Online Pagsasanay # 3

Mark Anthony Sy
Quiz by Mark Anthony Sy, updated more than 1 year ago
Mark Anthony Sy
Created by Mark Anthony Sy about 4 years ago
755
0

Description

La Salle Green Hills Araling Panlipunan 3

Resource summary

Question 1

Question
Anong pagdiriwang ang ipinakikita sa larawan? Piliin ang tamang sagot.
Answer
 • Pista ng Itim na Nazareno
 • Pista ng San Juan

Question 2

Question
Anong pagdiriwang ang ipinakikita sa larawan? Piliin ang tamang sagot.
Answer
 • Ramadan
 • Araw ng Pasasalamat

Question 3

Question
Anong pagdiriwang ang ipinakikita sa larawan? Piliin ang tamang sagot.
Answer
 • Pancit Malabon Festival
 • Sapatos Festival

Question 4

Question
Anong pagdiriwang ang ipinakikita sa larawan? Piliin ang tamang sagot.
Answer
 • Mahal na Araw
 • Pasko

Question 5

Question
Anong pagdiriwang ang ipinakikita sa larawan? Piliin ang tamang sagot.
Answer
 • Pasko
 • Bagong Taon

Question 6

Question
Piliin ang titik ng tamang sagot. Alin ang pagdiriwang ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo?
Answer
 • A. Ramadan
 • B. Santa Sena
 • C. Pista ng Patron

Question 7

Question
Piliin ang titik ng tamang sagot. Aling pagdiriwang ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa kalikasan?
Answer
 • A. Ramadan
 • B. Mahal na Araw
 • C. Caracol Festival

Question 8

Question
Piliin ang titik ng tamang sagot. Aling pagdiriwang ang pinaghahandaan tuwing tayo ay nagsasabit ng parol sa ating mga tahanan?
Answer
 • A. Pista
 • B. Pasko
 • C. Mahal na Araw

Question 9

Question
Piliin ang titik ng tamang sagot. Paano idinaraos ang Araw ng mga Patay?
Answer
 • A. Nagtatayo ng christmas tree
 • B. Nag-aalay ng kandila at bulaklak
 • C. Nagsusuot ng makukulay na kasuotan

Question 10

Question
Piliin ang titik ng tamang sagot. Aling okasyon ang nagpapakita ng pagmamahal at pagliligtas ng Diyos sa tao?
Answer
 • A. Mahal na Araw
 • B. Bagong Taon
 • C. Pista

Question 11

Question
Aling katangian ang ipinakikita ng pagdiriwang ng Pasko?
Answer
 • Pagmamahal at pagbibigayan
 • Pagmamahal sa mga namatay

Question 12

Question
Paano ipinagdiriwang ang Pista ng Patron sa San Juan?
Answer
 • May parada ang Itim na Nazareno
 • Nagbabasaan at nagkakatuwaan ang mga tao

Question 13

Question
Kung may pagdiriwang sa inyong lungsod, ano ang iyong dapat gawin?
Answer
 • Tumulong sa paghahanda.
 • Makipaglaro sa kaibigan.

Question 14

Question
Paano mo pahahalagahan ang mga pagdiriwang sa mga lungsod ng NCR?
Answer
 • Makiisa at pagyamanin ito.
 • Kalimutan at hayaan ang ibang tao na gawin ito.

Question 15

Question
Anong dapat gawin upang maintindihan ang mga Pilipino mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa?
Answer
 • Gamitin ang Ingles palagi.
 • Alamin ang wikang Filipino.
Show full summary Hide full summary

Similar

Language 3 Reviewer #2
mikhail_sy012984
PAGSASANAY # 2
darrel espino
Cold War Causes Revision
Tom Mitchell
Physics P3 Fashcards
Holly Bamford
Writing successful GCSE English essays
Sarah Holmes
Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
ana viviana ortega
mi mapa conceptual
juan marcelo
Planeación estratégica
FAYZULY FREILE RIVERA ESTUDIANTE
3.1 Keywords - Marketing
EMI D
DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO
Laura Valentina Sanchez Uchima
Situaciones de riesgo de la polifarmacia en el adulto mayor
ALONDRA ROBLES