Φυσική Γ' Λυκείου

Georgios Noutsos
Quiz by Georgios Noutsos, updated more than 1 year ago
9
0
0

Description

Ερωτήσεις για το κεφάλαιο των ταλαντώσεων της Γ Λυκείου

Resource summary

Question 1

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Περίοδος
 • Συχνότητα
 • Φάση
 • Ταχύτητα

Question 2

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Περίοδος
 • Συχνότητα
 • Φάση
 • Ταχύτητα

Question 3

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Περίοδος
 • Συχνότητα
 • Φάση
 • Ταχύτητα

Question 4

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Περίοδος
 • Συχνότητα
 • Γωνιακή Ταχύτητα
 • Γωνιακή Συχνότητα

Question 5

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Περίοδος
 • Συχνότητα
 • Γωνιακή Ταχύτητα
 • Γωνιακή Συχνότητα

Question 6

Question
Τι περιγράφει η εικόνα;
Answer
 • Το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας στην κυκλική κίνηση
 • Το διάνυσμα της γωνιακής συχνότητας στην κυκλική κίνηση
 • Το διάνυσμα της ταχύτητας στην κυκλική κίνηση
 • Το διάνυσμα της συχνότητας στην κυκλική κίνηση

Question 7

Question
Επιλέξτε το μέγεθος που ταιριάζει στην πορτοκαλί περιοχή του σχήματος
Answer
 • ω
 • u
 • m
 • r

Question 8

Question
Επιλέξτε το μέγεθος που ταιριάζει στην πορτοκαλί περιοχή του σχήματος
Answer
 • ω
 • u
 • m

Question 9

Question
Επιλέξτε το μέγεθος που ταιριάζει στην πορτοκαλί περιοχή του σχήματος
Answer
 • m
 • u
 • ω

Question 10

Question
Επιλέξτε το μέγεθος που ταιριάζει στην πορτοκαλί περιοχή του σχήματος
Answer
 • m
 • u
 • r
 • ω

Question 11

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Ταχύτητα
 • Συχνότητα
 • Γωνιακή συχνότητα
 • Γωνιακή ταχύτητα

Question 12

Question
Τι περιγράφει η εικόνα;
Answer
 • Μια παλινδρομική κίνηση
 • Μια περιοδική παλινδρομική κίνηση
 • Μία κυκλική κίνηση

Question 13

Question
Τι περιγράφει η εικόνα;
Answer
 • ταλάντωση
 • γραμμική ταλάντωση
 • ομαλή κίνηση

Question 14

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • γωνιακή ταχύτητα
 • ταχύτητα
 • μήκος
 • ακτίνα
 • απομάκρυνση
 • φάση

Question 15

Question
Περιοδικά φαινόμενα ονομάζονται τα φαινόμενα που [blank_start]εξελίσσονται[blank_end] και [blank_start]επαναλαμβάνονται[blank_end] [blank_start]αναλλοίωτα[blank_end] σε [blank_start]σταθερά[blank_end] χρονικά διαστήματα
Answer
 • αναλλοίωτα
 • σταθερά
 • εξελίσσονται
 • επαναλαμβάνονται

Question 16

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Επιτάχυνση
 • Ταχύτητα
 • Γωνιακή συχνότητα
 • Απομάκρυνση

Question 17

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος
Answer
 • Ταχύτητα
 • Επιτάχυνση
 • Γωνιακή συχνότητα
 • Γωνιακή ταχύτητα

Question 18

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Ταχύτητα
 • Επιτάχυνση
 • Μέγιστη ταχύτητα
 • Συχνότητα

Question 19

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Επιτάχυνση
 • Ταχύτητα
 • Μέγιστη Επιτάχυνση
 • Μέγιστη Ταχύτητα

Question 20

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Απομάκρυνση
 • Ταχύτητα
 • Απομάκρυνση με αρχική φάση
 • Ταχύτητα με αρχική φάση

Question 21

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Απομάκρυνση
 • Ταχύτητα
 • Απομάκρυνση με αρχική φάση
 • Ταχύτητα με αρχική φάση

