Skripte Ekof
Quiz by , created more than 1 year ago

Prijemni ispit 2011 - poslovna ekonomija

2142
1
0
Skripte Ekof
Created by Skripte Ekof about 8 years ago
Close

Prijemni 2011

Question 1 of 24

1

Prema izvorima pribavljanja, sredstva mogu biti:

Select one of the following:

 • sopstvena

 • poslovna

 • kratkoročna

Explanation

Question 2 of 24

1

U društvo kapitala svrstava se:

Select one of the following:

 • ortačko društvo

 • komanditno društvo

 • društvo sa ograničenom odgovornošću

Explanation

Question 3 of 24

1

Standardni utrošci materijala nastaju pod isključivim delovanjem:

Select one of the following:

 • tehničkih faktora

 • organizacionih faktora

 • društvenih faktora

Explanation

Question 4 of 24

1

Prema mestima nastanka, troškovi se dele na:

Select one of the following:

 • troškove izrade i režijske troškove

 • direktne troškove i indirektne troškove

 • pojedinačne troškove i zajedničke troškove

Explanation

Question 5 of 24

1

Utrošci radne snage izražavaju se:

Select one of the following:

 • naturalnim jedinicama mere

 • vremenskim jedinicama mere

 • novčanim jedinicama mere

Explanation

Question 6 of 24

1

Prema vremenu izrade, kalkulacija troškova može da bude:

Select one of the following:

 • stvarna

 • diviziona

 • dodatna

Explanation

Question 7 of 24

1

Pod vidovima proizvodnje podrazumevaju se:

Select one of the following:

 • linijska i radionička proizvodnja

 • kontinuirana i diskontinuirana proizvodnja

 • serijska i masovna proizvodnja

Explanation

Question 8 of 24

1

Zahtev da se ostvari što veći dobitak sa što manje angažovanih sredstava je:

Select one of the following:

 • princip produktivnosti

 • princip rentabilnosti

 • princip ekonomičnosti

Explanation

Question 9 of 24

1

Značaj transporta je u prevazilaženju:

Select one of the following:

 • vremenske nepodudarnosti između proizvodnje i potrošnje

 • finansijske nepodudarnosti između proizvodnje i potrošnje

 • prostorne nepodudarnosti između proizvodnje i potrošnje

Explanation

Question 10 of 24

1

Nosioci funkcije izvršenja su:

Select one of the following:

 • vlasnici preduzeća

 • svi rukovodioci u preduzeću

 • svi zaposleni radnici u preduzeću

Explanation

Question 11 of 24

1

Elementi kalkulacije nabavne cene su:

Select one of the following:

 • fakturna cena i zavisni troškovi nabavke

 • fakturna cena i razlika u ceni

 • nabavna vrednost i zavisni troškovi nabavke

Explanation

Question 12 of 24

1

Razvojna istraživanja su nastavak:

Select one of the following:

 • fundamentalnih istraživanja

 • primenjenih istraživanja

 • bazičnih istraživanja

Explanation

Question 13 of 24

2

Koeficijent angažovanja sredstava pokazuje odnos između:

Select one of the following:

 • fizičkog obima proizvodnje i vrednosti ostvarene proizvodnje

 • sume angažovanih sredstava i vrednosti ostvarene proizvodnje

 • vremena angažovanja i vrednosti ostvarene proizvodnje

 • vrednosti ostvarene proizvodnje i sume angažovanih sredstava

Explanation

Question 14 of 24

2

U zavisnosti od unutrašnje organizacije, nosioci privređivanja dele se na:

Select one of the following:

 • proizvodne i potrošačke

 • osnovne i složene

 • pojedinačne i grupne

Explanation

Question 15 of 24

2

Varijabilni troškovi se raslojavaju na komponente:

Select one or more of the following:

 • proporcionalnih troškova

 • ukupnih troškova

 • relativno-fiksnih troškova

 • prosečnih troškova

 • graničnih troškova

Explanation

Question 16 of 24

2

Materijalne komponente radnog mesta su:

Select one or more of the following:

 • radnik

 • nadležnost

 • energija

 • zadatak

Explanation

Question 17 of 24

2

Prema vertikalnoj podeli, kao osnovne funkcije u preduzeću javljaju se:

Select one or more of the following:

 • proizvodna funkcija

 • funkcija informisanja

 • funkcija rukovođenja

 • funkcija upravljanja

 • kadrovska funkcija

Explanation

Question 18 of 24

2

Bitni elementi kupoprodajnog ugovora su:

Select one or more of the following:

 • vrsta robe

 • troškovi prodate robe

 • količina robe

 • zavisni troškovi nabavke

 • cena robe

Explanation

Question 19 of 24

2

Predmet istraživanja tržišta prodaje je:

Select one or more of the following:

 • istraživanje ponude

 • istraživanje poslovnog rizika

 • istraživanje tražnje

 • istraživanje kanala prodaje

 • predviđanje prodaje

Explanation

Question 20 of 24

2

Osnovi oblici stvarnog trošenja sredstava za rad su:

Select one or more of the following:

 • rastur

 • starenje

 • amortizacija

 • habanje

 • lom i kvar

Explanation

Question 21 of 24

3

Fill the blank space to complete the text.

Elementi preduzeća su:
a) radni kolektiv
b) sredstva za proizvodnju
c)
d) rezultati poslovanja

Explanation

Question 22 of 24

3

Na organizaciju nabavne službe utiču sledeći faktori:

Select one or more of the following:

 • veličina preduzeća

 • delatnost preduzeća

 • struktura asortimana

 • odnosi sa dobavljačima

 • politika cena

 • veza sa tržištem

Explanation

Question 23 of 24

3

Razvoj preduzeća ogleda se u:

Select one or more of the following:

 • proširenju područja delatnosti

 • proširenju kapaciteta

 • promenama u organizaciji preduzeća

 • povećanju obima proizvodnje

 • povećanju broja zaposlenih

 • povećanju učešća na tržištu

Explanation

Question 24 of 24

3

Analiza prodajne funkcije obuhvata:

Select one or more of the following:

 • analizu proizvodnog programa

 • analizu tržišne uspešnosti

 • analizu produktivnosti

 • analizu prodajnih cena

 • analizu koeficijenta obrta robe

 • analizu ugleda na tržištu

Explanation