• Email
  • Share
  • Contributors
  • Close Course

Derivata och integraler

Tags No tags specified

Module Information

Korten ser ut på ett av följande vis Ord + exempel Framsida: Polynom Baksida: x^2 - 4x + 3 Fråga + Svar & formel Framsida: -(2x - 3) = Baksida: -(2x - 3) = -2x + 3 Baksida: Parentesregel: -(a - b) = -a + b
Show less
Algebra och polynom Polynom och räkneregler Faktorisera Potenser Kvadratrötter Ekvationer
Show less
Instruktioner och länkar till Geogebra & videor
Show less
Rationella uttryck Definition Förlängning och förkortning Addition och subtraktion Multiplikation
Show less