera has de:
Answer
 • Alinear la fractura amb la línia mitjana del cos
 • Realitzar valoració del dolor mitjançant escala del dolor i posar analgèsia
 • Curses hemocultius
 • A i B són certes

Question 29

Question
Et disposes a donar nutrició enteral al pacient crític, per a això abans realitzaràs:
Answer
 • Mesuraràs plecs cutanis
 • Triaràs aliment normoproteic amb alt contingut en fibra
 • Triaràs aliment hipoproteic sense contingut en fibra
 • Totes són falses

Question 30

Question
El test d'apnea en la valoració de mort encefàlica:
Answer
 • Es farà després de la valoració del tronc encefàlic
 • Es pot realitzar també amb CPAP
 • Es tracta de disminuir l'aportació d'O2
 • A i B són certes

Question 31

Question
A l'administrar VMNI NO és una funció de la infermera:
Answer
 • Tractar la pell per evitar lesions cutànies
 • Pactar amb el pacient descansos per disminuir l'ansietat
 • Tractar problemes oculars per colonització bacteriana
 • Pujar el capçal a 45º

Question 32

Question
​​Són complicacions de l'hemodiafiltració:
Answer
 • Arítmia
 • Hipotensió
 • Pèrdua de sang per coàgul del filtre
 • Totes són certes

Question 33

Question
Segons l'estudi de la Semicyuc respecte al xoc medul·lar:
Answer
 • La Metilprednisolona no és eficient segons els últims estudis
 • La metilprednisola és més efectiva a les dues hores
 • La metilprednisolona és més efectiva a les 6 hores
 • Totes són falses

Question 34

Question
Per garantir la mort encefàlica:
Answer
 • Son necessàries sempre dues valoracions clíniques amb sis hores de diferència i les proves complementàries
 • És imprescindible realitzar el test d'apnea i s'ha de realitzar en primer lloc dins tota la bateria de proves
 • Hem de realitzar el test de l'Atropina, aquest indica mort encefàlica quan la FC augmenta < 10% de la FC basal desprès de l'administració de 0,04mg/Kg d'Atropina E.V.
 • És necessari comprovar que hi ha absència de reflexos oculocefàlics i per això ens assegurem que hi ha presencia de moviments oculars en contra del moviment cefàlic amb la mobilització del cap passivament des de darrera del capçal del llit del pacient

Question 35

Question
Si el respirador indica PEAK > 45 cm H2O:
Answer
 • He d'aspirar al pacient ja que el més probable és que sigui conseqüència d'una elevada resistència del flux aeri a les tubuladures per presència de moc
 • He d'avisar al metge ràpidament ja que això indica mala distribució de l'aire dins de l'alvèol i probablement indicarà tractament amb broncodilatadors
 • He de comprovar que les tubuladures no estiguin acotades o el pacient mossegui el tub endotraqueal
 • A i C són certes

Question 36

Question
El síndrome del distrés respiratori agut:
Answer
 • Requereix que el pacient sigui ventilat mecànicament amb volums tidals alts i PEEP també altes
 • Utilitza el decúbit prono com alternativa terapèutica ja que amb aquesta posició s'aconsegueix reclutar les regions pulmonars anteriors
 • Utilitza el decúbit prono com alternativa terapèutica i aquesta inclou girs del cap c/6 hores
 • Requereix que el pacient sigui ventilat mecànicament amb volums tidals baixos i PEEP moderades

Question 37

Question
L'escala qSOFA:
Answer
 • És una eina de cribatge que inclou entre els paràmetres a valorar: la FC, la FR i el nivell de consciència
 • Considera que un pacient té probabilitats de presentar una evolució desfavorable si presenta una TAS < a 120 mmHg i una FR > 20 x'
 • Valora el Glasgow, la TA i la FR
 • B i C són certes

Question 38

Question
A les modalitats de respiració controlada:
Answer
 • S'ha d'establir sempre un trigger
 • El pacient sempre inicia les respiracions i s'ha de programar una FR i un volum tidal
 • La desavantatge és la necessitat de sedació profunda del pacient
 • Totes son falses

Question 39

Question
Nen de 3 mesos d'edat que acudeix a urgències amb el seu pare per presentar tos i febre de tres dies d'evolució. En l'avaluació del TEP presenta pal·lidesa cutània, aleteig nasal i el seu to muscular està disminuït. Quina seria l'orientació de la situació per planificar cures d'infermeria en aquesta situació?
Answer
 • Disfunció cerebral primària
 • Dificultat respiratòria
 • Fallada respiratòria
 • Cap és correcta

