Adverbis

Anna Monteagudo
Quiz by Anna Monteagudo, updated more than 1 year ago
Anna Monteagudo
Created by Anna Monteagudo almost 4 years ago
36
0

Description

Preguntes diverses sobre alguns aspectes destacats de l'ús dels adverbis en valencià.

Resource summary

Question 1

Question
Quina opció és la més correcta?
Answer
 • Vivia tranquil·la i còmodament.
 • Vivia tranquil·lament i còmoda.
 • Vivia tranquil·lament i còmodament.

Question 2

Question
"No vingues corrents" significa el mateix que "no vingues corrent".
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
"Dempeus" equival a "dret" i a "de peu"
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
"Amb penes" és el mateix que "a dures penes" i "amb prou faenes"
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Completa: "Jo visc quatre carrers més..."
Answer
 • amunt
 • dalt

Question 6

Question
Quan començàrem a pujar l'escala, ela ja era..."
Answer
 • amunt
 • dalt

Question 7

Question
Completa: "Vinga, anem cap..."
Answer
 • avall
 • a baix

Question 8

Question
Completa: "Ja són esperant-nos...
Answer
 • avall
 • baix

Question 9

Question
"No l'he trobat enlloc" significa el mateix que "no l'he trobat en cap lloc".
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
[blank_start]Adès[blank_end] significa 'immediatament abans' o ' immediatament després; en canvi, [blank_start]adesiara[blank_end] significa 'ara i abans' i [blank_start]ara i adès[blank_end] tenen un matís reiteratiu intensiu.
Answer
 • Adès
 • adesiara
 • ara i adès
 • adesiara
 • adès
 • ara i adès
 • ara i adès
 • adès
 • adesiara

Question 11

Question
"Tothora" és un sinònim de "sempre"
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
"Enjorn" és un sinònim de "d'hora"
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
"L'endemà" és un sinònim de "al dia següent" i "el dia després".
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
"De tant en tant" és un sinònim de "de quan en quan" i "de volta en quan".
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
"Acte seguit" és un castellanisme, cal dir "de seguida" o "tot seguit".
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
Quines opcions són les més correctes?
Answer
 • Potser descobriran noves formes de menjar sa.
 • Tal vegada descobrisquen noves formes de menjar sa.
 • Possiblement descobririen noves formes de menjar sa.

Question 17

Question
Completa: "Arribaren tots dos [blank_start]alhora[blank_end]" "No vingues [blank_start]a l'hora[blank_end] de berenar"
Answer
 • alhora
 • a l'hora
 • a l'hora
 • alhora

Question 18

Question
Completa: "Ja ho vam pensar [blank_start]aleshores[blank_end], però no ho vam fer" "No telefones [blank_start]a les hores[blank_end] que saps que el xiquet està adormit"
Answer
 • aleshores
 • a les hores
 • a les hores
 • aleshores

Question 19

Question
Completa: "S'ha quedat [blank_start]enlaire[blank_end], com penjat del buit" "S'olora [blank_start]en l'aire[blank_end] el perfum d'aquella senyora"
Answer
 • enlaire
 • en l'aire
 • en l'aire
 • enlaire

Question 20

Question
Completa: "No està [blank_start]enlloc[blank_end]!" "[blank_start]En lloc[blank_end] de parlar tant, menja!"
Answer
 • enlloc
 • en lloc
 • en lloc
 • enlloc

Question 21

Question
Completa: "Hi erem [blank_start]gairebé[blank_end] tots" "No ho veig [blank_start]gaire bé[blank_end]"
Answer
 • gairebé
 • gaire bé
 • gaire bé
 • gairebé

Question 22

Question
Completa: "Vingueren [blank_start]només[blank_end] cinc persones a la festa" "Hi havia [blank_start]no més[blank_end] de cinc persones"
Answer
 • només
 • no més
 • no més
 • només

Question 23

Question
Completa: "[blank_start]Potser[blank_end] ja deuen haver arribat" "Ell [blank_start]pot ser[blank_end] el pròxim president"
Answer
 • potser
 • pot ser
 • pot ser
 • potser

Question 24

Question
Completa: "[blank_start]Sobretot[blank_end] no t'oblides d'esmorzar" "Ha parlat [blank_start]sobre tot[blank_end] el que sabia"
Answer
 • sobretot
 • sobre tot
 • sobre tot
 • sobretot
Show full summary Hide full summary

Similar

TEMPS VERBALS EN VALENCIÀ
Eva Puertes
Deutsch - B1 - Grammatik - Liste der Verben mit Präpositionen
Loogmai Kora
PRESENT D'INDICATIU D'ALGUNS VERBS IRREGULARS
Eva Puertes
ORTOGRAFIA DE LA S EN VALENCIÀ
Eva Puertes
CATEGORIES GRAMATICALS. DEFINICIONS I EXEMPLES
Maria Mira Castelló
Els dialectes del català
Anna Monteagudo
TEMPS VERBALS EN VALENCIÀ
Pep Deneuve
CATEGORIES GRAMATICALS VARIABLES (2. Pronoms)
Júlia Santapau
CATEGORIES GRAMATICALS VARIABLES (1. Substantius)
Júlia Santapau
CATEGORIES GRAMATICALS VARIABLES (4. Verbs)
Júlia Santapau
CATEGORIES GRAMATICALS VARIABLES (8. Determinants)
Júlia Santapau