Guionet i paraules compostes (Àlex Lluch)

Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 6 years ago
1510
3

Description

Fitxes autosolucionari amb activitats relacionades amb l'ús correcte del guinet

Resource summary

Question Answer
Activitat 1 Escriu el guió on calga en aquestes paraules compostes
Activitat 2 Completa la regla
Activitat 3 Escriu la paraula composta que correspon a la definició
Activitat 4 Escriu correctament els numerals següents. Tingues molta cura amb els guions
Activitat 5 Escriu el gentilici dels habitants d’aquests continents
Activitat 6 Classifica aquestes expressions en tres grups
Activitat 7 Escriu la forma correcta d’aquests adjectius compostos. Tingues cura en l’accentuació
Show full summary Hide full summary

Similar

La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
VOCABULARI AMB GUE i GUI
Susana LSH
Ús del guió en les paraules formades per composició (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Consonants i dígrafs: 'l' ageminada
Àlex Lluch
Faltas de Orotografía
Diego Santos
Faltas de Orotografía
MARIA HC
Faltas de Orotografía
Maria del Rosario Arvizu Olvera
Faltas de Orotografía
MÓNICA VÁZQUEZ DIÉGUEZ
Faltas de Orotografía
Elder Quiroa