Стефан Радев
Quiz by , created more than 1 year ago

Тестът по паразитология от книжката на изд. Реко. Част 2

1231
0
0
Стефан Радев
Created by Стефан Радев almost 7 years ago
Close

Parasitology - MU Sofia - part 2 (752-969)

Question 1 of 200

1

752. Мешестите:

Select one or more of the following:

 • а) нямат специализирани нервни клетки

 • б) имат специализирани органи за полово размножаване

 • в) имат екто- и ендо-дермални клетки, съдържащи мускулни влакна

 • г) имат добре развита нервна, дихателна и отделителна система

Explanation

Question 2 of 200

1

753. Безполовото размножаване при представителите на тип Мешести се
осъществява:

Select one or more of the following:

 • а) чрез пъпкуването на полипа и образуването на нови медузи или на нови полипи

 • б) о т медузното поколение

 • в) чрез нематоцистите

Explanation

Question 3 of 200

1

754. Планулата:

Select one or more of the following:

 • а) е свободноплаващата ларва на меш естите

 • б) се образува след оплождане на медузното поколение

 • в) се образува при безполово размножаване на полипа чрез пъпкуване

 • г) е овална, двуслойна, покрита с реснички ларва

Explanation

Question 4 of 200

1

755. Медицинското значение на представителите на мешестите:

Select one or more of the following:

 • а) е свързано със специализираните им приспособления за хищничество и защита
  о т нападателите

 • б) е свързано с впръскването на отрова с участието на специализираните
  органели - нематоцисти

 • в) е най-силно изразено при ужилвана о т смъртоносноотровната медуза морска оса

 • г) е свързано с това, че т е не са хищници

Explanation

Question 5 of 200

1

756. Медузите:

Select one or more of the following:

 • а) са подвижната форма на някои о т представителите на тип Мешести

 • б) са свободноплаващи организми

 • в) имат форма на чадърче с пипала и с къса дръжка, на върха на която е
  разположено устното им отвърстие

 • г) имат тетрамерна симетрия

 • д) нямат полови жлези

 • е) могат да липсват при някои представители на тип Мешести

Explanation

Question 6 of 200

1

757. Зелената хидра:

Select one or more of the following:

 • а) е представител на клас Hydrozoa

 • б) е сладководен представител на тип Мешести

 • в) има зелен цвят поради наличието на ендосимбионти - едноклетъчни водорасли,
  включени в ендодермалните и клетки

 • г) има добре развита мезодерма

Explanation

Question 7 of 200

1

758. Зелената хидра:

Select one or more of the following:

 • а) се храни с ракообразни и ларви на насекоми

 • б) се размножава само безполово

 • в) през есента образува мъжки и женски полови жлези

 • г) води прикреггсн начин на живот и не може да се придвижва дори и на малки
  разстояния

Explanation

Question 8 of 200

1

759. Obelia geniculata:

Select one or more of the following:

 • а) е морско животно, което е типичен представител на тип Coelenterata

 • б) има основна полипна форма, която е колониална

 • в) колонията е покрита с перисарк

Explanation

Question 9 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

760. Колониалната форма на Obelia geniculata в покрита със защитна хитинова
обвивка, наречена . Тя носи отделните индивиди, като някои о т тях,
наречени са специализирани за безполово

Explanation

Question 10 of 200

1

761. Бластостилът:

Select one or more of the following:

 • а) е пъпкуващата се горна част на гонангиите в колониалната форма на Obelia geniculata

 • б) е индивид о т колониалната форма на Obelia geniculata, който набавя храната й

 • в) малка медуза, която отплува о т колонията на Obelia geniculata

Explanation

Question 11 of 200

1

762. М еш естите (Coelenterata) имат:

Select one or more of the following:

 • а) ектодерма

 • б) мезоглея

 • в) радиална симетрия

 • г) нервна система

Explanation

Question 12 of 200

1

763. М еш естите (Coelenterata) имат:

Select one or more of the following:

 • а) полови жлези

 • б) полово размножаване

 • в) безполово размножаване

 • г) вътрешно оплождане

Explanation

Question 13 of 200

1

764. В оотипа (разширение на яйцепровода на метилите):

Select one or more of the following:

 • а) се извършва оплождането на яйцата

 • б) се отварят каналите на жълтъчните жлези

 • в) се отваря черупкова жлеза (т . нар. Мелисова жлеза)

 • г) зреят оплодените яйца

Explanation

Question 14 of 200

1

765. Представителите на кой о т изброените родове о т клас Trematoda са
разделнополови:

Select one or more of the following:

 • а) Fasciola

 • б) Dicrocoelium

 • в) Schistosoma

Explanation

Question 15 of 200

1

766. Мъжката полова система на метилите:

Select one or more of the following:

 • а) е чифтна - има два семенника

 • б) е нечифтна - има един семенник

 • в) се отваря близо до отвора на м атката между двете вендузи

 • г) се отваря в оотипа

Explanation

Question 16 of 200

1

767. Метилите:

Select one or more of the following:

 • а) спадат към плоските червеи

 • б) спадат към кръглите червеи

 • в) са разделнополови (с някои изключения)

 • г) са хермафротидни (с някои изключения)

 • д) са биохелминти

 • е) са геохелминти

Explanation

Question 17 of 200

1

768. Метилите:

Select one or more of the following:

 • а) имат лентоВидна форма

 • б) имат листовидна форма

 • в) спадат към кръглите червеи

 • з) спадат към плоските червеи

 • д) имат една вентуза

 • е) имат две вентузи

Explanation

Question 18 of 200

1

769. При метилите партенозенетично се размножават:

Select one or more of the following:

 • а) мирацидиумите

 • б) спороцистите

 • в) редиите

 • з) церкариите

Explanation

Question 19 of 200

1

770. Fasciola hepatica е с дължина:

Select one or more of the following:

 • а) о т 3 до 5 сантиметра

 • б) о т 3 до 5 милиметра

 • в) о т 3 до 5 метра

 • з) о т 3 дс 5 микрометра

Explanation

Question 20 of 200

1

771. Заразяването о т фасциолоза се осъществява:

Select one or more of the following:

 • а) чрез консумиране на замърсени с яйца хранителни продукти

 • б) чрез консумиране на замърсени с метацеркарии /адолескарии/ зеленчуци или вода

