Els materials i les seves propietats

Description

PROPIEDADES MATERIALES
onasb_2002
Flashcards by onasb_2002, updated more than 1 year ago
onasb_2002
Created by onasb_2002 almost 9 years ago
69
0

Resource summary

Question Answer
Ona Segura 1r d'ESO C
TIPUS DE MATERIALS: Naturals Artificials o transformats Reciclats
Materials naturals Són els que trobem a la natura. Per exemple: cotó, fusta... D'origen animal, vegetal o minerals. També denominats matèries primeres o recursos naturals.
Materials transformats Creats per l’ésser humà a partir de materials naturals mitjançant un procés de fabricació. Exemples: paper, metalls, plàstics,...
Materials reciclats Una vegada han sigut utilitzats, es tornen a utilitzar després d’un procés.
PROPIETATS: Químiques (oxidació i corrosió) Físiques (densitat,conductivitat elèctrica, propietats mecàniques i propietats elèctriques) Tecnològiques o mecàniques (conductivitat tèrmica i fusibilitat)
PROPIETATS QUÍMIQUES: Corrosió Oxidació
Corrosió: Per les mateixes causes que l’oxidació però arribant a un punt de destrucció de l’estructura física del material.
Oxidació: Alteració que es causa principalment als objectes metàl·lics deguda a l’acció de l’aire i de l’aigua.
PROPIETATS FÍSIQUES: Densitat Conductivitat elèctrica Propietats mecàniques Propietats elèctriques
Densitat: Ens indica si un material pesa més que un altre. Densitat = massa entre volum = kg entre m3
Conductivitat elèctrica: És la facilitat que té un material per transportar l'electricitat.
PROPIETATS MECÀNIQUES: Duresa Tenacitat Elasticitat Resistència mecànica
Duresa: Resistència que té un material a ser ratllat o penetrat.
Tenacitat: capacitat d'aguantar cops sense trencar-se ni deformar-se. Fragilitat (contrari). Fragilitat: sense la capacitat d'aguantar cops, es trenca.
Elasticitat: capacitat de tornar a la posició inicial d’un material quan deixem de realitzar una força sobre ell. Plasticitat (contrari) Plasticitat: sotmetre una força sobre el material que quan l'estirem es deforma i que quan deixem d'aplicar força sobre ell es queda deformat.
Els materials que tenen plasticitat poden tenir propietats com: La mal·leabilitat La ductilitat SÓN PROPIETATS TECNOLÒGIQUES
Mal·leabilitat: és la facilitat que presenten alguns materials per estendre's en làmines quan són comprimits.
Ductilitat: és la capacitat que tenen alguns materials per transformar-se en fils quan són estirats.
Resistència mecànica: capacitat d’un material d’aguantar forces sense trencar-se. �
PROPIETATS TÈRMIQUES: Conductivitat tèrmica Dilatació
Conductivitat tèrmica: és la capacitat d'un material per transmetre la calor.
Dilatació: és l'increment de volum que experimenten els materials quan augmenta la seva temperatura.
PROPIETATS TECNOLÒGIQUES: Fusibilitat Soldabilitat
Fusibilitat: capacitat que té un material de passar de sòlid a líquid.
Soldabilitat: és la capacitat que tenen alguns materials per ser soldats
Show full summary Hide full summary

Similar

Tecnologías de almacenamiento
Rodrigo Vázquez Ramírez
ESTRUCTURAS 2ºB
claudia.blancoes
MAPAS CONCEPTUALES
mario castro
Test Estructuras II: Tipos de esfuerzos I
Pedro Landín
Unidad 3. La tecnología digital
VICTOR SABINO HERNANDEZ
Test Estructuras I: Introducción a las estructuras
Pedro Landín
Examen semestral - Tecnología - Grado 6to
jvanegas
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
juanmacardenosa
Test Estructuras IV: Tipo de estructuras
Pedro Landín