2n ESO. L'oració: enunciat i oració, subjecte i predicat, tipus de subjecte

Description

Activitats de repàs sobre els tipus de subjecte, diferenciar els tipus de subjecte i identificar el subjecte d'una oració
Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 9 years ago
5706
2

Resource summary

Question Answer
Què és un enunciat? Un enunciat és una paraula o un conjunt de paraules, situat entre dues pauses, que transmet un missatge en sentit complet
Què és una oració? Una oració és un enunciat que conté, almenys, una forma verbal. Els constituents bàsics d’una oració són el subjecte (S) i el predicat (P)
Activitat 1 Indica quins, dels enunciats següents, són oracions
Silenci! El contenidor groc és per al plàstic Vés espai! Trobaren el poliesportiu tancat Són oracions: Vés espai!, El contenidor groc és per al plàstic i Trobaren el poliesportiu tancat. Perquè són els únics enunciats que contenen una forma verbal («vés», «és» i trobaren» respectivament); presenten, a és, un subjecte (S) i un predicat (P)
Activitat 2 Assenyala el subjecte d’aquestes oracions: es tracta d’un subjecte agent o d’un subjecte pacient?
Activitat 3 Relaciona els elements de les dues columnes
Activitat 4 Quines, de les oracions següents, són impersonals? Justifica la teua resposta
Les oracions impersonals són la b) Hi havia tres cotxes mal aparcats; d) Es diuen moltes tonteries, e) Ha nevat tota la nit. Aquestes oracions no tenen subjecte i representen, respectivament, el cas d’una forma verbal impersonal, de l’ús del pronom impersonal es i d’un verb meteorològic (com és nevar)
Activitat 5 Assenyala el subjecte i el predicat de les oracions següents
Activitat 6 Subratlla el verb de cada oració i indica, en cada cas, la persona i el nombre
Activitat 7 Canvia la persona del verb de les oracions anteriors fent les modificacions necessàries
Activitat 8 Subratlla el verb a les oracions següents. Indica la persona i el nombre
Activitat 9 Quin tipus de subjecte trobem a les oracions?
Les oracions de l’activitat anterior presenten un subjecte omés o el·líptic, ja que no està explícit, però pot recuperar-se a partir de la persona verbal
Activitat 10 Assenyala la forma del pronom personal adequada en cada cas
Activitat 11 Subratlla el sintagma nominal amb funció subjecte i indica si el subjecte és agent, pacient o causa
Activitat 12 Subratlla el verb i canvia d’activa a passiva, o a l’inrevés, les oracions següents
Recorda la concordança entre el subjecte i predicat El subjecte concorda en nombre i persona amb el verb. És la persona, animal, cosa o concepte que fa l’acció verbal (subjecte agent, "Carla llig un conte de fades") o qui la pateix (subjecte pacient, "un conte de fades és llegit per Carla")
El subjecte omés: En algunes oracions, el subjecte està omès, és a dir, no està explícit però pot recuperar-se a partir de la persona verbal (aniran tots junts)
No hi ha subjecte En altres casos, no hi ha subjecte: aleshores, l’oració és impersonal. És el cas dels verbs meteorològics (ahir plogué durant tot el dia), de les formes verbals hi ha, és i fa (avui fa sòl) i de l’ús del pronom impersonal es (es compren llibres vells)
Show full summary Hide full summary

Similar

2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
2n ESO. CRV, Atribut i C Pred (Àlex Lluch)
Álex Lluch
3r ESO. Oració composta (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n ESO. Classes oracions
Àlex Lluch
Predicat nominal o verbal (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch
3r ESO. Combinació pronoms CD i CI
Àlex Lluch
Atribut i Complement Predicatiu (Àlex Lluch)
Álex Lluch
Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch
3r ESO. Pronominalització del CD
Àlex Lluch
2n ESO. Anàlisi de frases CD i CI (Àlex Lluch)
Àlex Lluch