 • в) при консумиране на недобре обработен термично заразен черен дроб

 • з) при преминаване на церкарии през кожата или лигавиците

Explanation

Question 21 of 200

1

772. Междинни гостоприемнци на Fasciola hepatica може да бъдат:

Select one or more of the following:

 • а) човек

 • б) овце

 • в) сладководни (блатни) охлюви о т род Limnea

 • г) сладководни риби

 • д) сухоземни охлюви (род Helicella и Zebrina)

 • е) мравки

Explanation

Question 22 of 200

1

773. Възрастните форми на големия чернодробен метил живеят :

Select one or more of the following:

 • а) в жлъчните канали на черния дроб и жлъчния мехур на овцете

 • б) понякога в жлъчните канали на черния дроб на човека

 • в) в тъканите на сладководни охлювчета о т род Limnea

 • г) в сухоземните охлюви о т род Helicella и род Zebrina

Explanation

Question 23 of 200

1

774. Яйцата на Fasciola hepatica се изхвърлят о т крайния гостоприемник в околната среда:

Select one or more of the following:

 • а) с урината

 • б) с изпражненията

 • в) с храчки

Explanation

Question 24 of 200

1

775. Развитието на яйцата на Fasciola hepatica изисква те:

Select one or more of the following:

 • а) да попаднат въВ водна среда, в която живеят охлювчета о т род Limnea

 • б) да попаднат във водна среда, в която живеят охлювчета о т род Bulinus,
  Planorbis или Oncomelania

 • В) да попаднат В среда, В която живеят сухоземни охлювчета о т род Helicella и
  род Zebrina, както и мравки о т род Formica

Explanation

Question 25 of 200

1

776. Мирацидиумите на Fasciola hepatica:

Select one or more of the following:

 • а) са ларви излюпени о т яйцата на Fasciola hepatica

 • б) се излюпват денем, имат очно петно и се движат във водата с реснички

 • в) се залавят за растителност и образуват метацеркарии (адолескарии)

 • г) навлизат в междинен гостоприемник, където се развиват до спороцисти,
  редии и церкарии

Explanation

Question 26 of 200

1

777. Церкариите на Fasciola hepatica:

Select one or more of the following:

 • а) са ларви на метилите

 • б) се излюпват денем, имат очно петно и се движат във водата с реснички

 • в) се залавят за растителност и образуват метацеркарии (адолескарии)

 • г) навлизат 8 междинния гостоприемник, където се развиват до спороцисти

 • д) имат опашка и прикрепителни вендузи

Explanation

Question 27 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

778. Напишете в правилен последователен ред ларвните стадии на развитие на
Fasciola hepatica: , , , ,

Explanation

Question 28 of 200

1

779. Крайни гостоприемници на Fasciola hepatica може да бъдат:

Select one or more of the following:

 • а) овце

 • б) кози

 • в) човек

 • г) сладководни охлюви

 • д) сладководни риби

Explanation

Question 29 of 200

1

780. Междинни гостоприемници на Fasciola hepatica може да бъдат

Select one or more of the following:

 • а) сладководни охлювчета

 • б) сухоземни охлювчета

 • в) мравки

 • г) човек

 • д) овце, кози и други животни

Explanation

Question 30 of 200

1

781. Човек би могъл да се зарази о т фасциолоза:

Select one or more of the following:

 • а) при поглъщане през у с та та на мравки с метацеркарии

 • б) при поглъщане през у с та та на метацеркарии (адолескарии)

 • в) през кожата при къпане във воден басейн, заразен с церкарии

 • г) при ухапване о т мухата Цеце (Glossina palpatis)

Explanation

Question 31 of 200

1

782. Dicrocoelium lanceatum е c дължина:

Select one or more of the following:

 • а) о т 3 до 5 сантиметра

 • б) о т 6 до 10 милиметра

 • В) о т 3 до 5 микрометра

 • г) о т 6 до 10 метра

Explanation

Question 32 of 200

1

783. Развитието на яйцата на Dicrocoelium lanceatum изисква:

Select one or more of the following:

 • а) да попаднат във водна среда, в която живеят охлювчета о т род Limnea

 • б) да попаднат във водна среда, в която живеят охлювчета о т род Bulinus,
  Planorbis или Oncomelania

 • в) да попаднат в среда, в която живеят сухоземните охлюви о т род Helicella и род
  Zebrina, както и мравки о т род Formica

Explanation

Question 33 of 200

1

784. Заразяването на крайния гостоприемник с Dicrocoelium lanceatum (D. dendriticum)
се осъществява при:

Select one or more of the following:

 • а) изяждане на инвазирани с метацеркарии мравки при паша

 • б) поглъщане на растителност, заразена с адолескарии

 • в) къпане в замърсен с церкарии воден басейн

 • г) пиене на замърсена с церкарии вода

Explanation

Question 34 of 200

1

785. Крайни гостоприемници на малкия чернодробен метил (Dicrocoelium lanceatum) са:

Select one or more of the following:

 • а) тревопасните животни

 • б) понякога човека

 • в) сладководни охлювчета

 • г) водни охлювчета

Explanation

Question 35 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

786. Напишете в правилен последователен ред ларвните стадии на развитие на
Dicrocoelium lanceatum (dendriticum) : , , , ,

Explanation

Question 36 of 200

1

787. Крайни гостоприемници на Dicrocoelium lanceatum може да бъдат:

Select one or more of the following:

 • а) овце

 • б) кози

 • в ) човек

 • г) сладководни охлюви

 • д) сладководни риби

Explanation

Question 37 of 200

1

788. Междинни гостоприемници на Dicrocoelium lanceatum може да бъдат:

Select one or more of the following:

 • а) сладководни охлювчета

 • б) сухоземни охлювчета

 • в) сладководни риби

 • г) мравки

 • д) овце, кози и други животни

Explanation

Question 38 of 200

1

789. Opisthorchis felineus е многоклетъчен паразит в човека, най-често локализиран В

Select one or more of the following:

 • а) черният дроб

 • б) жлъчни канали

 • в) жлъчен мехур

 • г) тънки черва

Explanation

Question 39 of 200

1

790. За Opisthorchis felineus човекът е:

Select one or more of the following:

 • а) първи междинен гостоприемник

 • б) краен гостоприемник

 • в) втори междинен гостоприемник

Explanation

Question 40 of 200

1

810. Като краен гостоприемник, човек се заразява с Taenia solium чрез:

Select one or more of the following:

 • а) поглъщане на яйца

 • б) консумация на опаразитено с цистицеркуси и недостатъчно термично
  обработено месо

 • в) поглъщане на проглотиди

Explanation

Question 41 of 200

1

811. Краен гостоприемник на Taenia solium е:

Select one or more of the following:

 • а) човекът

 • б) свинята

 • в) едрият рогат добитък (говедо)

 • г) кучето

 • д) някои низши ракообразни

Explanation

Question 42 of 200

1

812. Междинен гостоприемник на Taenia solium може да бъде:

Select one or more of the following:

 • а) човекът

 • б) свинята

 • в) едрият рогат добитък (говедо)

 • г) кучето

 • д) някои низши ракообразни

Explanation

Question 43 of 200

1

813. Междинен гостоприемник на Taenia saginata е:

Select one or more of the following:

 • а) човекът

 • б) свинята

 • в) едрият рогат добитък (говедо)

 • г) кучето

 • д) някои низши ракообразни

Explanation

Question 44 of 200

1

814. Характерни за Taenia saginata са:

Select one or more of the following:

 • а) зрелите проглотиди имат силно разклонен маточен канал (1 7 -3 5 разклонения)

 • б) зрелите проглотиди имат маточен канал с малък брой разклонения (7 - 12)

 • в) наличието на сколекс с 4 вендузи и ростелум с два реда кукички

 • г) наличието на сколекс с 4 вендузи без кукички

 • д) триделен яйчник

Explanation

Question 45 of 200

1

815. Краен гостоприемник на Taenia saginata е:

Select one or more of the following:

 • а) човекът

 • б) свинята

 • в) едрият рогат добитък (говедо)

 • г) кучето

 • д) някои низши ракообразни

Explanation

Question 46 of 200

1

816. Във възрастно състояние говеждата тения ( Taenia saginata) паразитира в:

Select one or more of the following:

 • а) човека и други примати

 • б ) човек

 • в) човека и други бозайници

 • г) човека и някои птици

Explanation

Question 47 of 200

1

817. Междинен гостоприемник на Taenia saginata е:

Select one or more of the following:

 • а) кон

 • б) говедо, кон, коза

 • в) говедо

 • г) говедо и други представители о т неговото семейство

Explanation

Question 48 of 200

1

818. Стробилата на Taenia saginata е дълга:

Select one or more of the following:

 • а) 2 - 3 метра

 • б) 3 - 3, 5 метра

 • в) 4 - 12 метра

 • г) В единични случаи до 25 метра

Explanation

Question 49 of 200

1

819. Броят на проглотидите в стробилата на Taenia saginata е:

Select one or more of the following:

 • а) 50 - 100

 • б) 200 - 500

 • в) 500 - 800

 • г) Над 1000

Explanation

Question 50 of 200

1

Fill the blank space to complete the text.

820. Вярно ли е, че яйценосните проглотиди на Taenia saginata се откъсват поединично и могат да се придвижват активно?

Explanation

Question 51 of 200

1

Fill the blank space to complete the text.

821. Вярно ли е, че проглотидите на Taenia saginata могат да излязат през ануса, ако гостоприемникът в момента не отделя изпражнения?

Explanation

Question 52 of 200

1

822. Яйцата на Taenia saginata са:

Select one or more of the following:

 • а) кръгли

 • б) с една обвивка

 • в) с две обвивки

 • г) с четири кукести зародиша

Explanation

Question 53 of 200

1

823. Онкосферата на ларвата на Taenia saginata достига до:

Select one or more of the following:

 • а) черния дроб

 • б) слезката

 • в) мозъка

 • г) мускулите

Explanation

Question 54 of 200

1

Fill the blank space to complete the text.

824. Как се казва цистицеркусът на Taenia saginata?

Explanation

Question 55 of 200

1

825. Цистицеркусът на Taenia saginata е дълъг:

Select one or more of the following:

 • а) 0, 5 - 1 см

 • б) 1 - 10 см

 • в) 10 - 20 см

 • г) Колкото детски юмрук

Explanation

Question 56 of 200

1

826. Цистицеркусът на Taenia saginata е инвазиоспособен :

Select one or more of the following:

 • а) 1 - 2 седмиц

 • б) 1 - 2 месец

 • 8) 6 - 10 месеца

 • г) 1 - 3 години

Explanation

Question 57 of 200

1

827. Колко време може да живее възрастната форма на Taenia saginata'?

Select one or more of the following:

 • а) 3 години

 • б) 5 години

 • в) 10 години

 • г) 30 години

Explanation

Question 58 of 200

1

828. Колко време след навлизането на паразита в храносмилателния т р а к т на човека
се развива до възрастна Taenia saginata?

Select one or more of the following:

 • а) 7 дни

 • б) 14 дни

 • в) 3 месеца

 • г) 6 месеца

Explanation

Question 59 of 200

1

829. Как се заразява човек о т Taenia saginata?

Select one or more of the following:

 • а) Чрез случайно поглъщане на яйца о т трева или листа

 • б) Чрез недобре термично обработено месо, съдържащо цистицеркуси

 • в) Чрез кръвопреливане о т опаразитен

 • г) По въздушнокапков път

Explanation

Question 60 of 200

1

830. Diphyllobothrium latum паразитира в:

Select one or more of the following:

 • а) човек

 • б) коза

 • в) крава

 • г) мечка

Explanation

Question 61 of 200

1

831. Diphyllobothrium latum има ли междинни гостоприемници?

Select one or more of the following:

 • а) Да

 • б) Не

 • в) Един междинен гостоприемник

 • г) Два междинни гостоприемника

Explanation

Question 62 of 200

1

832. Стробилата на Diphyllobothrium latum е дълга около:

Select one or more of the following:

 • а) 10 мм

 • б) 50 см

 • в) 1 м

 • г) 20 м

Explanation

Question 63 of 200

1

833. Какво е характерно за м атката на Diphyllobothrium latum?

Select one or more of the following:

 • а) Матка та е тръбовидна

 • б) М а тка та е с форма на розетка

 • в) М а тка та има изходен отвор за яйцата

 • г) Матка та е задънена (без отвор в проглотида)

Explanation

Question 64 of 200

1

834. Какво е характерно за яйцата на Diphyllobothrium latum?

Select one or more of the following:

 • а) Те са овални

 • б) Те са триъгълни

 • в) Снабдени са с капаче

 • г) Имат тройна обвивка

Explanation

Question 65 of 200

1

835. Какво е корацидиум и какви са неговите особености?

