L'AIGUA

MARTA E.
Flashcards by MARTA E., updated more than 1 year ago
MARTA E.
Created by MARTA E. about 6 years ago
8
0

Description

Flashcards on L'AIGUA, created by MARTA E. on 03/02/2015.

Resource summary

Question Answer
QUÈ ÉS L'AIGUA? ÉS UNA SUBSTÀNCIA MOLT ABUNDANT A LA TERRA.SENSE AIGUA NO HI HAURIA VIDA AL NOSTRE PLANETA
ON TROBEM AIGUA EN ESTAT LÍQUID? ALS MARS,ALS RIUS I ALS LLACS
I EN ESTAT SÒLID? A LA NEU DE LES MUNTANYES
I EN ESTAT GASÓS? A L'AIRE QUE ENS ENVOLTA
L'AIGUA ES MOU? SI,ES MOU CONSTANTMENT PER TOT EL PLANETA
COM ÉS AQUEST MOVIMENT? 1.PASSA DEL MAR A L'AIRE 2.DE L'AIRE A LA TERRA 3.TORNA UNA ALTRA VEGADA AL MAR
COM ES DIU AQUEST MOVIMENT QUE SEGUEIX L'AIGUA? EL CICLE DE L'AIGUA
QUÈ ES EL CICLE DE L'AIGUA? ÉS EL MOVIMENT CONTINU DE L'AIGUA,AIXÍ COM ELS SEUS CANVIS D'ESTAT L'AIGUA ES MOU CONTINUAMENT PEL PLANETA
QUANTES FASES TE EL CICLE DE L'AIGUA? CINC FASES
PRIMERA FASE -L'AIGUA SUPERFICIAL DEL MAR S'EVAPORA AMB LA CALOR DEL SOL I ES CONVERTEIX EN VAPOR D'AIGUA -LES PLANTES,QUAN TRANSPIREN A TRAVÉS DE LES FULLES,RETORNEN L'AIGUA A L'AIRE EN FORMA DE VAPOR -L'AIGUA QUE HI HA AL SÒL TAMBÉ TORNA A L'ATMOSFERA PER LA CALOR DEL SOL
SEGONA FASE EL VAPOR DE L'AIGUA ES REFREDA I CONDENSA EN FORMA DE PETITES GOTES D'AIGUA QUE S'AGRUPEN I FORMEN ELS NÚVOLS
TERCERA FASE ELS NÚVOLS ES DESPLACEN PER L'ACCIÓ DEL VENT.L'AIGUA DELS NÚVOLS CAU DAMUNT LA TERRA EN FORMA DE PLUJA,DE NEU O DE CALAMARSA
QUARTA FASE UNA PART DE L'AIGUA QUE HA CAIGUT VA A PARAR ALS RIUS I ALS LLACS.UNA ALTRA PART S'INFILTRA AL SÒL I FORMA LES AIGÜES SUBTERRÀNIES
CINQUENA FASE L'AIGUA SUBTERRÀNIA I LA DELS RIUS TORNEN AL MAR
COM ESTÀ PRESENT L'AIGUA A LA TERRA? LA MAJOR PART DE LA SUPERFÍCIE TERRESTRE ESTÀ ENVOLTADA D'AIGUA
COM ÉS AQUESTA AIGUA? GAIREBÉ TOTA AQUESTA AIGUA ÉS SALADA I NOMÉS UNA PETITA PART ÉS DOLÇA
ON TROBEM L'AIGUA SALADA? ALS OCEANS I ALS MARS
QUÈ SÓN ELS OCEANS? SÓN GRANS MASSES D'AIGUA QUE SEPAREN ELS CONTINENTS
QUÈ SÓN ELS MARS? SÓN MASSES D'AIGUA SALADA MÉS PETITES QUE ELS OCEANS