Question 22

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Απομάκρυνση
 • Ταχύτητα
 • Επιτάχυνση
 • Απομάκρυνση με αρχική φάση
 • Ταχύτητα με αρχική φάση
 • Επιτάχυνση με αρχική φάση

Question 23

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Αρχική φάση
 • φάση της ταλάντωσης
 • γωνία της ταλάντωσης

Question 24

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δύναμη
 • Συνολική Δύναμη
 • Ταχύτητα
 • Επιτάχυνση

Question 25

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δύναμη
 • Συνολική δύναμη
 • Ταχύτητα
 • Επιτάχυνση

Question 26

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δύναμη
 • Συνολική Δύναμη
 • Ταχύτητα
 • Επιτάχυνση

Question 27

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δύναμη
 • Συνολική δύναμη
 • Ταχύτητα
 • Επιτάχυνση

Question 28

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δύναμη
 • Δύναμη επαναφοράς
 • Ταχύτητα
 • Επιτάχυνση

Question 29

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δύναμη επαναφοράς
 • Σταθερά επαναφοράς
 • Δύναμη
 • Επιτάχυνση

Question 30

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δύναμη Επαναφοράς
 • Σταθερά Επαναφοράς
 • Ταχύτητα
 • Επιτάχυνση

Question 31

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Ταχύτητα
 • Δύναμη Επαναφοράς
 • Σταθερά Επαναφοράς
 • Επιτάχυνση
 • Περίοδος

Question 32

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Συνολική δύναμη
 • Δύναμη επαναφοράς
 • Συνολική δύναμη σε θέση ισορροπίας
 • Συνολική δύναμη σε τυχαία θέση

Question 33

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δύναμη
 • Συνολική Δύναμη
 • Συνολική δύναμη σε θέση ισορροπίας
 • Συνολική δύναμη σε τυχαία θέση
 • Δύναμη επαναφοράς

Question 34

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δύναμη
 • Συνολική δύναμη
 • Επιτάχυνση
 • Απομάκρυνση

Question 35

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δύναμη
 • Δύναμη επαναφοράς
 • Επιτάχυνση
 • Ταχύτητα

Question 36

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δύναμη
 • Συνολική δύναμη
 • Ταχύτητα
 • Επιτάχυνση

Question 37

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Ταχύτητα
 • Επιτάχυνση
 • Απομάκρυνση
 • Περίοδος

Question 38

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δυναμική ενέργεια
 • Κινητική ενέργεια
 • Ενέργεια
 • Συνολική ενέργεια

Question 39

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Κινητική ενέργεια
 • Δυναμική Ενέργεια
 • Ενέργεια
 • Συνολική ενέργεια

Question 40

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Κινητική ενέργεια
 • Δυναμική ενέργεια
 • Ενέργεια
 • Συνολική ενέργεια

Question 41

Question
Τι παρουσιάζει το σχήμα;
Answer
 • Έργο της δύναμης επαναφοράς
 • Έργο της δύναμης που εξουδετερώνει τη δύναμη επαναφοράς
 • Κινητική ενέργεια
 • Ενέργεια

Question 42

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Κινητική ενέργεια
 • Ενέργεια
 • Έργο της δύναμης επαναφοράς
 • Έργο της δύναμης που εξουδετερώνει την δύναμη επαναφοράς

Question 43

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δυναμική ενέργεια
 • Κινητική ενέργεια
 • Έργο της δύναμης επαναφοράς
 • Συνολική ενέργεια

Question 44

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Κινητική ενέργεια
 • Συνολική ενέργεια
 • Έργο της δύναμης επαναφοράς
 • Έργο της δύναμης που εξουδετερώνει την δύναμη επαναφοράς

Question 45

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δυναμική ενέργεια
 • Κινητική ενέργεια
 • Συνολική ενέργεια
 • Έργο της δύναμης επαναφοράς

Question 46

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δυναμική ενέργεια
 • Κινητική ενέργεια
 • Ενέργεια ταλάντωσης
 • Έργο της δύναμης επαναφοράς

Question 47

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Ενέργεια ταλάντωση
 • Δυναμική ενέργεια
 • Κινητική ενέργεια
 • Έργο της δύναμης επαναφοράς

