Atenció Sanitària d'Urgència

Description

Joc de Repàs: Alteracions circulatòries, respiratòries i de consciència. Objectes al nas, ull i orella
Laia Mosella
Flashcards by Laia Mosella, updated 3 months ago
Laia Mosella
Created by Laia Mosella 3 months ago
17
0

Resource summary

Question Answer
PROTOCOL D’ACTUACIÓ – ACR ACTIVAR la Cadena de Supervivència Vigilar consciencia i respiració, iniciar RCP Trucar al 112 Mantenir el Repòs absolut, en cas d’estar conscient.
PROTOCOL D’ACTUACIÓ -HIPOTENSIÓ I XOC Si està conscient, ajuda a estira-la a terra, posa-la en posició antixoc fins que es recuperi. Si està inconscient i respira, PLS i truca al 112 Vigilar el vòmit, posar la víctima de costat si vomita. Revisar consciència i respiració, si cal RCP
PROTOCOL D’ACTUACIÓ – DIFICULTAT RESPIRATÒRIA Si la respiració no és suficient truca al 112 i prepara’t per la Ressuscitació. Si la respiració és suficient, busca lesions al cap, coll, tòrax i esquena. Busca una posició que li faciliti la respiració (Semiasseguda) si no hi ha inconvenient. Espera l’ajuda
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE CRISIS ASMÀTICA Allunyar-se del desencadenant Tranquil·litzar la víctima Posició d’assegut és la més indicada Administrar la medicació pautada (Salbutamol)
PROTOCOL D’ACTUACIÓ -D’HIDROCUCIÓ I OFEGAMENT Treure la víctima de l’aigua Valorar consciència i respiració Activar cadena de supervivència
PROTOCOL D’ACTUACIÓ - LIPOTÍMIA I SÍNCOPE Si està conscient, ajuda a estira-la a terra, posa-la en posició antixoc fins que es recuperi. (estirat amb les cames aixecades) Si està inconscient i respira, PLS i truca al 112 Vigilar el vòmit, posar la víctima de costat si vomita. Revisar consciència i respiració, si cal RCP
PROTOCOL D’ACTUACIÓ – CONVULSIONS Evitar que es lesioni (apartant objectes, posant-li coixins sota el cap...). No subjectar la víctima: deixar que la crisi evolucioni. Evitar aglomeracions al voltant. Afluixar-li la roba (cinturons, sostenidors, corbates...). Col·locar la víctima en posició lateral de seguretat (PLS) en la fase postconvulsiva. Comprovar que la via aèria estigui oberta. Intentar controlar el temps que dura la crisi. (es un factor de gravetat així com la quantitat) Quan es desperta estar al seu costat, tranquil·litzar i orientar
PROTOCOL ACTUACIÓ – HIPOGLUCÈMIA Si es pot mesurar la glucèmia mesurar-la. Si està conscient: Oferir suc o refresc o sucre Si està inconscient: Valorar Consciència, respiració (PLS o RCP) i 112 Si hi ha glucagó, preparar-se per l’administració
PROTOCOL ACTUACIÓ – FEBRE Mantenir a l’infant en ambient fresc i amb poca roba Oferir-li banys amb aigua tèbia (uns 2ºC inferior a la temperatura axil·lar de l’infant). És imprescindible oferir de beure aigua amb freqüència per mantenir una bona hidratació. Si el metge ho indica administrar paracetamol (via oral o via rectal) La dosi la calcularem en funció del pes i la podem administrar en intervals de sis hores.
PROTOCOL D’ACTUACIÓ - COS ESTRANY A L’ULL Rentar mans No fregar els ulls Submergiri l’ull amb aigua i que hi parpellegi Si és sorra o pols, mullar bé l'ull amb un doll d'aigua de l'aixeta Moure l’ull cap amunt i avall i cap esquerra o dreta. Si és localitza el cos estrany, extreure’l amb una gasa estèril
PROTOCOL D’ACTUACIÓ - COSSOS ESTRANYS A L’ORELLA I NAS Si el cos és fàcilment accessible extreure’l amb unes pinces. Nas: Mocar-se tapant la fossa nasal contrària per expulsar l'objecte mitjançant l'empenta que produeix l'aire en ser exhalat. Si no és accessible és preferible dirigir-se a un centre sanitari.
Show full summary Hide full summary

Similar

PRIMERS AUXILIS
Helena Martin
El suport vital bàsic
napuentelo
La reanimació cardiopulmonar (RCP)
napuentelo
El suport vital bàsic - creado desde un Mapa Mental
napuentelo
British Empire
chloeeatsalot
Themes in Lord of the Flies
lowri_luxton
Latin vocabulary stage 1- stage 16
ciara_jessie
LADY MACBETH TRAITS
Zealous
Physics GCSE AQA Unit 1 quiz
Adorkable_dreamer
Edexcel Biology Topic 1 and 2 AS
Emily Carson