www.autoshkolla-shqip.tk - t6

Autoshkolla Shqip
Quiz by Autoshkolla Shqip, updated more than 1 year ago
433
0
0

Description

www.autoshkolla-shqip.tk
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Answer
 • Do të ndalem para vendkalimit të këmbësorëve, për t’i dhënë përparësi kalimi këmbësorit.
 • Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur, këmbësori është duke lëvizur shumë ngadal.
 • Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur, këmbësori po qëndron i ndalur në rrugë.

Question 2

Question
Pse distanca e sigurisë duhet të jetë më e gjatë, gjatë lëvizjes në rrugë me borë?
Answer
 • Rruga e frenimit është më e gjatë.
 • Rruga e e ndaljes është më e gjatë.
 • Rruga e reagimit është më e gjatë.

Question 3

Question
Si do të veproni në këtë situatë?
Answer
 • Do të kaloj në shiritin e majtë.
 • Do të përdori treguesin e drejtimit për ndrrim të shiritit.
 • Do të vazhdoj lëvizjen nëpër shiritin qe jam duke lëvizur.

Question 4

Question
Çfarë paraqesin shenjat e komunikacionit?
Answer
 • Drejtim i obliguar për vetura.
 • Ndalje e detyruar.
 • Vendkalimi i shënuar për këmbësorë.

Question 5

Question
Cilat mjete nuk lejohen të lëvizin në rrugë të rezervuar për mjete motorike?
Answer
 • Mjetet që nuk mund të zhvillojnë shpejtësi mbi 60 km/h.
 • Biçikletat.
 • Motoçikletat.

Question 6

Question
Jeni ndalur për t’i zbritur fëmijët nga vetura, çka duhet të keni parasyshë?
Answer
 • Nuk i hapi dyert deri sa të sigurohem se nuk rrezikohen fëmijët.
 • Zbritjen e fëmijëve do ta bëjë nga ajo anë që nuk lëvzin mjetet.
 • Do t’i kam në mbikqyrje fëmijët deri sa të kalojn në pjesën e sipërfaqës ku nuk lëvizin mjetet.

Question 7

Question
Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në komunikacionin rrugor?
Answer
 • Mos respektimi i përparësisë kalimi.
 • Gabimet gjatë tejkalimit.
 • Ndërrimi i shiritit në mënyrë jo të rregulltë.

Question 8

Question
Si quhet çdo ndërprerje e lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje më shumë se tre minuta, përveç ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni? [blank_start]Parkim[blank_end]
Answer
 • Parkim

Question 9

Question
Si ndikon lodhja gjatë ngasjes natën?
Answer
 • Zvogëlon aftësitë për ngasje.
 • Rritë aftësinë për ngasje.
 • Humbet koncentrimi për kontrollimin e situatës në rrugë.

Question 10

Question
Cilat drita përdoren natën gjatë tejkalimit?
Answer
 • Dritat e shkurtëra.
 • Pas mbarimit të tejkalimit mund të përdoren dritat e gjata.
 • Dritat e gjata që të shihet rruga më mirë.

Question 11

Question
Çka ndikon në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?
Answer
 • Shpejtësia e madhe e lëvizjes.
 • Alkooli.
 • Droga.

Question 12

Question
Si quhet ndërprerja e lëvizjes kur mjeti është i papërdorshëm për shkak avarisë ose duhet të ndalet për ndonjë arsye tjetër? [blank_start]Ndalja emergjente[blank_end]
Answer
 • Ndalja emergjente

Question 13

Question
Si duhet vepruar shoferi i cili i afrohet kryqëzimit?
Answer
 • Të lëvizë me atë shpejtësi që mund të ndalet e t’i lëshoj mjetet që kanë përparësi kalimi.
 • Të vërtetoj mënyrën e rregullimit të përparsisë së kalimit.
 • Të rreshtohet me kohë në shiritin nëpër të cilin do të lëshoj kryqëzimin.

Question 14

Question
Në cilat raste zgjatet rruga e ndaljes?
Answer
 • Nëse rruga është e terur.
 • Nëse rruga është e mbuluar me borë.
 • Nëse shoferi është i lodhur.

