Behailu
Quiz by , created about 3 years ago

Quran Quiz 1

Eye 256
Pin 0
Balloon left 0
Tags
Behailu
Created by Behailu about 3 years ago
Close
 • Quran Quiz 1

  Question 1 of 30

  Medal premium 2

  Hur många ayat består (sista) suran 114 av?

  Select one of the following:

  • a) 15

  • b) 16

  • c) 12

  • d) 6

  Question 2 of 30

  Medal premium 4

  Omskärelse av män och pojkar är Islamisk.

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Question 3 of 30

  Medal premium 4

  Under menstruation är det tillåtet för kvinnor att gå till moskén.

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Question 4 of 30

  Medal premium 4

  Innan man rör Koranen måste man tvätta händerna.

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Question 5 of 30

  Medal premium 2

  Musik är haram för muslimer därför är det inte tillåtet.

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Question 6 of 30

  Medal premium 4

  Det är tillåtet för muslimer att ha hund som husdjur.

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Question 7 of 30

  Medal premium 4

  Islams ikoniska symbol är

  Select one of the following:

  • a) en moské och koran

  • b) månen och en stjärna

  • c) öppen Koran

  • d) ingen av de ovan

  Question 8 of 30

  Medal premium 5

  De så kallade Hadith utsagor är...

  Select one of the following:

  • a) Guds ord

  • b) människans ord

  • c) Gabriels ord

  • d) ingen av de

  Question 9 of 30

  Medal premium 4

  Polyteist är en person som...

  Select one of the following:

  • a) inte tror på Gud

  • b) är religion vetare

  • c) tror på att det finns flera gudar

  • d) tro på att det finns endast en Gud

  Question 10 of 30

  Medal premium 2

  Jesus är inte en ...

  Select one of the following:

  • a) Profet

  • b) Messias

  • c) Gud

  • d) Budbärare

  Question 11 of 30

  Medal premium 4

  Orden i Koranen är...

  Select one of the following:

  • a) Profeten Muhammeds ord

  • b) Guds ord

  • c) Änglarnas ord

  • d) Människors ord

  Question 12 of 30

  Medal premium 5

  Gud förlåter allt förutom...

  Select one of the following:

  • a) idoldyrkan

  • b) äktenskapsbrytare

  • c) mördare

  • d) lögnare

  Question 13 of 30

  Medal premium 4

  Koranen kan förstås utan Hadith.

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Question 14 of 30

  Medal premium 5

  Om man nämner profeten Muhammeds namn är det obligatoriskt för muslimer att prisa honom.

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Question 15 of 30

  Medal premium 2

  Konvertiter behöver inte byta till ett "islamiskt namn".

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Question 16 of 30

  Medal premium 4

  Omskärelse av kvinnor och flickor är Islamisk.

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Question 17 of 30

  Medal premium 2

  Vad är en Sura?

  Select one of the following:

  • a) en sida i Koranen

  • b) en bok, Koranen

  • c) ett kapitel i Koranen

  • d) en vers i Koranen

  Question 18 of 30

  Medal premium 2

  Hur många suror består Koranen av?

  Select one of the following:

  • a) 112

  • b) 114

  • c) 118

  • d) 214

  Question 19 of 30

  Medal premium 2

  Vad är en ayat?

  Select one of the following:

  • a) en vers/tecken

  • b) ett kapitel

  • c) en bok

  • d) ingen av de

  Question 20 of 30

  Medal premium 2

  Hur många ayat består sura 1 av?

  Select one of the following:

  • a) 13

  • b) 5

  • c) 7

  • d) 6

  Question 21 of 30

  Medal premium 2

  Vad betyder ordet Islam?

  Select one of the following:

  • a) islamisk kultur

  • b) fredlig underkastelse

  • c) religion

  • d) tradition

  Question 22 of 30

  Medal premium 2

  Vad betyder ordet salaam?

  Select one of the following:

  • a) hej

  • b) må Gud vara med dig

  • c) frid

  • d) hejdå

  Question 23 of 30

  Medal premium 2

  Vad betyder ordet muslim?

  Select one of the following:

  • a) sannings sökare

  • b) rätt trogen kämpe

  • c) troende

  • d) underkastad

  Question 24 of 30

  Medal premium 4

  Monoteist är en person som.....

  Select one of the following:

  • a) tror på att det finns flera gudar

  • b) är religion vetare

  • c) tror på att det finns endast en Gud

  • d) tror på Treenighetsläran

  Question 25 of 30

  Medal premium 5

  Vilken profet namngav muslimer namnet "muslim"?

  Select one of the following:

  • a) Abraham

  • b) Muhammed

  • c) Moses

  • d) Adam

  Question 26 of 30

  Medal premium 4

  Vilken profets namn nämns mest i Koranen?

  Select one of the following:

  • a) Jesus

  • b) Abraham

  • c) Moses

  • d) Muhammed

  Question 27 of 30

  Medal premium 2

  Vilken Sura har flest antal verser (ayat)?

  Select one of the following:

  • a) sura 27

  • b) sura 12

  • c) sura 2

  • c) sura 9

  Question 28 of 30

  Medal premium 4

  Vilken är den kortaste kapitel i Koranen?

  Select one of the following:

  • a) sura 113

  • b) sura 108

  • c) sura 114

  • d) sura 116

  Question 29 of 30

  Medal premium 5

  Profeten Muhammed var...

  Select one of the following:

  • a) sunni

  • b) shia

  • c) salafi

  • d) muslim

  Question 30 of 30

  Medal premium 4

  I Koranen likställs skapelsen av Jesus med...

  Select one of the following:

  • a) Gud

  • b) Adam

  • c) Maria

  • d) Gabriel