Question 40

Question
Quina de les següents afirmacions és certa pel que fa a la mort encefàlica?
Answer
 • La hipotèrmia és l'alteració hemodinàmica més freqüent durant el procés de manteniment del donant d'òrgans en mort encefàlica
 • La TA sistòlica mínima que garanteix la correcta perfusió renal, hepàtica i miocàrdica és de 120 mmHg
 • El fàrmac d'elecció pel correcte control de la TA és la Dopamina a la dosis mínima necessària
 • L'atropina és el fàrmac més eficaç pel control de les arítmies

Question 41

Question
Observes que el color de l'ultrafiltrat en un pacient amb teràpia d'hemodiafiltració venovenosa contínua té una tonalitat rosada:
Answer
 • L'ultrafiltrat és l'orina del pacient, per tant avises al metge de que el pacient presenta lleugera hematúria
 • Sospites que els capil·lars del filtre s'han trencat i procedeixes a canviar el filtre
 • L'ultrafiltrat por presentar diferents tonalitats (van de rosa clar a groc palla) en funció del tipus de teràpia que rep el pacient
 • A i C són certes

Question 42

Question
El registre de complicacions durant el decúbit pro es considera un indicador de qualitat en el pacient crític. Quina d'aquestes complicacions s'han d'incloure al registre?
Answer
 • L'aparició d'úlceres per decúbit a la zona sacre
 • L'extubació accidental
 • L'obstrucció del tub endotraqueal
 • B i C són certes

Question 43

Question
Una alarma de presió extremadament negativa en un pacient amb teràpia d'hemodiafiltració venovenosa contínua por indicar:
Answer
 • Que la llum del catèter (rama arterial) està obstruïda
 • Que hi ha una possible desconnexió del catèter
 • Que s'estàn trencant els capil·lars del filtre
 • La presió d'entrada mai és negativa, sempre és positiva

Question 44

Question
Quina d'aquestes respostes és certa pel que fa als donants d'òrgans?
Answer
 • Les negatives familiars representen la primera causa de pèrdues de donants en mort encefàlica a Espanya
 • A Espanya no està contemplada la donació d'òrgans per part dels donants tipus 1 de Maastricht
 • La distribució d'òrgans pel transplantament es regeix per la llei de proximitat i la llei de voluntats anticipades
 • La mort encefàlica apareix quan la pressió intracraneal (PIC) s'eleva per sobre de la pressió arterial diastòlica

Question 45

Question
Quina de les següents afirmacions considera que és incorrecta:
Answer
 • Considerem èticament correcte i exigible la suspensió o retirada de tractaments o mesures que es consideren inútils o fútils en un procés determinat i per a un pacient concret, segons els coneixements mèdics actuals, tot i que pugui haver oposició per part dels familiars o persones vonsulades al pacient, als quals cal informar adequadament
 • Recomanem que en els casos en que el professional o l'equip terapèutic pugui tenir dificultats en la presa de decisions es faci l'oportuna consulta al comité d'Ètica Assistencial, propi
 • Recomanem que en els casos en que el professional o l'equip terapèutic pugui tenir dificultats en la presa de decisions es faci l'oportuna consulta al comité d'Ètica Assistencial de referència
 • Considerem èticament acceptable l'administració o aplicació de mesures que es consideren inútils o fútils en un procés determinat i per a un pacient concret, segons els coneixements mèdics actuals, i que no tenen altre finalitat terapèutica ni pal·liativa, més enllà del manteniment d'una vida merament biològica, sense cap possibilitats de millora o recuperació.