Select one or more of the following:

 • а) Ларва на Diphyllobothrium latum

 • б) Живее в сладка вода

 • в) Междинен гостоприемник на тенията

 • г) Има реснички и ш ест кукички

Explanation

Question 66 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

836. Какво значение имат Cyclops и Diaptomus в биологичния цикъл на Diphyllobothrium latum? тения

Explanation

Question 67 of 200

1

837. Процеркоид е:

Select one or more of the following:

 • а) ларвен стадий на Diphyllobothrium latum

 • б) междинен гостоприемник

 • в) название на полово зрелия паразит Diphyllobothrium latum

 • г) нито едно о т изброените по-горе

Explanation

Question 68 of 200

1

838. Ларвите на Diphyllobothrium latum в органите на сладководните риби са:

Select one or more of the following:

 • а) дълги около 5 мм

 • б) с кукички

 • в) със звездовидна форма и белезникав цвят

 • г) известни като проплероцеркоид

Explanation

Question 69 of 200

1

839. Заразяване с Diphyllobothrium latum става:

Select one or more of the following:

 • а) чрез поглъщане на опаразитени рачета

 • б) чрез поглъщане на опаразитена риба

 • в) чрез поглъщане на хайвер

 • г) чрез поглъщане на говеждо или козе месо

Explanation

Question 70 of 200

1

840. Продължителността на живота на Diphyllobothrium latum е:

Select one or more of the following:

 • а) три години

 • б ) десет години

 • В) петнадесет години

 • г) 40 годин

Explanation

Question 71 of 200

1

Fill the blank space to complete the text.

841. Вярно ли е, че опаразитените с Diphyllobothrium latum могат да развият анемия?

Explanation

Question 72 of 200

1

842. Рибната тения Diphyllobothrium latum е разпространена:

Select one or more of the following:

 • а) в екваториалните и тропически области на планетата

 • б) в умерените ширини

 • в) в субарктическите области на Северното полукълбо

 • г) навсякъде

Explanation

Question 73 of 200

1

843. Кой е междинният гостоприемник на Hymenolepis папа?

Select one or more of the following:

 • а) К о тката

 • б) Мишката

 • 0) Котка и мишка

 • г) Нито един о т тях

Explanation

Question 74 of 200

1

844. Каква е дължината на Hymenolepis папа?

Select one or more of the following:

 • а) 5 мм

 • б) 10 мм

 • в) 3 см

Explanation

Question 75 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

845. Подредете 0 правилна последователност етапи те в биологичния цикъл на
Hymenolepis папаExplanation

Question 76 of 200

1

846. Колко на брой са проглотидите на Hymenolepis папа?

Select one or more of the following:

 • а) 10

 • б) около 50

 • в) около 100

 • г) около 200

Explanation

Question 77 of 200

1

847. В кои органи на гостоприемника живее възрастната Hymenolepis папа'?

Select one or more of the following:

 • а) черен дроб

 • б) стомах

 • в ) черв

 • г) мускули

Explanation

Question 78 of 200

1

848. Колко време живее Hymenolepis nana, достигнала възрастно състояние?

Select one or more of the following:

 • а) 1 - 2 седмици

 • б) 2 - 3 седмици

 • в) 3 - 4 седмици

 • г) 7 - 8 седмици

Explanation

Question 79 of 200

1

849. Кучешката тения Echinococcus granulosus във възрастно състояние достига около:

Select one or more of the following:

 • а) 0, 5 см

 • б) 20 см

 • в) 2 - 8 м

Explanation

Question 80 of 200

1

850. Броят на проглотидите на възрастната кучешка тения Echinococcus granulosus
най-често е:

Select one or more of the following:

 • а) 3

 • б) 1000

 • в) 4000

Explanation

Question 81 of 200

1

851. Краен гостоприемник на кучешката тения (Echinococcus granulosus) е:

Select one or more of the following:

 • а) чобек

 • б) куче

 • В) свиня

 • г) сладководна риба

Explanation

Question 82 of 200

1

852. Краен гостоприемник на кучешката тения (Echinococcus granulosus) е:

Select one or more of the following:

 • а) Вълк

 • б) говедо

 • В) риба

 • г) ракообразно

Explanation

Question 83 of 200

1

853. Междинен гостоприемник на кучешката тения (Echinococcus granulosus) е:

Select one or more of the following:

 • а) човек

 • б ) говедо

 • в) куче

 • г) Вълк

Explanation

Question 84 of 200

1

854. Ларвната форма на кучешката тения (Echinococcus granulosus) се развива най-
често:

Select one or more of the following:

 • а) в червата на човека

 • б) в черния дроб на човека

 • в) белия дроб на човека

Explanation

Question 85 of 200

1

855. Човек е краен гостоприемник на:

Select one or more of the following:

 • а) кучешка тения Echinococcus granulosus

 • б) свинска тения Taenia solium

 • в) говежда тения Taenia saginata

Explanation

Question 86 of 200

1

856. Човек е само междинен гостоприемник на:

Select one or more of the following:

 • а) рибна тения Diphyllobothrium latum

 • б) говежда тения Taenia saginata

 • в) кучешка тения Echinococcus granulosus

Explanation

Question 87 of 200

1

857. Хидатидният мехур е ларвна форма на:

Select one or more of the following:

 • а) кучешка тения Echinococcus granulosus

 • б) говежда тения Taenia saginata

 • в) рибна тения Diphyllobothrium latum

Explanation

Question 88 of 200

1

858. Ларвната форма на кучешката тения Echinococcus granulosus се нарича:

Select one or more of the following:

 • а) проглотид

 • б) метацеркарий

 • в) хидатиден мехур

Explanation

Question 89 of 200

1

Fill the blank space to complete the text.

