Locuțiunea prepozițională

Description

Recapitulăm „prepoziția” și „locuțiunea prepozițională”.
Cristina Ursu
Quiz by Cristina Ursu, updated more than 1 year ago
Cristina Ursu
Created by Cristina Ursu about 4 years ago
55
0

Resource summary

Question 1

Question
Substantivul și adjectivul sunt părți de vorbire
Answer
 • flexibile
 • neflexibile

Question 2

Question
Adjectivul și adverbul nu au grade de comparație.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Prepoziția este o parte de vorbire care are funcții sintactice.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Prepoziția este un instrument gramatical.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
În enunțul: „În fața casei crește un pom bogat” este o
Answer
 • locuțiune adverbială
 • locuțiune prepozițională

Question 6

Question
Prepozițiile „pe, la, despre” cer cazul nominativ.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Cazul „genitiv” este cerut de prepozițiile „asupra, contra, împotriva, dedesubtul”.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Prepozițiile „aidoma, conform, mulțumită, datorită” cer cazul dativ.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
În enunțul: „un grangur sta nemișcat pe o ramură de fag întinsă la soare” sunt
Answer
 • trei prepoziții compuse
 • trei prepoziții simple
 • patru prepoziții simple
 • patru prepoziții compuse

Question 10

Question
Prepozițiile „despre, înspre, dinspre” sunt prepoziții compuse.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Relationships Anthology
andrew_w_scholl
IMAGS Employment Examination for Applicants
mike_101290
Cory & Manuel_1
Prudensiano Manu
Prueba de Aptitud Académica - Lenguaje
Teresa Nadal
An Inspector Calls - Themes
Emily Simms
Of Mice and Men Quotes
_Jess_
Classification
rebeccachelsea
Modals & semi-modals
Abeer Alqahtani
Chemistry 2
Peter Hoskins
AN ECONOMIC OVERVIEW OF IRELAND AND THE WORLD 2015/16
John O'Driscoll
NSI / PSCOD/ ASSD
Yuvraj Sunar