Question 46

Question
Nena de 9 mesos que està a l'escola bressol i quan li estan canviant el bolquer, cau del canviador presentant quadre de traumatisme. Us avisen perquè esteu d'urgències al CAP perquè aneu al centre a realitzar una primera atenció. En l'avaluació presenta pal·lidesa cutània, normoventilació i està poc reactiva: quina seria l'orientació de la situació per planificar cures d'infermeria en aquesta situació?
Answer
 • Fallada respiratòria
 • Shock compensat
 • Shock descompensat
 • Fallada cardiopulmonar

Question 47

Question
Quins són els objectius principals del TEP?
Answer
 • Identificar les constants vitals del nen
 • Establir pautes d'actuació
 • Establir prioritats
 • B i C són certes

Question 48

Question
Un nen de 2 anys pateix un accident de trànsit i presenta traumatisme cranial, és ingressat a la unitat de cures intensives. S'ha de valorar el Glasgow que presenta i el nen obre els ulls al parlar-li, està confús i localitza el dolor. Quina valoració de Glasgow presenta?
Answer
 • 15
 • 9
 • 12
 • 10

Question 49

Question
Quina de les següents interfases NO està indicada en la VMNI del pacient amb insuficiència respiratòria aguda:
Answer
 • Nasal
 • Facial
 • De casc
 • Cap de les interfases mencionades està indicada en la VMNI del pacient amb insuficiència respiratòria aguda

Question 50

Question
Un pacient politraumatitzat es derivat al servei d'urgències de l'hospital on tu treballes com infermera:
Answer
 • T'assegures de mobilitzar en bloc al pacient, que, imperativament, portarà un collaret cervical tou fins que no es descarti un possible lessió medul·lar
 • T'assegures que el pacient porti canalitzades dues vies venoses (una central i l'altre perifèrica i que aquesta preferentment estigui situada a l'avantbraç)
 • Procedeixes a la inspecció complerta del pacient retirar-li la roba i evitant la hipotèrmia
 • Totes són certes

Question 51

Question
Un ciclista té una accident, cau a la cuneta inconscient. És localitzat pel Servei d'Emergències Mèdiques després de 3 hores de transcorregut l'accident amb un Glasgow de 7. Donades aquestes circumstàncies: (ANULADA)
Answer
 • El pacient serà traslladat a l'hospital més proper ja que no és possible l'activació del codi PPT un cop ha passat 1 hora de l'accident
 • El pacient serà traslladat a l'hospital que garanteixi el Servei de Neurocirurgia durant les 24 hores del dia
 • El pacient serà traslladat a l'hospital que disposi de Servei d'Hemodinàmica les 24 hores del dia
 • El pacient serà traslladat a l'hospital que el metge responsable consideri adequat tenint en compte que la probabilitat de mortalitat del pacient és la mateixa durant tot el procés

Question 52

Question
Quina de les següents afirmacions és certa pel que fa a l'inici de la VMNI en el pacient crític:
Answer
 • Les pressions d'inici han de ser, com a mínim, les pressions terapèutiques indicades per a la situació clínica del pacient, i s'han de baixar progressivament a mida que millori el quadre clínic
 • Durant les primeres proves amb el pacient, les alarmes del respirador han d'estar actives per assegurar-nos que funcionen correctament
 • En situacions d'urgència, és prioritari col·locar la mascareta al pacient i iniciar les ventilacions. Un cop el pacient s'hagi adaptat al sistema, ja se li donaran les explicacions pertinents
 • Per millorar la tolerància, s'ha d'evitar pressionar la mascareta excessivament, encara que això comporti un cert grau de fuites

Question 53

Question
A quina de les següents situacions està contraindicada la VMNI:
Answer
 • Pacient portador de dentadura postissa
 • Pacient portador de sonda nasogàtrica
 • Pacient letàrgic
 • Coma

Question 54

Question
Et disposes a traslladar a un pacient politraumatitzat, intubat i connectat a un respirador de trasllat. Abans de sortir del servei...
Answer
 • Prepares el material necessari de trasllat tenint en compte que no caldrà prendre el baló de resucitació ja que el pacient està conectat al respirador
 • Et comuniques amb el servei receptor per tal que estiguin preparats
 • T'assegures de conèixer el circuit traçat pels trasllats del teu hospital
 • B i C són certes

Question 55

Question
En Pere se li ha retirat la sedació i fa 10 minuts ha iniciat el weaning amb O2 en T. En entrar al box te n'adones que s'ha extubat. Quina serà la teva actuació?
Answer
 • Aturar la nutrició enteral i posar al pacient en posició de decúbit lateral de seguretat
 • Posar-li una màscara d'oxigen amb reservori i incorporar al pacient a 45º
 • Augmentar la perfusió de Clorur Mòrfic per un Cambell 0 i aturar la nutrició enteral
 • Preparar el material per una possible reintubació i augmentar la perfusió de Clorur Mòrfic per tal de tranquil·litzar al pacient

