L´ORGANITZACIÓ POLÍTICA I TERRITORIAL

Description

Ciències Socials 5è Quiz on L´ORGANITZACIÓ POLÍTICA I TERRITORIAL, created by elchili 27 . on 03/22/2017.
elchili 27 .
Quiz by elchili 27 ., updated more than 1 year ago
elchili 27 .
Created by elchili 27 . over 7 years ago
13
0

Resource summary

Question 1

Question
El conjunt d´institucions que faciliten el correct funcionament de les comunitats humanes i asseguren la convivència és:
Answer
 • La Constitució
 • la monarquia parlamentària
 • El Estat

Question 2

Question
Espanya és un [blank_start]Estat democràtic[blank_end] regulat per una [blank_start]Constitució[blank_end]
Answer
 • Estat democràtic
 • Constitució

Question 3

Question
La Constitució és la llei fonamental de l´Estat.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Qui estan obligats a complir la Constitució ?
Answer
 • Tots els ciutadans
 • Tots els governants
 • Tots els ciutadans i els governants

Question 5

Question
En la constitució s´estableixen:
Answer
 • Els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans i ciutadanes
 • L´organització polìtica
 • L´organització territorial

Question 6

Question
La forma de govern és........
Answer
 • La monarquia
 • La monarquia parlamentaria
 • La monarquia espanyola

Question 7

Question
El sistema de govern es basa en la divisió de poders
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
La manera en que es divideix el territorio és.....
Answer
 • La divisió política
 • La divisió parlamentària
 • La divisió territorial

Question 9

Question
La Constitució també defineix i estableix altres aspectos importants relacionats amb el funcionament de l´Estat com:
Answer
 • La capital
 • Les llengües oficials
 • Els símbols de l´estat

Question 10

Question
els símbols d´Espanya són [blank_start]la bandera[blank_end], [blank_start]l´escut[blank_end] i [blank_start]l´himne nacional[blank_end]
Answer
 • la bandera
 • l´escut
 • l´himne nacional

Question 11

Question
La bandera està formada per tres franges horitzontals: [blank_start]roja[blank_end], [blank_start]groga[blank_end] i [blank_start]roja[blank_end]
Answer
 • roja
 • groga
 • roja

Question 12

Question
L´escut consta d´elements de gran tradició a Espanya i que resumeixen gran part de la [blank_start]historia[blank_end] del país
Answer
 • historia

Question 13

Question
L´himne nacional és conegut com [blank_start]Marxa Granadera[blank_end]
Answer
 • Marxa Granadera

Question 14

Question
L´himne nacional té lletra i música
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Els [blank_start]drets[blank_end] coincideixen amb les necessitats més importants que qualsevol persona té per a ser membre d´una societat.
Answer
 • drets
 • deures

Question 16

Question
Els [blank_start]deures[blank_end] són obligacions que hem de cumplir per al bon funcionament de la societat
Answer
 • deures
 • drets

Question 17

Question
Les [blank_start]llibertats fonamentals[blank_end] són drets relacionats amb la vida política i social.
Answer
 • deures
 • drets
 • llibertats fonamentals

Question 18

Question
La forma de govern d´Espanya és.....
Answer
 • La divisió de poders
 • La monarquia
 • La monarquia parlamentaria

Question 19

Question
Què vol dir monarquia parlamentària ?
Answer
 • Que hi ha un monarca o rei
 • Que hi ha unes institucions
 • Que hi ha un monarca o rei i unes institucions

Question 20

Question
Què estableix la Constitució ?
Answer
 • La forma de govern d´Espanya i les seues institucions polítiques
 • La forma de govern d´Espanya
 • les seues institucions polítiques

Question 21

Question
Quins són les institucions polítiques ?
Answer
 • Les Corts Generals, i el Govern
 • El Govern i els tribunals de justícia
 • Les Corts Generals, El Govern i els tribunals de justícia

Question 22

Answer
 • Rei
 • Corts Generals
 • Govern
 • Tribunals de Justícia
 • Congrés dels Diputats
 • Senat
 • President del Govern
 • Ministres
 • Jutges i jutgesses
 • Magistrats i magistrades

