Fitxes per estudiar el Bloc 3 de Socials: Ahir

Description

Unes quantes fitxes per si necessites estudiar sobre tot el que va passar des del 1492 fins avui.
Andreu Mercadal Cifre
Flashcards by Andreu Mercadal Cifre, updated more than 1 year ago
Andreu Mercadal Cifre
Created by Andreu Mercadal Cifre almost 7 years ago
58
3

Resource summary

Question Answer
1. Primera Volta al Món La primera volta al món es va completar l'any 1522. Es va demostrar així que la Terra és esfèrica. El capità era Fernando de Magallanes, però es va morir i el va relevar Juan Sebastían Elcano.
2. Comerç Triangular El comerç triangular consistia en l'intercanvi de matèries entre Europa, Àfrica i Amèrica. Els països més beneficiats eren: Anglaterra, França, Holanda, Espanya i Portugal.
3. Colònies Una colònia era un territori que un país europeu havia conquerit. Els europeus imposaven les seves lleis, la seva llengua i la seva religió als pobladors d'aquell lloc. Els governadors feien fer feina als pobladors com a esclaus.
4. Monarquies Absolutes Una Monarquia Absoluta consisitia en que el Rei tenia tot el poder: dictava lleis, triava jutges, treien les competències als Parlaments...
5. Inici i Final de les Edats Moderna i Contemporània L'Edat Moderna comença al final de l'Edat Mitjana, l'any 1492, amb el Descobriment d'Amèrica, i acaba l'any 1789, amb el final de la Revolució Francesa. A n'aquest mateix any comença l'Edat Contemporània, que s'estén fins al dia d'avui.
6. Reis Catòlics Eren Isabel de Castella i Ferran d'Aragó. Varen conquerir tota la Península Ibèrica.
7. Dinastia dels Àustries Governaven, des de Castella, tots els seus regnes que tenien per Europa. Carles I va unificar tot aquest Imperi.
8. Dinastia dels Borbons És la dinastia que regna Espanya en l'actualitat. L'inicià Felip V, després de que el darrer Rei de la dinastia dels Àustries morís sense tenir fills.
9. Societat Estamental La societat estamental es basa en la divisió de la població en estaments segons la seva riquesa i el seu poder.
9.1. Privilegiats L'Estament privilegiat eren el conjunt del Rei, que tenia tot el poder, i el Clergat i la Noblesa, que estaven en una siutuació privilegiada i tenien grans extensions de terra.
9.2. No Privilegiats No tenien poder polític. L'Estament No Privilegiat estava compost per la Burgesia, que de cada vegada tenia més doblers, i el Tercer Estat, que el formaven els camperols, els artesans i els comerçiants. Feien molta feina, cobraven poc i havien de pagar grans impostos.
10. L'inici del Cristianisme Protestant L'any 1517 el monjo Martí Luter va opinar que el Papa donava molt mal exemple. D'aquí varen sortir els Protestants, els Cristians que neguen l'autoritat del Papa.
11. La Revolució Industrial La Revolució Industrial va ser un canvi en la manera d'elaborar els productes, sustituint la força humana i animal per la de les màquines, que fabricaven més quantitat de productes i així feia que aquests fossin més econòmics. El primer país en fer aquest canvi va ser Anglaterra, al final del segle XVIII.
12. La Segona Revolució Industrial Entre el 1870 i el 1920 va sorgir la Segona Revolució Industrial, on es va sustituir el carbó per el petroli i l'electricitat i es varen inventar el cotxe, la bombeta... Sorgeix també el treball en cadena: cadascú només fa una petita part del procés.
13. Revolució Francesa La Revolució Francesa (1789) va ser la revolta de les classes populars davant les classes més riques i amb més poder polític. Va suposar el final de la monarquia a França i varen aprovar unes lleis que reconeixien la igualtat, la llibertat i la fraternitat entre els ciutadans.
14. La Revolució Russa i el Socialisme L'any 1917 hi va haver una revolució a Rússia de les classes treballadores davant el Zar (Rei) de Rússia i es va implantar el socialisme: un sistema polític alternatiu al capitalisme en el que l'Estat és el propietari de totes les riqueses i les reparteix per igual entre totes les classes socials.
15. El Capitalisme El capitalisme és un sistema econòmic en què els mitjans de producció són, en la seva majoria, propietat privada, i en què el capital s'inverteix en la producció, distribució i el comerç dels béns i serveis per tal d'obtenir guanys o el benefici màxim en un mercat lliure i competitiu.
Show full summary Hide full summary

Similar

HISTORIA DE LA HUMANIDAD (INTRODUCCIÓN): LA PREHISTORIA
MANOLO JIMENEZ SUAREZ
La prehistoria
Remei Gomez Gracia
FRACCIONES...
JL Cadenas
Arte Egipcio
maya velasquez
Historia Contemporánea: Los fascismos
María Salinas
Primera Guerra Mundial
Diego Santos
LA EDAD MEDIA - EDUpunto.com
EDUpunto Por: Ernesto De Frías
Historia de la Ética
hectorleyva
La crisis del antiguo régimen (RESUMEN)
Marina García Chip
La Guerra Fría y la formación del mundo bipolar
Maitane Gajate
Arte en el siglo XX
Rafael Cardozo