Problemes de visió i compostatge

Sergi Suau Gómez
Quiz by Sergi Suau Gómez, updated more than 1 year ago
Sergi Suau Gómez
Created by Sergi Suau Gómez over 3 years ago
31
1

Description

Quiz on Problemes de visió i compostatge, created by Sergi Suau Gómez on 04/24/2017.

Resource summary

Question 1

Question
Quins son els problemes de visió principals?
Answer
 • Miopia, presbicia i locutolipia
 • Miopia, locutolipia i hipermetropia
 • Miopia, estigmatisme i hipermetropia

Question 2

Question
Afirma quina part de les que protegeixen la vista es verdadera
Answer
 • Cella
 • Iris
 • lligament de suspenció de la lent

Question 3

Question
Existeix la part anomenada fóvea
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Es pot operar la vista amb anestesia local?
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Com es pot curar la miopia?
Answer
 • Cirugia i gotes
 • Ulleres i xarop
 • Cirugia i ulleres

Question 6

Question
El desprendimen de retina no afecta a la vista ancara que t'agin d'operar.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Hi ha alguna enfermedat que et pugi afectar el cervell?
Answer
 • si
 • no

Question 8

Question
La energia lluminosa no afecta a la vista
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
La pupil·la esta a la part...
Answer
 • ... interior
 • .... exterior

Question 10

Question
El coroideo es una part interior de l'ull
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
T'enrecordes com es deia el gas de la meva padrina?
Answer
 • C3F8
 • V6Y5
 • V6YD 6%

Question 12

Question
El cos i musculs ciliars son part de l'ull?
Answer
 • si
 • no

Question 13

Question
Les ulleres estan més recomenades que les lentilles segons els metges en el cas de menor de 16 anys?
Answer
 • Els metges recomanen les lentillas
 • Els metges recomanen les ulleres

Question 14

Question
L'ull es l'organ de la vista
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
La vista no es dificil de tractar
Answer
 • si
 • no

Question 16

Question
Què és el compost?
Answer
 • És un tipo de bactericida.
 • És un adob orgànic que s'obté de compostos que formen o van formar part d'un ésser viu.
 • És una caixa que transforma la terra.

Question 17

Question
Necessita sistema de de ventilació lateral.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
Quina és una organització de compostatge?
Answer
 • CIMAS
 • Imac Bio
 • Inecol

Question 19

Question
Què ens dona el compost?
Answer
 • Ens dona terra pura per poder sembrar.
 • Ens dona material.
 • Ens dona aliment per a els animals.

Question 20

Question
Quin és el cicle del compost?
Answer
 • Menjam fruites i verdures, tiram les restes al cubell, duim el cubell al compostador, esperam uns messos i agafam el compost i sembram, creixen les plantes, les plantes ja estàn llestes per recollir-les.
 • Agafam el compost, creixen les plantes, duim el cubell al compostador, menjam fruites i verdures, esperam uns messos, tiram les restes al cubell.

Question 21

Question
Tenir la base de la compostera amb contacte amb el terra, ajuda al compost.
Answer
 • True
 • False

Question 22

Question
El compost, moltes vegades, actua com a bactericida i fungicida?
Answer
 • No

Question 23

Question
D'on s'obté el compost?
Answer
 • El compost s'obté de restes de plantes.
 • El compost s'obté de compostos que formen o van formar part d'un ésser viu.
 • El compost s'obté de els organismes vius.

Question 24

Question
El compost es pot tenir en qualsevol lloc.
Answer
 • Si.
 • No.
 • Segons quin lloc.

Question 25

Question
Pot tenir animals?
Answer
 • Avegades.
 • No.
 • Si.

Question 26

Question
Es pot tirar peix i carn al compost? Per què?
Answer
 • Si, per que faria igualment adob.
 • No, per que faria mala olor.

Question 27

Question
És bo que tengui humitat?
Answer
 • Si.
 • No.
 • Indiferent.

Question 28

Question
Per a què serveix?
Answer
 • Per convertir les restes en adob.
 • Per tenir més espai.
 • Per utilitzar la terra.

Question 29

Question
L'adob que es crea, és molt ric en nutrients.
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
Els pèls es poden tirar al compost.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Biology Revision - Y10 Mock
Tom Mitchell
Photosynthesis and Respiration
Jessica Phillips
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
ESTEFANI YAJAIRA AMAYA MENDOZA
mi mapa conceptual
Michelle Diaz
REGISTRO DE CUENTAS CONTABLES
FERNANDO BAQUERO
Isomería
YAZMIN CHONA
Geography Coastal Zones Flashcards Year 8
T Kilcoyne
EFECTIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
Nayely Putul
Calentamiento Global,Cambio Climático y Salud
Edwin Ortiz
DERECHO ROMANO
JORGE CANO GALAVIZ
The future of education
Gisella Martínez