Question 23

Question
Qui és el cap de l'Estat ?
Answer
 • El Govern
 • Les Corts Generals
 • El Rei

Question 24

Question
El Rei exerceix algun poder polític ? [blank_start]no[blank_end]
Answer
 • no
 • si

Question 25

Question
Qui pren les decisions polítiques i elaboren les lleis juntament amb el Govern ? [blank_start]Les Corts Generals[blank_end]
Answer
 • El Rei
 • Els Tribunals de justícia
 • Les Corts Generals

Question 26

Question
Les Corts Generals están compostes per dues càmeres: el Congrés dels Diputats i el Senat
Answer
 • True
 • False

Question 27

Question
Qui trien el president del Govern ?
Answer
 • El Rei
 • Les Corts
 • Els Tribunals de justícia

Question 28

Question
Per qui està format el Govern ?
Answer
 • El President
 • Els ministres i les ministres
 • El President i els ministres i les ministres

Question 29

Question
Per qui són designats els ministres i les ministres ?
Answer
 • Per el Rei
 • Per el president del Govern

Question 30

Question
per qui estan formats els tribunals de justícia ?
Answer
 • Per jutges i jutgesses
 • Per magistrats i magistrades
 • Per jutges i jutgesses i per magistrats i magistrades

Question 31

Question
Els tribunals de justicia s´encarreguen d´administrar justicia
Answer
 • True
 • False

Question 32

Question
Quin caràcter té la monarquia espanyola ? [blank_start]Vitalici[blank_end]
Answer
 • Temporal
 • Vitalici

Question 33

Answer
 • Jurar
 • Sancionar
 • Representar
 • cap suprem
 • Administrar justícia
 • Elaborar lleis

Question 34

Question
En un Estat democràtic hi ha tres poders: el [blank_start]legistaliu[blank_end], l´[blank_start]executiu[blank_end] i el [blank_start]judicial[blank_end]
Answer
 • legistaliu
 • executiu
 • judicial

Question 35

Question
Quants poders hi ha en un Estat democràtic ? [blank_start]tres[blank_end]
Answer
 • Quatre
 • dos
 • Tres

Question 36

Question
Quins són els poders que hi ha en un Estat democràtic ?
Answer
 • Legislatiu
 • Executiu
 • Judicial

Question 37

Question
Perquè el sistema democràtic funcione correctament, los poders han d´estar [blank_start]units[blank_end]
Answer
 • units
 • dividits

Question 38

Answer
 • Poder executiu
 • Poder Judicial
 • poder legislatiu
 • Govern
 • Tribunals de justícia
 • Corts Generals

Question 39

Question
D´acord amb la Constitució, el territorio de l´Estat espanyol s´organitza en:
Answer
 • comunitats atuònomes, províncies
 • comunitats atuònomes, províncies i municipis
 • prov`ncies i municipis

Question 40

Question
Hi ha comunitats autònomes uniprovincials, és a dir, compostes per una sola província
Answer
 • True
 • False

Question 41

Question
L´Estat espanyol consta de...... (comunitats autònomes)
Answer
 • Quinze comunitats autònomes i 1 ciutat autònoma, Ceuta
 • Quatre comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes, Ceuta i Melilla
 • Dèsset comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes, Ceuta i Melilla

Question 42

Question
Cada comunitat autónoma té una [blank_start]capital[blank_end] i es governa per mitjà de les seues pròpies [blank_start]institucions[blank_end] que estableix el seu [blank_start]Estatu d´autonomia[blank_end]
Answer
 • capital
 • institucions
 • Estatu d´autonomia

Question 43

Question
A més, a la Comunitat Valenciana hi ha una altra institució, que és el [blank_start]Síndic de Greuges[blank_end]
Answer
 • Síndic de Greuges

Question 44

Question
Quin és la norma bàsica de les comunitats autònomes ?
Answer
 • La Constitució
 • L´Estatut
 • L´Estatut d´autonomia

Question 45

Question
En cada Estatut es fixen ......
Answer
 • Les institucions autonòmiques
 • Les competències que té l´autonomia
 • Les institucions autonòmiques, Les competències que té l´autonomia, la llengua i/o llengües oficials, els símbols i els límits territorials
 • Les institucions autonòmiques, Les competències que té l´autonomia, la llengua i/o llengües oficials, els símbols

