euskera verbos 2a parte

Description

todos los verbos
Josu M
Flashcards by Josu M, updated 9 months ago
Josu M
Created by Josu M almost 6 years ago
27
0

Resource summary

Question Answer
guardar zaindu
guiar, conducir gidatu
hacerse cargo de algo ardura hartu
halagar, halago halagatu
hartarse, empacharse, saciarse okitu
helar izotz izan
hervir irakin
hinchar haunditu
hojear, echar un vistazo gainetik irakurri
huir ihes egin
hundirse hondoratu
igualar berdintu
imaginar(se), figurarse iruditu, asmatu
impacientarse urduritu
impedir eragotzi, trabatu
inclinarse, torcer makurtu
incluir barne eman
indicar, seńalar con el dedo adierazi
informar berri eman
inscribirse, afiliarse izena eman
insistir tematu, setatu, ekin eta ekin
inspeccionar ikertu
insultar iraindu
intentar saiatu
interesar interesatu
interrumpir eten
inundar urpetu
inventar, imaginar sortu
invitar gonbidatu
irritar sumindu
juntar elkartu, pilatu, batu
lamentar ahuendatu, tamal izan
leer irakurri
levantar, alzar jaso, goratu
levantarse jeiki
librarse libre izan
llegar, acudir iritsi, heldu
luchar, pelear borrokatu
madrugar goiz jaiki
maldecir madarikatu
manar, gotear isuri
manchar lohitu, zikindu
mandar, encargar agindu
marcar, seńalar zantzutu
mencionar, citar aipatu
meter sartu
mezclar nahastu, nahasi
modernizarse gaurkotu
mofarse, burlarse burlatu, isekatu
molestar zirikatu, molestatu
montar eraiki (makina bat)
morder haginkatu, kosk egin
multiplicar, aumentar ugaritu
murmurar murmur egin
navegar itxasoratu
negar ukatu, uko egin
no poder ezin izan
notar, sentir, percibir sentitu, somatu
obligar behartu, derrigortu
ofender iraindu
ofrecer eskaini, opatu
oler usai egin
opinar, criticar uste izan
oprimir sakatu
ordeńar (leche) jetzi
organizar antolatu
padecer, sufrir jasan, sufritu
parpadear kliskatu
partir, marcharse abiatu
pelear gatazkatu
pellizcar, (picar el pan) atximurtu
perfumar lurrindu
pinchar zirikatu
pintar margotu
pisar oinkatu
pisotear, humillar galkatu
plantar landatu
plegar plegatu
poner ipini
poseer jabe izan
precipitarse (en tiempo) amildu
preferir nahiago izan
presentar a una persona agertu
probar (test) probatu
procurar prokuratu
producir ekotzi
prohibir debekatu
prometer hitz eman
prosperar, mejorar aurreratu
proteger babestu
provocar zirikatu, probokatu
quedarse geratu
quejarse kexatu
rascar, rascarse harraskatu, azkure egin
rastrear lorratz hartu
rayar, trazar marratu
rebajar, abatir higatu, hil
recoger jaso, bildu
recordar gogoratu
recuperar berreskuratu
recuperar fuerzas indar-berritu
reducir laburtu
reemplazar ordeztu
regar, regadera ureztatu, zeharkatu
rejuntar junteatu
rellenar berriz bete, erabat bete
remover el café, la sopa eragin
renunciar, abandonar ukatu
reńir, castigar a alguien agirika egin
reńir, dejar de hablarse haserre egin
reparar konpondu
repartir banatu
repetir errepikatu
reponer berripini
resaltar, destacar jauzi egin
resbalar irristatu
resfriarse, acatarrarse hoztu
resonar durundu
retransmitir, difundir noticia sakabanatu
retrasar berandutu
reunir(se) elkartu
revelar cosas, descubrir ezaguterazi
rezar, orar otoitz egin
rifar, rifa, sortear zozkatu
rodar errodatu
romper, quebrar apurtu, hautsi
roncar zurrunga egin
rozar igurtzi
sacudir, agitar astindu
salar gazitu
salir irten
salir/ irse pitando arineketan irten
saltar salto egin, jauzi egin
secar (enjaguar) txukatu
secarse agortu (ur), ihartu (gauza biziaK)
sentarse jarri, eseri
significar, quiero decir adierazi
silbar txistu egin
sobar, frotarse igurdi, eskuztatu
sonar ots egin
sonreír irribarre egin, irri egin
sońar amestu
soplar putz egin
soportar, tolerar eutsi
sortear sorteatu
sospechar, intuir barruntatu
subir o bajar el volumen igo irratiaren bolumena
subir, ascender igo
suceder, ocurrir gertatu
sudar izerditu
sufrir, padecer sufritu
sugerir burura eman
sumar gehitu, batu
suministrar hornitu
suprimir kendu
suspender gaizki irten
sustituir por ordezkatu
tapar, cubrir estali
tardar tardatu, berandu
tasar baloratu
temblar ikaratu, dardarka egin
tiritar de frío hotzikaratu
tocar ukitu
tocar el pito, silbar txirrina jo, txistukatu
tocar el timbre txirrina jo
tocar un instrumento musical jo (pianoa jo, etc)
tomar hartu
tragar, ingerir xurgatu, irentsi
tropezar behaztopatu
tutear ika hitz egin, ikatu
unir, sumar elkartu
usar erabili
vaciar hustu
vencer garaitu
vender saldu
vengarse mendekatu
viajar, viaje bidaiatu
vibrar bibratu
vigilar, cuidar, proteger zaindu
vomitar oko egin, okatu
Show full summary Hide full summary

Similar

Euskera
Jon Guisasola
Euskera adjetivos 2a parte
Josu M
euskera verbos 1a parte
Josu M
euskera aprendidas al tuntun
Josu M
ZER NORI NORK
Alicia Romero
NOR NORI NORK II
Alicia Romero
NUTRIZIOA
Txomin Aresti
Euskera adjetivos 2 rev1
Olk GM
euskera verbos parte 1
Olk GM
Euskera adjetivos 2 rev1
Saray Rada
EGON ADITZA
Alicia Romero