Usos de les preposicions

Remei Gomez Gracia
Flashcards by Remei Gomez Gracia, updated more than 1 year ago
Remei Gomez Gracia
Created by Remei Gomez Gracia about 6 years ago
58
0

Description

Castellanismes, locucions i usos no normatius de les preposicions
Tags

Resource summary

Question Answer
No es poden fer coincidir dues preposicions febles Anirem a Paris en comptes d'anar a Londres
Prohibit a+per A buscar pa A comprar el periòdic
Locucions dubtoses amb preposicions febles Homes de peu Segon de bord Un pa de quilo
Cal evitar coordinació de termes amb preposicions diferents Ells no renuncien a tractar aquest tema ni se'n desentenen.
Els verbs amb significats simètrics poden dur preposicions diferents: pujar i baixar, entrar i eixir Puja i baixa del tren. Puja al tren i en baixa.
Regla general: CD no s'introudeix per "a". Excepció: quan és un nom propi He vist Pere. He vist a Pere.
Incorrecte: res/alguna cosa + que + Infinitiu Res a dir. Res a veure.
Incorrecte: a + que + si/no? Què t'apostes? Veritat que sembla mentida?
Incorrecte: frases comparatives Major/menor/igual que És major/menor/igual a...
Incorrecte: frases comparatives Preferir ... a ... Preferir ... que ...
Amb les dates no s'anteposa la "a" al dia Oriola, 26 de juliol de 2014
Incorrecte: a amb valor condicional + Infinitiu *a jutjar per... Si es jutja pel que sembla, ell és l'assassí.
Incorrecte: a davant de l'espai físic on certes professions exerceixen la seua activitat laboral Anar a cal metge. Anar a la consulta del dentista.
Expressions incorrectes amb "a" Anar de pressa Tenir por de Fer gust de Tindre el compte corrent en descobert Prendre de broma Passar en net Ser diferent de Amb molta honra!
Incorrecte: poder + amb Dubte que pugues portar totes les maletes. No sé si podran fer-ho tot.
Incorrecte: fer-se + amb Pinochet aconseguí el poder mitjançant un cop d'estat.
Incorrecte: emfatitzar> Amb ... i ... Tan bon temps com fa i jo no puc anar a la platja. Tan ... com ... I ...
Locucions incorrectes amb "amb" A càrrec de En comparació de Naixer en bona estrella En relació amb
"De" introdueix adjectius qualificatius que es refereixen a noms sobreentesos (o en) Vols taronges? En tinc unes de molt sucoses.
"De" pot substituir el nom si el sobreentès s'elideix Tenen dos fills petits i un de més gran que jo.
En frases emfàtiques, "de" davant de noms anticipats De carnisseries com la del meu germà, ja no en queden.
Incorrecte: ús de "de" per a expressar quantitat indeterminada Li donà diverses punyalades.
Incorrecte: de + Infinitiu amb valor condicional *d'haver... Si ho haguera sabut, no ho hauria fet.
Incorrecte: de + Pronom personal fort *jo d'ella Jo que tu no ho faria. Si jo fóra ell sí que hauria ...
Incorrecte: de + menjars del dia Que hi ha per a dinar?
Expressions amb "de" incorrectes Posar en relleu Fer per encàrrec
Res + de + adjectiu qualificatiu Tenir res d'especial. Conèixer res de nou.
Expressions en les quals "de" sobra Acabem sostres assumpte una vegada per sempre. Prou farsa!
Expressions incorrectes amb "en" De seguida Mig de broma, mig de veres De conformitat amb Tindre en propietat ... amb salsa Anar pel camí de...
Amb certs adjectius, sobra "en" Quin és el seu pres brut? Ahir caiguí redó en el llit! Ací cal una anàlisi freda de la situació.
Incorrecte: en + quant a Quant a la teua sol·licitud, malauradament és inacceptable.
Show full summary Hide full summary

Similar

LITERATURA MEDIEVAL CATALANA
Nanina
El Barroc a Europa
Adelaida Ibañez Ferrater
EL SUBJECTE I PREDICAT
Sílvia Hernandez
Famílies instrumentals
Eva Pardos Crespo
Famílies instrumentals
Alejandra Tencio
La o i la u àtones
yago.reab10
LITERATURA
Jose Rodriguez
El Neoclassicisme Català
alex.sanchez
Valencià Mitjà 04
José M. Santamaría Bo
Valencià Mitjà 04
marien vercher Toledo
Valencià Mitjà 02
José M. Santamaría Bo