Question 56

Question
En observar la tira de l'ECG sospites que es tracta de:
Answer
 • Una bradicàrdia sinusal
 • Bloqueig de primer grau
 • Bloqueig de segon grau tipus Mobitz I
 • Bloqueig de segon grau tipus Mobitz II

Question 57

Question
Les pèrdues insensibles...
Answer
 • Són les que es produeixen a través de la transpiració i la respiració
 • En condicions normals es calcula entre 1500 i 2000 ml. al dia
 • Varien en funció de la temperatura del pacient
 • A i C són correctes

Question 58

Question
Quina d'aquestes afirmacions és certa pel que fa al suport nutricional del pacient crític:
Answer
 • Un pacient crític que rep nutrició enteral té estrenyiment si hi ha absència de deposicions durant més de 10 dies
 • La presència de diarrees un cop passats quatre dies de l'inici de la nutrició enteral ens ha de fer sospitar infecció per pneumococ
 • La realització d'una placa de tòrax es considera una mesura de compliment obligat previ a l'inici de la nutrició enteral
 • La glutamina és un micronutrient considerat beneficiós només si s'administra per la via enteral

Question 59

Question
A la fibril·lació auricular:
Answer
 • La freqüència auricular és elevada i el PR és superior a 0,20 segons
 • L'estímul elèctric neix en un únic focus ectòpic del nodus sinoauricular
 • El ritme ventricular pot ser ràpid o lent
 • El complex QRS presenta alteracions amb amplitud d'ona superiors a 0,12 segons

Question 60

Question
La Joana està ingressada a la UCI. Et demanen que iniciïs la nutrició:
Answer
 • Habitualment iniciaràs la nutrició per via enteral amb una fòrmula hiperproteica sense fibra
 • Abans d'iniciar la nutrició faràs el càlcul de les necessitats calòriques i escolliràs un fòrmula normoproteica amb fibra en absència de patologies que ho contraindiquin
 • Prèviament a l'inici de la nutrició t'assegures que hi ha sorolls intestinals i de no ser audibles no inicies la nutrició
 • Totes són falses

Question 61

Question
Segons l'estudi de Valls-Matarín et al. "Variación de la masa muscular y el peso en el paciente crítico":
Answer
 • El pacient presenta una pèrdua de pes a l'alta de la unitat que està relacionat amb la patologia
 • El pacient crític presenta una pèrdua de masa muscular a l'alta, relacionada amb l'estada i el tractament amb relaxants musculars
 • El pacient crític sol presentar un balanç hídric negatiu entre el primer i cinquè dia de l'ingrès
 • B i C són correctes

Question 62

Question
Assenyala la resposta INCORRECTA:
Answer
 • El triatge s'inicia amb l'arribada del pacient al Servei d'Urgències i finalitza amb la visita mèdica
 • El triatge s'inicia amb la trucada telefonica a un Centre de Coordinació d'Emergències i finalitza amb la visita mèdica
 • El triatge s'inicia amb l'arribada del pacient al Servei d'Urgències i finalitza quan se li assigna un nivell de priorització
 • El triatge és un procés de valoració que ordena als pacients segons el grau d'urgència dels signes i símptomes que presenten

Question 63

Question
Assenyala la resposta INCORRECTA. En el programa de triatge Web_e-Pat:
Answer
 • El primer que descartem és que es tracti d'un pacient amb necessitat de reanimació, contenció o ajut al part en curs
 • És un programa basat amb cinc nivells de priorització
 • Els factors de risc del pacient no condicionen un determinat nivell de triatge
 • Un mateix motiu de consulta pot tenir diferents nivells de triatge

Question 64

Question
L'ECG d'aquest pacient ens permet veure:
Answer
 • Té signes d'isquemia
 • Presenta una freqüència de 120 pulsacions per minut
 • Es tracta d'una taquicàrdia sinusal
 • Un bloqueig de primer grau amb una freqüència ràpida

Question 65

Question
Indica la resposta correcta:
Answer
 • Estem davant d'una seqüència d'extrasístoles ventriculars sense massa transcendència
 • Es tracta d'una arrítmia amb complex QRS estret
 • Aquest ritme acostuma a precedir la fibril·lació ventricular
 • Cap d'aquestes és correcta

Question 66

Question
Quin tipus d'empelts són definitiu i no produeix rebuig?
Answer
 • Biològics
 • Sintètics
 • Autoempelts
 • Al·loempelts

