Quran Quiz 1

Behailu
Quiz by Behailu, updated more than 1 year ago
Behailu
Created by Behailu almost 5 years ago
264
0

Description

Quran Quiz 1
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Hur många ayat består (sista) suran 114 av?
Answer
 • a) 15
 • b) 16
 • c) 12
 • d) 6

Question 2

Question
Omskärelse av män och pojkar är Islamisk.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Under menstruation är det tillåtet för kvinnor att gå till moskén.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Innan man rör Koranen måste man tvätta händerna.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Musik är haram för muslimer därför är det inte tillåtet.
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
Det är tillåtet för muslimer att ha hund som husdjur.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Islams ikoniska symbol är
Answer
 • a) en moské och koran
 • b) månen och en stjärna
 • c) öppen Koran
 • d) ingen av de ovan

Question 8

Question
De så kallade Hadith utsagor är...
Answer
 • a) Guds ord
 • b) människans ord
 • c) Gabriels ord
 • d) ingen av de

Question 9

Question
Polyteist är en person som...
Answer
 • a) inte tror på Gud
 • b) är religion vetare
 • c) tror på att det finns flera gudar
 • d) tro på att det finns endast en Gud

Question 10

Question
Jesus är inte en ...
Answer
 • a) Profet
 • b) Messias
 • c) Gud
 • d) Budbärare

Question 11

Question
Orden i Koranen är...
Answer
 • a) Profeten Muhammeds ord
 • b) Guds ord
 • c) Änglarnas ord
 • d) Människors ord

Question 12

Question
Gud förlåter allt förutom...
Answer
 • a) idoldyrkan
 • b) äktenskapsbrytare
 • c) mördare
 • d) lögnare

Question 13

Question
Koranen kan förstås utan Hadith.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
Om man nämner profeten Muhammeds namn är det obligatoriskt för muslimer att prisa honom.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Konvertiter behöver inte byta till ett "islamiskt namn".
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
Omskärelse av kvinnor och flickor är Islamisk.
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
Vad är en Sura?
Answer
 • a) en sida i Koranen
 • b) en bok, Koranen
 • c) ett kapitel i Koranen
 • d) en vers i Koranen

Question 18

Question
Hur många suror består Koranen av?
Answer
 • a) 112
 • b) 114
 • c) 118
 • d) 214

Question 19

Question
Vad är en ayat?
Answer
 • a) en vers/tecken
 • b) ett kapitel
 • c) en bok
 • d) ingen av de

Question 20

Question
Hur många ayat består sura 1 av?
Answer
 • a) 13
 • b) 5
 • c) 7
 • d) 6

Question 21

Question
Vad betyder ordet Islam?
Answer
 • a) islamisk kultur
 • b) fredlig underkastelse
 • c) religion
 • d) tradition

Question 22

Question
Vad betyder ordet salaam?
Answer
 • a) hej
 • b) må Gud vara med dig
 • c) frid
 • d) hejdå

Question 23

Question
Vad betyder ordet muslim?
Answer
 • a) sannings sökare
 • b) rätt trogen kämpe
 • c) troende
 • d) underkastad

Question 24

Question
Monoteist är en person som.....
Answer
 • a) tror på att det finns flera gudar
 • b) är religion vetare
 • c) tror på att det finns endast en Gud
 • d) tror på Treenighetsläran

Question 25

Question
Vilken profet namngav muslimer namnet "muslim"?
Answer
 • a) Abraham
 • b) Muhammed
 • c) Moses
 • d) Adam

Question 26

Question
Vilken profets namn nämns mest i Koranen?
Answer
 • a) Jesus
 • b) Abraham
 • c) Moses
 • d) Muhammed

Question 27

Question
Vilken Sura har flest antal verser (ayat)?
Answer
 • a) sura 27
 • b) sura 12
 • c) sura 2
 • c) sura 9

Question 28

Question
Vilken är den kortaste kapitel i Koranen?
Answer
 • a) sura 113
 • b) sura 108
 • c) sura 114
 • d) sura 116

Question 29

Question
Profeten Muhammed var...
Answer
 • a) sunni
 • b) shia
 • c) salafi
 • d) muslim

Question 30

Question
I Koranen likställs skapelsen av Jesus med...
Answer
 • a) Gud
 • b) Adam
 • c) Maria
 • d) Gabriel
Show full summary Hide full summary

Similar

Fahm al-Qur'an Juz' 1 Part 1 Quiz
Al Huda Canada
Fahm al-Qur'an Juz' 1 Part 2 Quiz
Al Huda Canada
Ways to a Happy Life - Quiz 2
Al Huda Canada
Fahm al Quran Urdu Juz' 1 Part 2
Al Huda Canada
Fahm al Quran Urdu Juz' 1 Part 4
Al Huda Canada
TAFSEER SURAH BAQARAH {TEST-2}
Asiya Abdul Raoof
Surah al-Kahf Ayahs 1 - 8 Tafseer Quiz
Al Huda Canada
Fahm al Quran Urdu Juz' 2 Part 1
Al Huda Canada
Ways to a Happy Life - Quiz 1
Al Huda Canada
Surah al-Fatihah - Day 1 - Translation and Word Analysis
Al Huda Canada