APA viitamissüsteem

Eesti Rahvusraamatukogu Hariduskeskus
Quiz by Eesti Rahvusraamatukogu Hariduskeskus, updated about 2 months ago
Eesti Rahvusraamatukogu Hariduskeskus
Created by Eesti Rahvusraamatukogu Hariduskeskus 7 months ago
56
0

Description

Quiz on APA viitamissüsteem, created by Eesti Rahvusraamatukogu Hariduskeskus on 06/30/2020.

Resource summary

Question 1

Question
Valdavalt kasutatakse uurimistöödes APA viitamissüsteemi. Mida lühend APA tähendab?
Image:
176
Answer
 • Avoid Plagiarism Association
 • American Psychological Association
 • Australian Publication Association

Question 2

Question
Kas kasutatud allikate loetelu peab olema tähestikulises järjekorras?
Answer
 • Jah
 • Ei

Question 3

Question
Kasutatud allikate loetelus ei pea viitama isiklikele vestlustele, e-kirjadele ja intervjuudele.
Answer
 • Väär
 • Õige

Question 4

Question
Kas allikate loetelus peab viitama töös kasutatud statistilistele andmetele (tabelid, graafikud jm)?
Answer
 • Ei
 • Jah

Question 5

Question
Koostad ajalehe artikli viidet - milline osa andmetest peab olema esimesel kohal?
Image:
Pe5 Uia0
Answer
 • Artikli pealkiri
 • Ajalehe pealkiri
 • Autori nimi

Question 6

Question
Oma töös kellegi teise teksti sõnasõnaliselt tsiteerides tuleb kasutada jutumärke. Kuidas aga selle tsitaadi juures viidata autorile?
Image:
176
Answer
 • Viide pannakse lause algusesse, enne jutumärke
 • Viide märgitakse ainult kasutatud allikate loetelus
 • Viide pannakse lause lõppu, peale jutumärke

Question 7

Question
Milline osa raamatu viitest peab olema kirjutatud kursiivis (kaldkirjas)?
Answer
 • Autori nimi
 • Raamatu pealkiri
 • Raamatu ilmumisaasta

Question 8

Question
Mis peab üldjuhul APA viitamissüsteemis iga allika puhul olema välja toodud (vali õiged)?
Answer
 • Ilmumisaasta
 • Ilmumiskoht
 • Autori nimi (nimed)
 • Allika liik (kas tegemist on raamatu, ajakirja vm)
 • Pealkiri

Question 9

Question
Kogu töös tuleb kasutada ühtset viitamisstiili.
Answer
 • Väär
 • Õige

Question 10

Question
APA viitamissüsteem annab ette ka põhilised vormindamise reeglid: millist leheformaati kasutada, milline peaks olema kirjastiil ja kirja suurus, millistest osadest töö koosnema peab jpm.
Answer
 • Ei
 • Jah

Question 11

Question
Kui töö autor ei ole teada, siis tuleb viite koostamisel alustada
Answer
 • töö pealkirjast
 • töö allikast

Question 12

Question
Kui uurimistöö allikal on enam kui 6 autorit, siis kasutatakse tekstisisesel viitamisel
Image:
176
Answer
 • kõikide autorite nimesid ja ilmumisaastat
 • esimese autori nime ning lühendit et al. ja ilmumisaastat
 • kahe olulisema autori nime ja ilmumisaastat

Question 13

Question
Veebiallikale (nt blogipostitusele) viitamisel tuleb märkida ka vaatamise aeg.
Answer
 • Õige
 • Väär

Question 14

Question
Fotol olev artiklikirje on viidatud korrektselt.
Image:
Viide
Answer
 • Väär
 • Tõene

Question 15

Question
Järgnev tekstisisene viide on korrektne: Uuringutes võrreldi peamiselt põhikoolide õpitulemusi (Kahl, D. H., Venette, S. 2010).
Answer
 • Jah
 • Ei

Question 16

Question
Järgnev raamatukirje allikate loetelus on viidatud korrektselt: Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2005). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina.
Answer
 • Väär
 • Tõene
Show full summary Hide full summary

Similar

CUMULATIVE FREQUENCY DIAGRAMS
Elliot O'Leary
GCSE AQA Biology 2 DNA & Cell Division
Lilac Potato
Physics 2
Peter Hoskins
Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Fichas de Inglés - Vocabulario Intermedio
Eliana Leon Abad
mi mapa conceptual
Michelle Torres
Recinto Acustico
fer sosa
Sistema nervioso y reproductivo
Diana Gonzales
Mapa Mental Estructura gramatical presente simple inglés
Tatiana Ventura
Estado e Relaçao de Poder
Adeildoethatiane Silva
Situaciones de riesgo de la polifarmacia en el adulto mayor
ALONDRA ROBLES