859. Echinococcus granulosus може да причини в човека

Explanation

Question 90 of 200

1

860. Заразяването с Echinococcus granulosus при човека става с:

Select one or more of the following:

 • а) яйца

 • б ) плероцеркоиди

 • в) цистицеркуси

Explanation

Question 91 of 200

1

861. Краен гостоприемник на Echinococcus granulosus е:

Select one or more of the following:

 • а) човекът

 • б) свинята

 • в) едрият рогат добитък (говедо)

 • г) кучето

 • д) някои низши ракообразни

Explanation

Question 92 of 200

1

862. Посочете верните твърдения за Echinococcus granulosus:

Select one or more of the following:

 • а) Кучето е междинен гостоприемник

 • б) В червата на крайния гостоприемник живеят стотици тении

 • в) Полово зрялата тения е дълга 3 - 5 мм

 • г) Тялото й е изградено о т 3-4 проглотида

Explanation

Question 93 of 200

1

863. Кръглите червеи са:

Select one or more of the following:

 • а) разделнополови

 • б) способни на партеногенеза

 • в) с Вътрешно оплождане

 • г) с пряко развитие

Explanation

Question 94 of 200

1

864. Лъжлива телесна празнина имат следните паразити:

Select one or more of the following:

 • а) Fasciola hepatica

 • б) Ascaris lumbricoides

 • в) Taenia solium

 • г) Trichinella spiralis

Explanation

Question 95 of 200

1

865. При човека паразитират представители на следните типове:

Select one or more of the following:

 • а) Coelenterata

 • б) Platyhelmintes

 • в) Nemathelmintes

 • г) Annelida

Explanation

Question 96 of 200

1

866. Ascaris lumbricoides паразитира в човека в:

Select one or more of the following:

 • а) лумена на тънкото черво

 • б) черния дроб

 • в) дебелото черво

 • г) мускулите

Explanation

Question 97 of 200

1

867. Дължината на мъжките детски глисти достига до:

Select one or more of the following:

 • а) 2 - 5 мм

 • б) 3 - 5 см

 • в) 10 - 30 см

Explanation

Question 98 of 200

1

868. Д етският глист (Ascaris lumbricoides) е:

Select one or more of the following:

 • а) типичен биохелминт

 • б) типичен геохелминт

 • 0) нито био-, нито геохелминт

Explanation

Question 99 of 200

1

869. Яйцата на (Ascaris lumbricoides) са:

Select one or more of the following:

 • а) с нагънат кафяв повърхностен слой

 • б) лимоновидни, жълтокафяви, с прозрачни тапи

 • в) прозрачни, асиметрични, елипсовидни

Explanation

Question 100 of 200

1

870. Зародишното развитие на Ascaris lumbricoides протича:

Select one or more of the following:

 • а) извън гостоприемника, в почвата

 • б) в околоаналните гънки

 • в) в добре кръВоснабдените мускули

Explanation

Question 101 of 200

1

871. Ларвите на Ascaris lumbricoides се развиват в:

Select one or more of the following:

 • а) в очните мускули

 • б) в подкожието

 • в) в белите дробове

 • г) в дебелото черво

Explanation

Question 102 of 200

1

Fill the blank space to complete the text.

872. Човек се заразява с Ascaris lumbricoides чрез поглъщане на

Explanation

Question 103 of 200

1

Fill the blank space to complete the text.

873. С Ascaris lumbricoides се заразяват предимно

Explanation

Question 104 of 200

1

874. Характерно за възрастните детски глисти (Ascaris lumbricoides) е:

Select one or more of the following:

 • а) че се движат спираловидно

 • б) че имат заострена прозрачна опашка

 • в) че са живородни

 • г) че имат уста с хитинови зъби

Explanation

Question 105 of 200

1

875. Диагнозата на паразитозата, причинена о т Ascaris lumbricoides може да се
постави чрез:

Select one or more of the following:

 • а) откриване на яйца в изпражненията

 • б) остъргване с тампон на околоаналните гънки

 • в) мускулна биопсия

Explanation

Question 106 of 200

1

876. Ларвите на Ascaris lumbricoides могат да предизвикат:

Select one or more of the following:

 • а) белодробни увреждания

 • б) астма

 • в) запушване на лимфните съдове на долните крайници

Explanation

Question 107 of 200

1

877. Заболяването, което най-често причинява Ascaris lumbricoides се нарича:

Select one or more of the following:

 • а ) апендицит

 • б) елефантиаза

 • в) аскаридоза

Explanation

Question 108 of 200

1

878. П редставителите на ти п N e m a to d a имат

Select one or more of the following:

 • а) вътрешно оплождане

 • б) пряко развитие

 • в) оотип

 • г) кутикула

Explanation

Question 109 of 200

1

879. Кое о т следните биологични явления и структури се наблюдава за първи път в еволюцията при N e m a to d a :

Select one or more of the following:

 • а) радиална симетрия на тял ото

 • б ) псевдоцелом

 • в) затворена кръвоносна система

 • г) ганглийна нервна система

Explanation

Question 110 of 200

1

880. Кое о т следните биологични явления се наблюдава за първи път в еволюцията при N e m a to d a :

Select one or more of the following:

 • а) псевдоцелом

 • б) метамерия

 • в) метанефридии

 • г) външни органи за движение

Explanation

Question 111 of 200

1

881. О стр и ц а та (E n te ro b iu s v e rm ic u la ris ) е :

Select one or more of the following:

 • а) ектопаразит

 • б) кръвен паразит

 • в) чревен паразит

 • г) тъканен паразит

Explanation

Question 112 of 200

1

882. О стр и ц а та (E n te ro b iu s v e rm ic u la ris ) живее в :

Select one or more of the following:

 • а) долната ч аст на тъ н ко то черво

 • б) апендикса

 • в) началната част на дебелото черво

 • г) черния дроб

Explanation

Question 113 of 200

1

Fill the blank space to complete the text.

883. Напишете латинското име на паразита, описан накратко така; Нематод,
паразитираш, в червата на човека, доказва се чрез откриването на яйца по кож ата
около ануса. .

Explanation

Question 114 of 200

1

Fill the blank space to complete the text.

884. Напишете латинското име на паразита, описан накратко така:
Нематод, чревен паразит, не по-дълъг о т 1 см, яйцата изискват за развитието си
само няколко часа престой в кислородна среда, за да с т а н а т инвазиоспособни .