Question 48

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Ενέργεια ταλάντωσης
 • Κινητική ενέργεια
 • Δυναμική ενέργεια
 • Έργο της δύναμης επαναφοράς

Question 49

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Ενέργεια ταλάντωσης
 • Κινητική ενέργεια
 • Δυναμική ενέργεια
 • Έργο της δύναμης επαναφοράς

Question 50

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Ενέργεια ταλάντωσης
 • Κινητική ενέργεια
 • Δυναμική ενέργεια
 • Έργο της δύναμης επαναφοράς

Question 51

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Απομάκρυνση
 • Φορτίο του πυκνωτή
 • Ένταση του ρεύματος
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου

Question 52

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Ένταση του ρεύματος στο πηνίο
 • Φορτίο του πυκνωτή
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου
 • Φάση του κυκλώματος

Question 53

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Φορτίο του πυκνωτή
 • Ένταση του ρεύματος στο πηνίο
 • Ηλεκτρική ενέργεια
 • Φάση του κυκλώματος

Question 54

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Αρχική ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή
 • Αρχική ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στο πηνίο
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου
 • Φορτίο του πυκνωτή

Question 55

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Ενέργεια μαγνητικού πεδίου στο πηνίο
 • Ενέργεια μαγνητικού πεδίου στον πυκνωτή
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στο πηνίο
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή

Question 56

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Μέγιστη ενέργεια μαγνητικού πεδίου στο πηνίο
 • Ενέργεια μαγνητικού πεδίου στο πηνίο
 • Μέγιστη ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή

Question 57

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στο πηνίο
 • Ενέργεια μαγνητικού πεδίου στον πυκνωτή
 • Ενέργεια μαγνητικού πεδίου στο πηνίο

Question 58

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Ολική ενέργεια του κυκλώματος
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή
 • Ενέργεια μαγνητικού πεδίου στον πυκνωτή
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στο πηνίο
 • Ενέργεια μαγνητικού πεδίου στο πηνίο

Question 59

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Ολική ενέργεια του κυκλώματος
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή
 • Ενέργεια μαγνητικού πεδίου στο πηνίο
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στο πηνίο
 • Ενέργεια μαγνητικού πεδίου στον πυκνωτή

Question 60

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Ενέργεια μαγνητικού πεδίου στο πηνίο
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στο πηνίο
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή
 • Ενέργεια μαγνητικού πεδίου στον πυκνωτή

Question 61

Question
Ποιό μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Ενέργεια μαγνητικού πεδίου στο πηνίο
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στο πηνίο
 • Ενέργεια μαγνητικού πεδίου στον πυκνωτή
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή

Question 62

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Περίοδος ιδανικού κυκλώματος
 • Ενέργεια μαγνητικού πεδίου στο πηνίο
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στο πηνίο
 • Ενέργεια ταλάντωσης

Question 63

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Αρχικό φορτίο του πυκνωτή
 • Ένταση του ρεύματος στο πηνίο
 • Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή
 • Ενέργεια μαγνητικού πεδίου στο πηνίο

Question 64

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Δύναμη που αντιτίθεται στην κίνηση του σώματος σε φθίνουσα ταλάντωση
 • Απόσβεση σε φθίνουσα ταλάντωση
 • Δύναμη επαναφοράς σε αρμονική ταλάντωση
 • Δύναμη που απομακρύνει το σώμα από τη θέση ισορροπίας

Question 65

Question
Ποιο μέγεθος υπολογίζει ο τύπος;
Answer
 • Πλάτος φθίνουσας ταλάντωσης
 • Πλάτος αρμονικής ταλάντωσης
 • Απόσβεση σε φθίνουσα ταλάντωση
 • Περίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης
Show full summary Hide full summary

Similar

Waves
kate.siena
Forces and their effects
kate.siena
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
GCSE AQA Physics - Unit 3
James Jolliffe
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
GCSE AQA Physics 1 Energy & Efficiency
Lilac Potato
Forces and motion
Catarina Borges
Junior Cert Physics formulas
Sarah Egan
OCR Physics P4 Revision
Dan Allibone
P2 Radioactivity and Stars
dfreeman
Physics 1A - Energy
Zaki Rizvi