chino_léxico básico_9

Description

léxico de mis clases de chino_nivel inicial
Virginia Rapún
Flashcards by Virginia Rapún, updated more than 1 year ago
Virginia Rapún
Created by Virginia Rapún almost 6 years ago
2
0

Resource summary

Question Answer
生气 shēnɡqì
电热水壶 diàn rè shuǐ hú
微波炉 wēibōlú
经理 jīnɡlǐ
护照 hùzhào
复印件 fùyìnjiàn
签证 , qiānzhènɡ
洗衣机 xǐyījī
邻居 línjū
说话 shuōhuà
xiào
所有的 suǒyǒude
肚子 dùzi
病了 bìnɡle
医院 yīyuàn
看医生 kàn yīshēnɡ
过敏 ɡuòmǐn
病人 bìnɡrén
ténɡ
yào
西红柿 xīhónɡshì
tuǐ
骨折 ɡǔzhé
药店 yàodiàn
嗓子 sǎnɡzi
tóu
bèi
jiǎo
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish Verbs
maya velasquez
Spanish Vocabulary - Food
maya velasquez
Apps para aprender idiomas
Daniela Zaidens
Grammar Practice
Monica Chinchilla
JLPT N4-N3 Vocabulary
Lukas Muriel
Basic kanji 12
Raquel MaB
Language Functions
lady Estela Parra Báez
Uso de Such, So, Only, Even
Fabrizzio Barrera
ENGLISH GRAMMAR TEST
Yumi Vqz