EFFECTS QUIZ (testversion)

Question 1 of 7

Medal premium 1

Vilket av nedanstående påstående är korrekt?

Select one of the following:

 • EFFECTS är en depressions-studie.

 • EFFECTS är en studie vars primära utfall är andelen oberoende efter 6 månader

 • EFFECTS är en studie vars primära utfall är andelen oberoende efter 3 månader

 • Inget av ovanstående

Question 2 of 7

Medal premium 1

Patienter med intracerebrala blödningar får inkluderas i EFFECTS

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 3 of 7

Medal premium 1

Det finns en övre åldergräns (80 år) för EFFECTS.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 4 of 7

Medal premium 1

Patienter får inte vara deprimerade vid inkluderade i EFFECTS.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 5 of 7

Medal premium 1

Hur många patienter ska inkluderas i EFFECTS?

Select one of the following:

 • 1 500

 • 1 000

 • 1 200

 • 3 000

Question 6 of 7

Medal premium 1

Hur många poäng måste man han på NIHSS (National Institutes of Stroke Scale) måste man ha för att inkluderas i EFFECTS?

Select one of the following:

 • Minst 1 poäng

 • Det finns ingen nedre gräns. I praktiken kan man ha 0 poäng på NIHSS. Detta beror på att NIHSS inte fångar alla symtom vid stroke - det är alltså fullt möjligt att h 0 poäng på NIHSS (t.ex. att patienten har gångsvårigheter och yrsel efter en stroke in den bakre cirkulationen, och har balanssvårigheter som endast fångas vid gående).

 • Minst 4 poäng på NIHSS.

 • Minst 7 poäng på NIHSS.

Question 7 of 7

Medal premium 1

En patient är med i en annan randomiserad kontrollerad studie. För denna patient vara med i EFFECTS samtidigt?

Select one of the following:

 • Ja

 • Nej

Icon fullscreen
Erik Lundström
Quiz by , created over 3 years ago

En test på vad EFFECTS är

Eye 25
Pin 0
Balloon left 0
Erik Lundström
Created by Erik Lundström over 3 years ago
Close