Explanation

Question 115 of 200

1

885. О паразитяването с някои нематоди се доказва чрез откриването на яйцата им
във фекална проба. Това е приложимо за:

Select one or more of the following:

 • а ) E n te ro b iu s v e rm ic u la ris

 • б) Ascaris lumbricoides

 • в) Trichocephalus trichiurus

 • г) Trichinella spiralis

Explanation

Question 116 of 200

1

886. ОпаразитяЗането с някои нематоди се доказва чрез откриването на яйцата им
във фекална проба. Това е приложимо за:

Select one or more of the following:

 • а) Wuchereria bankrofti

 • б) E n te ro b iu s v e rm ic u la ris

 • в) Trichocehalus trichiurus

 • г) Ancylostoma duodenale

Explanation

Question 117 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

887. Напишете латинските имена на три вида паразитиращи в човека нематоди,
диагностицирането при които става чрез откриването на яйцата им във фекална
проба. , T,

Explanation

Question 118 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

888. Напишете л атинските имена на два вида паразитиращи в червата на човека
нематоди, при които не може диагностицирането да става чрез откриването на
яйцата им във фекална проба ,

Explanation

Question 119 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

889. Защо опаразитяването с E n te ro b iu s v e rm ic u la ris не се доказва чрез откриването на яйца във фекална проба?

Explanation

Question 120 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

890. Опиш ете вида на яйцата на Enterobius vermicularis .
, ,

Explanation

Question 121 of 200

1

Fill the blank space to complete the text.

891. Как се доказва опаразитяването с Enterobius vermicularis ?

Explanation

Question 122 of 200

1

892. E n te ro b iu s v e rm ic u la ris е:

Select one or more of the following:

 • а) разделно полов

 • б) не по-дълъг о т 1 см

 • в) кръвен паразит

 • г) представител на ти п Platyhelminthes

Explanation

Question 123 of 200

1

893. E n te ro b iu s v e rm ic u la ris е:

Select one or more of the following:

 • а) хермафродит

 • б) по-дълъг о т 3 см

 • в) чревен паразит

 • г) представител на ти п Nematoda

Explanation

Question 124 of 200

1

894. T ric h o c e p h a lu s tric h iu ru s е.

Select one or more of the following:

 • а) разделно полов

 • б) по-дълъг о т 2 см

 • в) кръвен паразит

 • г) представител на ти п Platyhelminthes

Explanation

Question 125 of 200

1

895. T ric h o c e p h a lu s tric h iu r u s е:

Select one or more of the following:

 • а) хермафродит

 • б) не по-дълъг о т 1 см

 • в) чревен паразит

 • г) представител на ти п Nematoda

Explanation

Question 126 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

896. Опишете вида на яйцата на Trichocephalus trichiurus , и с прозрачни подутини в

Explanation

Question 127 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

897. Как се доказва опаразитяването с Trichocephalus trichiurus?

Explanation

Question 128 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

898. При Trichcephalus trichiurus мъжките се различават от женските по

Explanation

Question 129 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

899. Кое е най-характерното във външния вид на Trichocephalus trichiurus?

Explanation

Question 130 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

900. Как човек се заразява с Trichocephalus trichiurus ?
, и

Explanation

Question 131 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

901. Биохелминт или геохелминт е Trichocephalus trichiurus? Защо?
, и

Explanation

Question 132 of 200

1

902. Trichocephalus trichiurus е типичен:

Select one or more of the following:

 • а) геохелминт

 • б) биохеминт

 • в) мускулен паразит

 • г) тъканен паразит

Explanation

Question 133 of 200

1

903. Заразяването с Trichocephalus trichiurus става чрез:

Select one or more of the following:

 • а) яйца

 • б) церкарии

 • в) адолескарии

 • г) мирацидиуми

Explanation

Question 134 of 200

1

904. Trichocephalus trichiurus е типичен:

Select one or more of the following:

 • а) геохелминт

 • б) биохеминт

 • в) чревен паразит

 • г) тъканен паразит

Explanation

Question 135 of 200

1

905. Trichinella spiralis е:

Select one or more of the following:

 • а) ектопаразит

 • б) кръвен паразит

 • в) чревен паразит

 • г) тъканен паразит

Explanation

Question 136 of 200

1

906. Заразяването с Trichinella spiralis става чрез:

Select one or more of the following:

 • а) мирацидиуми

 • б) инцистирана мускулна ларва

 • в) яйца

 • г) церкарии

Explanation

Question 137 of 200

1

907. Trichinella spiralis паразитира в:

Select one or more of the following:

 • а)човека

 • б)говедото

 • В)мечки

 • г)шаран

Explanation

Question 138 of 200

1

908. Възрастната Trichinella spiralis е:

Select one or more of the following:

 • а) разделно полова

 • б) дълга няколко милметра

 • в) кръвен паразит

 • г) представител на тип Platyhelminthes

Explanation

Question 139 of 200

1

909. Възрастната Trichinella spiralis е:

Select one or more of the following:

 • а) хермафродит

 • б) дълга няколко сантиметра

 • в) чревен паразит

 • г) представител на тип Nematoda

Explanation

Question 140 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

910. Как се доказва опаразитяването на месото с Trichinella spiralis? Опишете
микроскопския вид на пробата.

Explanation

Question 141 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

911. Как се доказва опаразитяването с Trichinella spiralis при човека?

Explanation

Question 142 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

912. Опаразитяването с Trichinella spiralis не може да се докаже по наличието на яйца
във фекална проба, защото

Explanation

Question 143 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

913. Как човек се заразява от трихинелоза?
/, /

Explanation

Question 144 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

914. Биохелминт или геохелминт е Trichinella spiralis? Защо?
,

Explanation

Question 145 of 200

1

915. При трихинелоза са характерни:

Select one or more of the following:

 • а) мускулни болки

 • б) висока температура

 • в) реакции на свръхчувствителност

 • г) трансплацентарно предаване на инвазията

Explanation

Question 146 of 200

1

916. Междинен гостоприемник на Trichinella spiralis може да бъде:

Select one or more of the following:

 • а) свиня

 • б ) лисиц

 • в) плъх

 • г) човек

Explanation

Question 147 of 200

1

917. Краен гостоприемник на Trichinella spiralis може да бъде:

Select one or more of the following:

 • а) свиня

 • б ) лисиц

 • в) плъх

 • г) човек

Explanation

Question 148 of 200

1

918. Междинни гостоприемници на Trichinella spiraWs може да бъдат:

Select one or more of the following:

 • а) всеядни бозайници

 • б) месоядни бозайници

 • в) тревопасни

 • г) човек

Explanation

Question 149 of 200

1

919. Крайни гостоприемници на Trichinella spiralis може да бъдат:

Select one or more of the following:

 • а) всеядни бозайници

 • б) месоядни бозайници

 • в) тревопасни

 • г) човек

Explanation

Question 150 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

920. Избройте в кои мускули най-често протича ларвният стадий на Trichinella spiralis
и обяснете защо?
, , ,; ,