Question 15

Question
Si mund të terhiqet mjeti motorik i cili është në defekt?
Answer
 • Me litar.
 • Me lidhje të ngurtë (bigë).
 • Duke mbeshtetur ose varur në mjetin terëheqës.

Question 16

Question
Në cilat vende të rrugës mund të ketë akull?
Answer
 • Mbi ura.
 • Në vende nën hije të rrugës nëse posaçërisht rruga kalon në vise malore.
 • Mbi dhe nën kalime.

Question 17

Question
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Answer
 • Ngushtim rruge nga krahu i djathtë.
 • Ngushtim rruge nga krahu i majtë.
 • Rrëshqitje gurësh.

Question 18

Question
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Answer
 • Fillim shiriti i komunikacionit për mjete të ngadalshme.
 • Mbarimin e shiritit për komunikacion të mjeteve të ngadalshme.
 • Mbarim i rrugës njëkahëshe.

Question 19

Question
Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Answer
 • Vendin ku mbaron kufizimi i shpejtësis maksimale të lejuar për atë rrugë.
 • Vendin ku mbaron shpejtësia më e vogël e lejuar për atë rrugë.
 • Vendin ku mbaron shpejtësia e rekomanduar përë atë rrugë.

Question 20

Question
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Answer
 • Shembje gurësh nga ana e majtë.
 • Shembje gurësh nga ana e djathtë.
 • Rrugën me gunga.

Question 21

Question
Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Answer
 • Shtegun për biçilklist.
 • Vendkalimin për biçiklist
 • Ndalimin e lëvizjes për biçiklist.

Question 22

Question
Per çka sherbejn vijat e dyfishta të nderprera?
Answer
 • Ndarjen e shiritave të komunikacionit.
 • Për komunikacion në kahje të ndryshme të lëvizjes, ku komunikacioni rregullohet me semafor.
 • Tregojnë rrugën njëkahëshe.

Question 23

Question
Cila shenjë nadalon komunikacionin për të gjitha mjetet me veprim motorik?

Question 24

Question
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Answer
 • Unë do të lëvizi pas veturës së verdhë.
 • Unë do të lëvizi para veturës së verdhë.
 • Në këtë situatë respektohet rregulli i krahut të djathtë.

Question 25

Question
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Answer
 • Do të respektojë përparësinë e kalimit të krahut të djathtë.
 • Do të vazhdojë lëvizjen i pari nëpër kryqëzim.
 • Vetura e kuqe do të lëvizë e fundit nëpër kryqëzim.

Question 26

Question
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Answer
 • Unë do të vazhdojë lëvizjen i pari.
 • Kamioni do të lëvizë i dyti nëpër kryqëzim.
 • Biçiklisti kalon i fundit nëpër kryqëzim.

Question 27

Question
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
Answer
 • Ngasja me numër të mesëm të rrotullimit.
 • Me kohë ndërrohen shpejtësitë.
 • Gjatë pritjeve të gjata të fiket motori.

Question 28

Question
Cilat janë shkaqet e mundshme të bllokimit të motorit?
Answer
 • Mosfunksionimi i sistemit për ftohje.
 • Mosfunksionimi i sistemit të lyrjes së motorit.
 • Ngasja në kushtet e vështira atmosferike.

Question 29

Question
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?
Answer
 • Pushimet e rregullta.
 • Zhurma dhe vibracionet.
 • Klima e papërshtatshme.

Question 30

Question
Cilët faktor ndikojnë negativisht në gjendjen psiko fizike te shoferi?
Answer
 • Sëmundjet akute dhe kronike.
 • Pushimi i rregullt.
 • Të ushqyerit jo në rregull.
Show full summary Hide full summary

Suggestions

IT - The Online World
Summir
Online Marketing Note
Andrea Leyden
Tryout Online UKMPPD
Juliarwon Putra
E-mails
Lucy Corlett
Online Gram Stain Module
mattpalmer789
Digital Citizenship
mtorrens
The Online World
JBL
SEO Online Mastery
Jojo Karen
Tryout Online UKMPPD II
Juliarwon Putra