Crisi de l'Antic Règim a Espanya (1788-1833)

Judith Celma Muñoz
Flashcards by Judith Celma Muñoz, updated more than 1 year ago
Judith Celma Muñoz
Created by Judith Celma Muñoz over 6 years ago
46
1

Description

Els aspectes més importants de la crisi de l'Antic Règim a Espanya entre els anys 1788 i 1833.

Resource summary

Question Answer
CODI DE BAIONA (jurat per Josep I: 7 de juliol de 1808) Reconeix: -Igualtat dels espanyols davant la llei. -Impostos. -Accés als càrrecs públics.
REFORMES DE JOSEP I (Amb la intenció d'abolir l'Antic Règim) -Abolició del règim senyorial. -Desamortització de les terres eclisiàstiques. -Desvinculació de les primogenitures i les terres amortitzades.
LA GUERRA DE LA INDEPENDÈNCIA (1808-1813) -2 de maig de 1808: inici de la guerra. -Setembre de 1808: formació de la Junta Suprema Central. -Novembre de 1808: entrada de Napoleó i 250.000 homes a Espanya. -1 de gener de 1809: tornada de Josep I a Madrid -1812: Campanya de Napoleó a Rússia -Juliol de 1812: victòria d'Arapiles. -12 d'agost de 1812: presa de Madrid perl general Wellington. -1813: marxa l'exèrcit napoleònic.
MONARQUIA DE CARLES IV (1788-1808) -1788: pujada al tron. -1789: Revolució Francesa. -1792: entrada de Manuel Godoy al govern. -1795: Pau de Basilea. -1799: pujada al tron francés de Napoleó. -1795-1808: Conflicte amb Gran Bretanya. -1805: Batalla de Trafalgar.
MOTÍ D'ARANJUEZ (18 de març de 1808) -1807: Tractat de Fontainebleau. -Febrer de 1808: entrada de l'exèrcit napoleònic a Espanya. -18 de març de 1808: motí a Aranjuez.
CONVOCATÒRIA DE LES CORTS -Junta Suprema Central: es dissol 1810, pero abans: -Va començar un projecte de convocatòria de corts. -Es va mantindre una regèncis de 5 membres. -Setembre de 1810: s'obrin les corts: una única cambra i principi de sobirania nacional.
CONSTITUCIÓ DE 1812 "LA PEPA" (promulgada el 19 de març) CORTS (poder legislatiu): -Elaboració de lleis -Aprovació de pressupostos i tractats internacionals. -Comandament de l'exèrcit. REI (poders legislatiu i executiu): -Direcció del govern -Intervenció en l'elaboració de lleis (sanció i iniciativa). -Dret de vet (2 anys). ACCIÓ JURÍDICA (TRIBUNALS): -Codis únics en matèria civil, criminal i comercial. -Inamobilitat dels jutges. -Garanties dels processos...
CONSTITUCIÓ DE 1812 "LA PEPA" (promulgada el 19 de març) ALTRES ARTICLES: -Reforma d'impostos i la hisenda. -Necessitat de crear un exèrcit nacional. -Servei militar obligatori. -Implantació d'un ensenyament primari, públic i obligatori. -Territori dividit en províncies (diputacions provincials). -Formació d'ajuntaments. -Creació de la Milícia Nacional (àmbits local i provincial). -Confessionalitat catòlica de l'Estat.
ACCIÓ LEGISLATIVA DE LES CORTS LLEIS I DECRETS: -Supressió dels senyorius jurisdiccionals, amb la distinció dels territorials: propietat privada. REFORMA AGRÀRIA: supressió del règim senyorial i els antics senyors passen a ser els propietaris de la terra. -Eliminació de primogenitures i desamortització de les terres comunals. -Abolició de la Inquisició. -Llibertat d'imprempta condicionada per unes juntes de censura i lo referent a la religió baix el control de l'Església. -Llibertat de treball, abolició dels gremis i unificació del mercat. LÍNIES BÀSIQUES DE LA MODERNITZACIÓ ESPANYOLA
RESTAURACIÓ DE L'ABSOLUTISME (4 de maig de 1814) -Març de 1814: tornada de Ferran VII. -Reial decret del 4 de maig de 1814: tornada a l'absolutisme. -Canvis de mentalitatat: pronunciaments militars, aldarulls en les ciutats i amotinaments dels llauradors van fer evident: DESCONTENTAMENT I FALLIDA DE LA MONARQUIA ABSOLUTA
