Математика - подготовка за НВО - 4.клас

Description

Mathematics Quiz on Математика - подготовка за НВО - 4.клас , created by SILVIA NIKOLAEVA on 04/08/2018.
SILVIA NIKOLAEVA
Quiz by SILVIA NIKOLAEVA, updated more than 1 year ago
SILVIA NIKOLAEVA
Created by SILVIA NIKOLAEVA almost 6 years ago
779
0

Resource summary

Question 1

Question
Числото, което предходжа в редицата на естествените числа осемстотин и пет хиляди деветстотин и седем е:
Answer
 • 805 908
 • 508 709
 • 805 906

Question 2

Question
Кой от сборовете е равен на 203 040?
Answer
 • 2 десетохил. + 3 стот. + 4 дес.
 • 2 стохил. + 3 хил. + 4 дес.
 • 2 стохил. + 30 стот. + 4 ед.

Question 3

Question
Най-голямото шестцифрено число с цифра на стотиците 7 е:
Answer
 • 999 799
 • 999 979
 • 100 700

Question 4

Question
Четните числа, които са между 2 940 и 2 945, са:
Answer
 • 2 942 и 2 944
 • 2 941 и 2 943
 • 2 941 и 2 944

Question 5

Question
Събираемите са 8 324 751 и 635 362. Колко е сборът:
Answer
 • 7 689 389
 • 8 950 113
 • 8 960 113

Question 6

Question
Вярно ли е твърдението? " 1 стохиляда = 10 десетохиляди"
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Умаляемото е 304 529, умалителят е 28 804. Разликата е равна на :
Answer
 • 333 333
 • 275 725
 • 333 323

Question 8

Question
Числото, което е два пъти по-голямо от 326 418, е равно на:
Answer
 • 652 836
 • 163 209
 • 642 836

Question 9

Question
Частното на числата 2 161 008 и 8 е:
Answer
 • 17 288 064
 • 27 126
 • 270 126

Question 10

Question
Резултатът от пресмятането на израза (8 965 . 54) : 9 е :
Answer
 • 5 379
 • 53 790
 • 484 110

Question 11

Question
Ако от 82 021 извадим едно число, ще получим третинката на 14 106. Кое е това число?
Answer
 • 86 723
 • 67 915
 • 77 319

Question 12

Question
На чертежа триъгълник АВС е:
Answer
 • правоъгълен и разностранен
 • остроъгълен и равнобедрен
 • тъпоъгълен и равностранен

Question 13

Question
С римски цифри числото двадесет и четири се записва:
Answer
 • 24.
 • XXVI
 • XXIV

Question 14

Question
Едната страна на правоъгълник е 9 дм, а лицето му е 729 кв.дм. Обиколката на този правоъгълник е равна на:
Answer
 • 81 кв.дм
 • 81 дм
 • 180 дм

Question 15

Question
Един тон и пет килограма са:
Answer
 • 105 кг
 • 15 кг
 • 1 005 кг

Question 16

Question
Неизвестното число в равенстото Х : 8 = 7 256 е:
Answer
 • 58 048
 • 58 148
 • 907

Question 17

Question
Пресметни!
Answer
 • по 136 лева
 • по 200 лева
 • по 100 лева

Question 18

Question
В планински масив засадили 2 850 броя борчета, които били с 360 броя повече от дръвчетата акация. Броят на дръвчетата дъб бил 3 пъти по-малко от акациевите. Колко броя дръвчета общо са засадили?
Answer
 • 4 040 броя общо
 • 830 броя общо
 • 6 170 броя общо

Question 19

Question
Кое от предложените е вярното решение на задачата?
Show full summary Hide full summary

Similar

The SAT Math test essentials list
lizcortland
How to improve your SAT math score
Brad Hegarty
GCSE Maths: Pythagoras theorem
Landon Valencia
Edexcel GCSE Maths Specification - Algebra
Charlie Turner
Mathematics
Corey Lance
Graph Theory
Will Rickard
Projectiles
Alex Burden
C2 - Formulae to learn
Tech Wilkinson
C1 - Formulae to learn
Tech Wilkinson
AS Pure Core 1 Maths (AQA)
jamesmikecampbell
Preparing for ACT Math section
Don Ferris