Question 67

Question
La classificació ASIA:
Answer
 • És una escala per determinar el grau de xoc neurogènic que pateix el pacient
 • És indispensable per descartar un síndrome medul·lar
 • S'utilitza per fer el seguiment de pacients amb lesions medul·lars completes
 • Cap de les següents és certa

Question 68

Question
La fase diürètica en un pacient gran cremat apareix:
Answer
 • Inmediatament després de l'accident
 • Quan s'inicia la restitució capil·lar
 • Previ al xoc hipovolèmic
 • Com a complicació de les cremades

Question 69

Question
Segons l'article de B. Errasti-Ibarrondo "La visita flexible en las unidades de cuidados intensivos: beneficios para los familiares del paciente crítico":
Answer
 • El fet que els familiars passin més temps amb el pacient, pot propiciar que alguns membres familiars quedin esgotats, sense atendre a les seves pròpies necessitats per mantenir una actitud constantment vigilant
 • La visita oberta té efectes beneficiosos sobre els familiars però no sobre els pacients
 • Els professionals de les UCI semblen mantenir una sèrie de creences contràries a la obertura d'aquestes unitats
 • A i C són certes

Question 70

Question
La Marta està ingressada per una lesió medul·lar a nivell de la C5 des de fa 5 setmanes. Quan vas a canviar-li el sèrum et diu que té molt mal de cap i observes que té la pell blanca, freda i té piloerecció a la part del cos paralitzat, però de la lesió en amunt està vermella i calenta. El pols està a 50x' però és fort. Quina serà la teva actuació?
Answer
 • Li posaràs una manta per tal d'escalfar la part del cos que està freda i buscaràs la causa
 • Si pots la posaràs en antitrendelenburg, buscaràs la causa per eliminar-la i li prendràs la pressió
 • Buscarem la causa per eliminar-la i li posaràs un hipotensor
 • Li posaràs la manta, li prendràs la pressió i avisaràs al metge

Question 71

Question
En un pacient amb fractura de base de crani ingressat a la UCI des de fa 24h, amb una PIC de 22 mmHg:
Answer
 • Mantindrem el capçal aixecat 45º
 • La dilatació pupil·lar unilateral és un signe sempre present
 • La rinorrea cal aspirar-la per mantenir la zona neta
 • En cas d'otorrea valorarem la presència de LCR

Question 72

Question
S'identifiquen com a marcadors de gravetat en un pacient que ha patit un TCE:
Answer
 • Hipotensió les primeres 4 hores de l'ingrés
 • Edat entre 20 i 30 anys
 • Pupil·les reactives
 • Glasgow de 9

Question 73

Question
En Marcel arriba a URG després d'haver-se precipitat pel balcó d'un segon pis. Presenta fractura a la cama dreta, de la que no es queixa, però diu que li fa molt mal l'esquena entre els omòplats. Al fer-li l'exploració i prendre els signes vitals, observes: Pèrdua completa de la funció motora, sensitiva i reflexa de meitat del tòrax en avall, TA 80/50 mmHg, pols 50x', respiració 22x'. Quina serà la teva acció prioritària
Answer
 • Procedim a traslladar-lo al quiròfan
 • El posarem en posició de trendelemburg
 • Sospitem una lesió medul·lar i preparem guants i vaselina per descartar lesió complerta
 • La prioritat és passar col·loides per remuntar el xoc

Question 74

Question
En relació als cuidatges del pacient que ha patit un traumatisme cranioencefàlic greu (TCEG) i amb risc d'augment de la pressió intracraneal (PIC):
Answer
 • Mantindrem el capçal del llit a 30º
 • L'augment de la temperatura per sobre de 37ºC pot augmentar la PIC
 • La glicèmia per sobre dels 140mg/dL contribueix a empitjorar les lesions cerebrals
 • Totes són certes

Question 75

Question
La Marta de 22 anys està en observació a URG després d'haver patit un accident. Ha rebut un cop al cap però a l'ingrés tenia un Glasgow de 15. Al fer la revaloració del Glasgow la seva resposta ha estat: obre els ulls al so, a les preguntes respon paraules i localitza el dolor. Per tant:
Answer
 • Presenta un Glasgow de 14, semblant al que tenia a l'arribada a l'hospital i esperarem com reacciona d'aqui a una hora
 • El seu estat ha passat de lleu a greu i estem davant d'un Glasgow de 9
 • El Glasgow actual és d'11 punts
 • Cap de les anteriors és certa