Explanation

Question 151 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

921. Какво е трихинелоскопия?
, /

Explanation

Question 152 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

922. Избройте мускулите, о т които е подходящо да се вземе проба за
трихинелоскопия , , ,

Explanation

Question 153 of 200

1

923. Сред отличителните черти на представителите на тип Nematoda се отнасят:

Select one or more of the following:

 • а) наличието на кутикула и подлежаща хиподерма

 • б) наличието на телесни сегменти

 • в) кръглото напречно сечение на тялото

 • г) използването на телесни течности като хидростатичен скелет

Explanation

Question 154 of 200

1

924. Сред отличителните черти на представителите на тип Nematoda се отнасят

Select one or more of the following:

 • а) наличието на лъжлива телесна празнина (pseudocoelom)

 • б) гръбно-коремно сплеснато тяло в напречно сечение

 • в) липса на сегментация на тялото

Explanation

Question 155 of 200

1

925. Сред отличителните черти на Nematoda като група се отнасят:

Select one or more of the following:

 • а) полов диморфизъм

 • б) хермафродитизъм

 • в) непряко развитие

Explanation

Question 156 of 200

1

926. Strongyloides stercoratis се отнася към:

Select one or more of the following:

 • а) паразитните плоски червеи

 • б) паразитните червеи - чревни паразити във възрастно състояние

 • в) паразитните червеи - тъканни паразити във възрастно състояние

 • г) паразитните червеи - кръвни паразити във възрастно състояние

Explanation

Question 157 of 200

1

927. Заразяването с чревната угрица (Strongyloides stercoratis) може да стане чрез:

Select one or more of the following:

 • а) проникване на ларви през кожата

 • б) автоинвазия

 • в) консумиране на термично недообработено телешко месо

Explanation

Question 158 of 200

1

Fill the blank space to complete the text.

928. О т кръглите червеи (тип Nematoda) сложен цикъл на развитие с пряк, непряк и
автоинвазионен цикъл на развитие има

Explanation

Question 159 of 200

1

929. Автоинвазионният цикъл на развитие при Strongyloides stercoratis включва

Select one or more of the following:

 • а) пренасяне на яйца о т ануса до у с та та

 • б) развитие на рабдитовидни ларви в почвата

 • в) проникване на филариевидни ларви през чревната лигавица или аналните гънки

Explanation

Question 160 of 200

1

930. Развитието на чревната угрица (Strongyloides stercoralis) включва

Select one or more of the following:

 • а) пряк и непряк цикъл на развитие

 • б) вътрешен автоинвазионен цикъл

 • в) развитие на рабдитовидни и филариевидни ларви

 • г) свободно живеещо поколение в тропическите области

Explanation

Question 161 of 200

1

931. Опаразитяване със Strongyloides stercoralis може да настъпи:

Select one or more of the following:

 • а) чрез поглъщане на яйца

 • б) при проникване на филариевидни ларви о т почвата

 • в) при консумация на термично недообработено месо

Explanation

Question 162 of 200

1

932. Strongyloides stercoralis е кръгъл червей с приближителна дължина

Select one or more of the following:

 • а) 20 сантиметра

 • б) 2 сантиметра

 • в) 2 милиметра

Explanation

Question 163 of 200

1

933. Strongyloides stercoralis има автоинвазионен цикъл, при който:

Select one or more of the following:

 • а) се развиват филариевидни ларви в човешкото тяло

 • б) паразитът се запазва дълго у хора, напуснали ареала на неговото
  разпространение

 • в) паразитът няма ко н такт с външната среда

Explanation

Question 164 of 200

1

Fill the blank space to complete the text.

934. О т кръглите червеи (тип Nematoda) сложен цикъл на развитие с формиране на
рабдитовидни и филариевидни ларви има

Explanation

Question 165 of 200

1

935. Заразяване със Strongyloides stercoralis може да настъпи:

Select one or more of the following:

 • а) чрез поглъщане на яйца

 • б) при автоинвазионен цикъл, включващ развитие на филариевидни ларви в
  чревния лумен

 • в) при проникване на рабдитовидни ларви, живеещи в почвата

Explanation

Question 166 of 200

1

936. Ancylostoma duodenale се отнася към:

Select one or more of the following:

 • а) паразитните плоски червеи

 • б) паразитните кръгли червеи - чревни паразити във възрастно състояние

 • в) паразитните кръгли червеи - тъканни паразити във възрастно състояние

 • г) паразитните кръгли червеи - кръвни паразити във възрастно състояние

Explanation

Question 167 of 200

1

Fill the blank space to complete the text.

937. КривоглаВият червей (Ancylostoma duodenale) има приблизителна дължина

Explanation

Question 168 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

938. Заразяването с Ancylostoma duodenale става най-често чрез

Explanation

Question 169 of 200

1

939. Сред отличителните черти на Ancylostoma duodenale са:

Select one or more of the following:

 • а) силно стеснена и удължена предна част на тялото, впиваща се в червото

 • б) разширение в предния край на тялото с формата на крила

 • в) извита глава спрямо тялото

 • г) наличие на хитинови зъби, с които засмуква и разранява чревната лигавица

Explanation

Question 170 of 200

1

940. Заразяване с Ancylostoma duodenale става чрез:

Select one or more of the following:

 • а) поглъщане на яйца

 • б) проникване на ларви през кожата

 • в) поглъщане на инвазиоспособни ларви

Explanation

Question 171 of 200

1

941. Жизненият цикъл на Ancylostoma duodenale включва:

Select one or more of the following:

 • а) престой на яйцата в почвата

 • б) развитие на рабдитовидни ларви

 • в) развитие на филариевидни ларви

 • г) циркулация на ларвите през въртешните органи

Explanation

Question 172 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

942. Кривоглавият червей Ancylostoma duodenale се отнася към клас
,

Explanation

Question 173 of 200

1

943. Опаразитяването с Ancylostoma duodenale причинява:

Select one or more of the following:

 • а) увреждане на вътрешните органи, през които мигрират ларвите

 • б) сериозни белодробни проблеми поради развитието на ларвите

 • в) анемия, породена о т загуба на кръв

Explanation

Question 174 of 200

1

944. Характерни особености на Ancylostoma duodenale са:

Select one or more of the following:

 • а) отделяне на противосъсирващо вещество

 • б) разраняване члевната лигавица чрез хитинови зъби

 • в) геохелминтен цикъл на развитие с рабдитовидни и филариевидни ларви

 • г) вътрешен автоинвазионен цикъл без достъп на паразита до външната среда

Explanation

Question 175 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

945. Опаразитяването с кой о т кръглите червеи (тип Nematoda) причинява анемия и
защо? , и на

Explanation

Question 176 of 200

1

946. Dracunculus medinensis се отнася към:

Select one or more of the following:

 • а) паразитните плоски червеи

 • б) паразитните кръгли червеи - чревни паразити във възрастно състояние

 • в) паразитните кръгли червеи - тъканни паразити във възрастно състояние

 • г) паразитните кръгли червеи - кръвни паразити във възрастно състояние

Explanation

Question 177 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

947. Отличително в жизнения цикъл на Dracunculus и филариите (Filariidae) е, че те са

Explanation

Question 178 of 200

1

948. Междинен гостоприемник на Dracunculus medinensis е:

Select one or more of the following:

 • а) сухоземно охлювче

 • б) сладководно охлювче

 • в) сладководно ракообразно

Explanation

Question 179 of 200

1

949. Според цикъла си на развитие Dracunculus medinensis е:

Select one or more of the following:

 • а) геохелминт, който се разпространява чрез яйца

 • б) биохелминт, който ражда ларвите си

Explanation

Question 180 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

950. Заразяването с Dracunculus medinensis става чрез ()

Explanation

Question 181 of 200

1

Fill the blank space to complete the text.

951. Дължината на Dracunculus medinensis е в границите на

Explanation

Question 182 of 200

1

952. Dracunculus medinensis паразитира в:

Select one or more of the following:

 • а) тънкото черво на човека

 • б) телесната празнина и подкожието на човека

 • в) кръвоносните съдове на пикочния мехур при човека

Explanation

Question 183 of 200

1

953. Dracunculus medinensis е:

Select one or more of the following:

 • а) хермафродитен плосък червей

 • б) разделнополов плосък червей

 • в) разделнополов кръгъл червей

Explanation

Question 184 of 200

1

954. Цикълът на развитие на Dracunculus medinensis включва:

Select one or more of the following:

 • а) микрофиларии, раждани в сладка вода

 • б) развитие на ларвите в междинен гостоприемник - раче о т род Cyclops

 • в) развитие на ларвите в допълнителен междинен гостоприемник - мравка

Explanation

Question 185 of 200

1

955. Заразяването с Dracunculus medinensis може да стане чрез:

Select one or more of the following:

 • а) пиене на вода, съдържаща микрофиларии

 • б) пиене на вода с раче о т род Cyclops

 • В) поглъщане на ларвите, инцистирани в мускулна тъкан

 • г) проникване на ларвите през кожата

Explanation

Question 186 of 200

1

956. Заразяването с Dracunculus medinensis може да стане чрез:

Select one or more of the following:

 • а) пиене на вода, съдържаща микрофиларии

 • б) пиене на вода, съдържаща церкарии

 • в) поглъщане на яйца при лоша лична хигиена

 • г) пиене на вода с раче от род Cyclops

Explanation

Question 187 of 200

1

957. Заразяването с Dracunculus medinensis може да стане чрез:

Select one or more of the following:

 • а) поглъщане на яйца при лоша лична хигиена

 • б) пиене на вода, съдържаща микрофиларии

 • в) пиене на вода с раче о т род Cyclops

 • г) проникване на ларвите през кожата

Explanation

Question 188 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

958. Към семейство филарии (Filariidae) се отнасят представители на кръглите
червеи, които се пренасят о т човек на човек чрез

Explanation

Question 189 of 200

1

959. Заразяването с филарии изисква:

Select one or more of the following:

 • а) допълнителен стадий на престой на ларвите в почвата

 • б) безгръбначен преносител - кръвосмучещо насекомо

 • в) продължителен престой в ендемичната област

Explanation

Question 190 of 200

1

960. филариите са:

Select one or more of the following:

 • а) паразитни кръгли червеи - геохелминти

 • б) паразитни кръгли червеи - биохелминти

 • в) паразитни прешленести червеи

Explanation

Question 191 of 200

1

961. VAichereria bancrofti се отнася към:

Select one or more of the following:

 • а) паразитните плоски червеи

 • б) паразитните кръгли червеи, обитаващи лимфни органи и кръвта

 • в) свободно живеещите кръгли червеи с паразитен ларвен стадий

 • г) паразитните кръгли червеи, развиващи се в храносмилателната система

Explanation

Question 192 of 200

1

Fill the blank space to complete the text.

962. Междинни гостоприемници на Wuchereria bancrofti са

Explanation

Question 193 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

963. WUchereria bancrofti паразитира в

Explanation

Question 194 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

963. WUchereria bancrofti паразитира в на човека.

Explanation

Question 195 of 200

1

964. WUchereria bancrofti се пренася от човек на човек чрез:

Select one or more of the following:

 • а) ухапване о т комари

 • б) ухапване о т дървеници

 • в) ухапване о т кърлежи

Explanation

Question 196 of 200

1

965. Преминаването на WUchereria bancrofti о т кръвта на човека в преносителя се
улеснява от:

Select one or more of the following:

 • а) преминаването на микрофилариите чрез лимфата в кръвта

 • б) присъствие на микрофилариите в периферната кръв през нощта

 • в) съвпадение на циркадния ритъм на паразите с този на междинния
  гостоприемник

Explanation

Question 197 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

966. WUchereria bancrofti причинява при човека заболяването

Explanation

Question 198 of 200

1

Fill the blank spaces to complete the text.

967. Заболяването елефантиаза (слоновост) при човека се причинява о т паразита
и се изразява в подуване на крайниците, половите
органи или гърдите поради

Explanation

Question 199 of 200

1

968. WUchereria bancrofti причинява при човека:

Select one or more of the following:

 • а) заболяване, засягащо лимфната система

 • б) заболяването елефантиаза (слоновост)

 • в) имунологична реакция на свръхчувствителност

 • г) сънна болест

Explanation

Question 200 of 200

1

969. Loa - loa се отнася към:

Select one or more of the following:

 • а) паразитните плоски червеи

 • б) паразитните кръгли червеи - чревни паразити във възрастно състояние

 • в) паразитните кръгли червеи - тъканни паразити във възрастно състояние

 • г) паразитните кръгли червеи - кръвни паразити във възрастно състояние

Explanation