Question 46

Answer
 • Poder legislatiu
 • Poder executiu
 • Poder judicial

Question 47

Question
Les comunitats autònomes es divideixen en [blank_start]províncies[blank_end], que al seu torn están formades per [blank_start]municipis[blank_end]
Answer
 • províncies
 • municipis

Question 48

Question
Quantes províncies hi ha a Espanya ?
Answer
 • 48
 • 52
 • 50
 • 55

Question 49

Question
Quin és les unitats territorials bàsiques de l'Estat?
Answer
 • Les Províncies
 • El Govern
 • Els municipis

Question 50

Question
Els municipis están governats pels [blank_start]ajuntaments[blank_end] , formats per l´[blank_start]alcalde[blank_end] i els [blank_start]regidors[blank_end] , quesón triats pel [blank_start]veïns[blank_end]
Answer
 • ajuntaments
 • alcalde
 • regidors
 • veïns

Question 51

Question
Les províncies són agrupacions de diversos municipis
Answer
 • True
 • False

Question 52

Question
El municipi més important és ?
Answer
 • La ciutat
 • La capital
 • El poble

Question 53

Question
La capital sol tenir el mateix nom que la provincia
Answer
 • True
 • False

Question 54

Question
Quin és la institució de govern de cada província ?
Answer
 • La Diputació
 • El municipi
 • Els regidors

Question 55

Question
Qui dirigeix la Diputació a la província ?
Answer
 • Els regidors
 • El Alcalde
 • El President

Question 56

Question
La funció principal de la Diputació és......
Answer
 • Col-laborar amb els ajuntaments
 • Prestar serveis públics d´àmbit provincial, com carreteres i instal-lacions esportives, desenvolupament rural, etc.

Question 57

Question
La forma més clara de participar en la vida política és mitjanÇament [blank_start]el Alcalde[blank_end]
Answer
 • el Govern
 • el vot
 • el Alcalde

Question 58

Question
On es vota ?
Answer
 • En el poble
 • En la ciutat
 • En unes eleccions

Question 59

Question
Segons la Constitució, a partir de quina edat tenen els ciutadans dret a votar ?
Answer
 • 17
 • 16
 • 18
 • 19

Question 60

Question
A Espanya, se celebren eleccions municipals, autonòmiques y generals, cada .....
Answer
 • cinc anys
 • sis anys
 • quatre anys
 • set anys

Question 61

Question
Si diem que en les eleccions municipals es trien les persones que ens representen a l'ajuntament de la nostra localitat, estem parlant de..
Answer
 • Eleccions generals
 • Eleccions municipals
 • Eleccions autonòmiques

Question 62

Question
Si diem que es trien les persones que ens representen en la comunitat autònoma, estem parlant de....
Answer
 • Eleccions generals
 • Eleccions autonòmiques
 • Eleccions municipals

Question 63

Question
Si diem que es trien les persones que ens representen en l'àmbit estatal, és a dir, els membres de les Corts Generals: diputats i senadors i entre ells, el President del Govern, estem parlant de......
Answer
 • Eleccions Generals
 • Eleccions municipals
 • Eleccions autonòmiques

Question 64

Question
Entre els membres de les Corts es tria el [blank_start]president del Govern[blank_end]
Answer
 • president del Govern

Question 65

Question
La diversitat cultural a Espanya es reflecteix en:
Answer
 • Els costums i les tradicions
 • Les maneres de vida
 • El patrimoni arquitectònic
Show full summary Hide full summary

Similar

U.S. Naturalization Test
Jaffar Barjan
Aggression mind-map for A2 AQA Psychology
poeticjustice
GRE Prep - Reading Comprehension
Abood
Germany 1918-34
evie.challis
Enzymes and Respiration
I Turner
USA and Vietnam (1964-1975) - Part 1
Lewis Appleton-Jones
GCSE AQA Computer Science - Definitions
James Jolliffe
PMP Formulas
Krunk!
GCSE REVISION TIMETABLE
megangeorgia03
Část 4.
Gábi Krsková
(YOUR EVENT)
Shelby Smith