Question 76

Question
A una persona amb lesió medul·lar que iniciem la reeducació vesical; Quina de les següents accions NO és correcta?
Answer
 • Controlar el residu post miccional
 • Posar una sonda vesical permanent
 • Realitzar cateterismes intermitents
 • Fer restriccions hídriques en determinats horaris

Question 77

Question
Quina NO és una resposta indicadora de mort encefàlica dintre de l'exploració física de l'estímul del tronc encefàlic?
Answer
 • Signe de Lázaro
 • Envermelliment de l’ull amb l’estímul tàctil de la còrnia
 • Augment< 10% de la freqüència cardíaca basal després de l’administració EV d'Atropina
 • Manca resposta tussígena a l’estímul tàctil de la via respiratòria alt

Question 78

Question
La primera acció de la infermera davant d’un pacient amb lesió medul·lar i amb símptomes de disreflexia autònoma, serà:
Answer
 • Control de la TA
 • Aixecar el capçal del llit, assentar-lo o posar-lo amb bipedestació
 • Identificar i eliminar l’estímul que l’ha produït
 • Cridar al metge

Question 79

Question
Referent a la teràpia de la hipotèrmia, senyala la resposta correcta:
Answer
 • Programarem una temperatura de entre 30 i 31 graus
 • El tractament no es pot allargar més de 3 dies
 • Pot augmentar el risc d’infecció
 • Totes són certes

Question 80

Question
De quines cremades són característics els flictenes (butllofes, ampollas)?
Answer
 • Dèrmiques superficials
 • Dèrmiques profundes
 • Epidèrmiques
 • Espessor total

Question 81

Question
Quina de les següents afirmacion és certa respecte a les cremades de 3r grau?
Answer
 • Cicatritzen a partir de les cèl·lules epitelials sanes
 • Només afecten l'epidermis i dermis superficial
 • És necessari el tractament amb empelts perque hi hagi una bona cicatrització
 • Són molt doloroses

Question 82

Question
Quina prova ens informa si la lesió medul·lar és completa o incompleta?
Answer
 • El TAC
 • El tacte rectal
 • Comprovar la sensibilitat superficial i profunda dels dermatomes i la mobilitat
 • Els signes vitals que ens indiquen presència o no de xoc medul·lar

Question 83

Question
Una característica del xoc medul·lar és que cursa amb:
Answer
 • Midriasi
 • Hipertensió
 • Hipertèrmia neurògena
 • Bradicàrdia

Question 84

Question
Els símptomes de la disreflèxia autònoma en una persona amb lesió medul·lar:
Answer
 • Per sobre de la lesió: envermelliment i pell calenta Per sota de la lesió: pal·lidesa, calfreds i pell de gallina
 • Per sobre de la lesió: pal·lidesa i pell de gallina Per sota de la lesió: envermelliment i pell calenta
 • Per sobre de la lesió: pal·lidesa i pell de gallina Per sota de la lesió: envermelliment, pell calenta i cefalea
 • La A i la C són correctes

Question 85

Question
Es considera paraplegia a tota lesió que es troba per:
Answer
 • Sobre de la C7
 • Sota la D1
 • Sota la L1
 • Sota la D6

Question 86

Question
La disreflèxia autònoma es pot presentar en:
Answer
 • Persones amb una hemiplegia completa
 • Persones amb una paraplegia a nivell de la D12
 • Persones amb una tetraplegia
 • B i C són correctes
Show full summary Hide full summary

Similar

EXAMEN DE MATEMÁTICAS 1ER GRADO SECUNDARIA 5to Bim
FELIPE SOLTERO
PREGUNTAS REPASO EXAMEN 3ºTRIMESTRE VIGILANCIA
Alex Marquez
Examen Antígona
Frances Miranda
Evaluación 1 para la promoción.
Gonzalo Fonseca5438
Comentario Crónica de una muerte Anunciada
cristo gonzalez
Examen de repaso. 1r Trimestre. Matemáticas 1. Sec. Leona Vicario
Profe Sol
PREGUNTAS REPASO EXAMEN ORGANIZACION
Alex Marquez
apuntes virtuales
julian andres clavijo soche
Vocabulario Civics
Sara Paola
Preguntas Dietas Parte2
Alex Marquez
Preguntas Dietas Parte1
Alex Marquez