TRIENNI LIBERAL (1820-1823) -1 de gener de 1820: pronunciament de Rafael del Riego. -10 de març: Ferran VII jura la Constitució. -Restauració de reformes: Llibertat d'indústria Abolició dels gremis Supressió dels senyorius jurisdiccionals i les primogenitures Desamortització de les terres eclesiàstiques -Noves reformes: Disminució del delme -Reformes en el codi penal, el sistema fiscla i l'exèrcit: Liberalització de la indústria i el comerç Formació dels ajuntaments i diputacions electius. Desenvolupament de la Milícia Nacional
TRIENNI LIBERAL (1820-1823) -1822: revolta absolutista (Ccatalunya, Navarra, Galícia i el Maestrat). -1823: regència absolutista a la Seu d'Urgell. -Tencions entre liberals: Moderats (reformes limitades) Exaltats (reformes radicals)
DÈCADA OMINOSA (1823-1833) -Actuació de la Santa Aliança: eliminació del govern liberal i intervenció de França: -Abril de 1823: 100.000 fills de Sant Lluís: restitució de Ferran VII com a monarca absolut. -Pretencions de les potències restauradores: Reformes moderades Proclamar una amnistia Organitzar una administració eficaç -Ferran VII no va acceptar: repressió dels liberals. Un cas emblemàtic: execució de Mariana Pineda en 1831 per brodar una bandera liberal.
DÈCADA OMINOSA (1823-1833) -A partir de 1825: el rei busca la col.laboració de la burgesia financera i industrial de Madrid i Barcelona. -Atorgant un aranzel proteccionista per a les manufactures catalaes. -Incorporació de Lòpez Ballesteros com a ministre d'Hisenda. -A Catalunya en 1827: revolta absolutista els malcontents. -Cort es va agrupar al voltant de Carles Maria Isidre (germà del rei i successor previsible).
CONFLICTE DINÀSTIC -1830: naix la filla del rei, Isabel. -Llei sàlica. -Pragmàtica Sanció. -1832 (influència dels carlins): Llei Sàlica. -1833: mor Ferran VII: Isabel hereva i Mª Cristina regent. Carles Mª Isidre s'autoproclama rei. -Mª Cristina: nou govern de caràcter reformista. -Absolutistes al voltant de Carles, carlins produeixen insurrecions al nord d'Espanya i més tard a Catalunya: COMENÇA LA 1ª GUERRA CARLINA
INDEPENDÈNCIA DE L'AMÈRICA HISPÀNICA (1808-1820) -1808: creació de Juntes per part dels criolls. -1810: moltes es van declarar autònomes, ja que no van acceptar el poder de la Junta Suprema Central. -1810: José de San Martín (al capdavant del Virregat del Riu de la Plata): independència de la República d'Argentina a Buenos Aires. -Simón Bolívar al capdavant del Virregnat de Nova Granada i Veneçuela. -Mèxic al capdavant de: Hidalgo i Morelos. -Les Corts: territori espanyol i reconeixement dels drets dels criolls.
INDEPENDÈNCIA DE L'AMÈRICA HISPÀNICA (1808-1820) -1814: Ferran VII envia 10.000 homes per pacificar Nova Granada i Mèxic. -Nacions independents: Paraguai (1811) i Argentina (1816). -1817: San Martín victòria a Chacabuco i 1818: independència de Xile. -1819: Bolívar victòria a Boyacá
Show full summary Hide full summary

Similar

Arte Egipcio
maya velasquez
Primera Guerra Mundial
Diego Santos
Historia Contemporánea: Los fascismos
María Salinas
LA EDAD MEDIA - EDUpunto.com
EDUpunto Por: Ernesto De Frías
Historia de la Ética
hectorleyva
La crisis del antiguo régimen (RESUMEN)
Marina García Chip
La Guerra Fría y la formación del mundo bipolar
Maitane Gajate
Arte en el siglo XX
Rafael Cardozo
Independencia de los paises latinoamericanos
Estefani Tretto
Guerra civil española
Saul Barrios Guz
Historia Argentina
Nicolas Ñancucheo