Термини - изречение

Description

видове изречения, части на изречението
Вера Ценкова
Flashcards by Вера Ценкова, updated more than 1 year ago
Вера Ценкова
Created by Вера Ценкова almost 11 years ago
2149
0

Resource summary

Question Answer
Просто изречение Съдържа само едно сказуемо
Сложно изречение Съдържа повече от едно сказуемо
Просто разширено изречение Съдържа поне една второстепенна част
Просто кратко изречение Съдържа само главни части
Сложно съставно изречение Съдържа главно и подчинено / подчинени изречения
Сложно съчинено изречение Съдържа равноправни /независими/ прости изречения
Сложно смесено изречение Съдържа два типа връзки - съчинителна и подчинителна. Състои се от поне 3 прости изречения.
Група на подлога За кого съобщаваме нещо Включва подлога и определенията към него
Група на сказуемото Какво съобщаваме за групата на подлога. Включва сказуемото и неговите пояснения - допълнение, обстоятелствено пояснение, определения към допълнението и обстоятелственото пояснение
Просто сказуемо Изразено с един глагол /разхождам се, мечтая, чета/
Съставно сказуемо Изразено с повече от една форма. пр. трябва да се разхождам, не спирам да мечтая, уверен съм
Съставно глаголно сказуемо Състои се от две глаголни форми, свързани с "да" /Мога да победя, искам да опитам/
Съставно именно сказуемо Състои се от форма на глагола "съм" /или друг глагол с избледняло лексикално значение/ и именна форма / звезда съм, верен е, първи сме, негови са, станахме известни/
Двусъставно изречение Съдържа и двете главни части /подлог и сказуемо/
Едносъставни изречения Съдържат само една от двете главни части /само подлог или само сказуемо/
Безглаголни изречения /именни/ Нямат сказуемо
Безподложни /глаголни/ изречения Не съдържат подлог
Безлични изречения Нямат и не могат да имат подлог
обособени части Ø Част от смисъла на изречението Ø Второстепенна част, която се подчертава или разграничава от останалите думи на изречението
Вметнати думи и изрази Не са част от смисъла на изречението. Не са синтактически свързани с останалите части на изречението. Не изпълняват синтактична служба.
Show full summary Hide full summary

Similar

Морфология - глагол
Вера Ценкова
Изречение - части
Вера Ценкова
Текст и общуване
Вера Ценкова
Начален преговор - синтаксис
Вера Ценкова
Изречение
Вера Ценкова
Нач. преговор 6 кл
Вера Ценкова
ЛЯТНО ДОМАШНО
Вера Ценкова
съгласуване на форми за учтивост
Вера Ценкова
5 кл. Изречение
Вера Ценкова
Начален преговор - морфология
Вера Ценкова