ON PODEM TROBAR L'AIGUA DOLÇA? -ALS RIUS I ALS LLACS -AL POL NORD I AL POL SUD,I ALS CIMS DE LES MUNTANYES -ALS NÚVOLS I ALA BOIRA -ACUMULADA SOTA EL SÒL QUE PROVÉ DE LA PLUJA I QUE PENETRA EN EL TERRENY(AQÜIFERS)
QUÈ SÓN ELS RIUS? SÓN CORRENTS NATURALS D'AIGUA
QUÈ SÓN ELS LLACS? SÓN MASSES D'AIGUA ENVOLTADES DE TERRA
LA MAJOR PART DE L'AIGUA QUE UTILITZEM I CONSUMIM,D'ON ÉS? ÉS D'ORIGEN SUBTERRANI
QUINA ÉS LA RESERVA D'AIGUA DOLÇA PRINCIPAL DEL PLANETA? EL POL NORD I EL POL SUD
L'AIGUA ÉS UNA SUBSTÀNCIA INDISPENSABLE PER A LA VIDA DE TOTS ELS ÉSSERS VIUS,PER QUÈ? PERQUÈ MÉS DE LA MEITAT DEL PES DELS ÉSSERS HUMANS,DELS ANIMALS TERRESTRES I DE LES PLANTES ÉS AIGUA
PER QUANTA AIGUA ESTÀ COMPOST EL COS HUMÀ? UN 75%
COM OBTENIM L'AIGUA LES PERSONES? QUAN BEVEM O A TRAVÉS DELS ALIMENTS IGUAL QUE ELS ANIMALS
PER A QUÈ MES NECESSITEM L'AIGUA? -RENTAR-NOS -CUINAR -NETEJAR -PRODUIR ENERGIA -REGAR ELS CAMPS
COM OBTENEN L'AIGUA LES PLANTES? ABSORBEIXEN L'AIGUA DEL SÒL A TRAVÉS DE LES ARRELS I LA RETORNEN A L'AIRE PER MITJÀ DE LES FULLES
COM PODEM TROBAR AIGUA A LA NATURA? EN TRES FORMES O ESTATS DIFERENTS -SÒLID -LÍQUID -GASÓS
AIGUA ES ESTAT LÍQUID L'AIGUA DE LA PLUJA I LA QUE ES TROBA ALS RIUS,ELS LLACS,ELS MARS,ELS OCEANS I ELS AQÜIFERS TAMBÉ LA ROSADA
AIGUA EN ESTAT SÒLID EL GEL I LA NEU DELS POLS,DE LES GLACERES I DELS CIMS DE LES MUNTANYES,I LA CALAMARSA
AIGUA EN ESTAT GASÓS EL VAPOR D'AIGUA QUE ES TROBA A L'ATMOSFERA TAMBÉ LA BOIRA
COM PASSA L'AIGUA D'UN ESTAT A UN ALTRE? QUAN ES REFREDA O S'ESCALFA,ÉS A DIR CANVIA D'ESTAT
QUINS SÓN ELS QUATRE ESTATS DE L'AIGUA? -FUSIÓ -VAPORITZACIÓ -CONDENSACIÓ -SOLIDIFICACIÓ
QUÈ ÉS LA FUSIÓ? EL PAS D'AIGUA SÒLIDA A AIGUA LÍQUIDA QUAN EL GEL S'ESCALFA,ES FON I ES TRANSFORMA EN AIGUA LÍQUIDA
QUÈ ÉS LA VAPORITZACIÓ? EL PAS D'AIGUA LÍQUIDA A GAS L'AIGUA LÍQUIDA,QUAN S'ESCALFA,ES TRANSFORMA EN GAS:VAPOR D'AIGUA
QUÈ ÉS LA CONDENSACIÓ? EL PAS DE VAPOR D'AIGUA A AIGUA LÍQUIDA QUAN EL VAPOR D'AIGUA ES REFREDA,L'AIGUA TORNA A L'ESTAT LÍQUID
QUÈ ÉS LA SOLIDIFICACIÓ? EL PAS D'AIGUA LÍQUIDA A SÒLIDA QUAN L'AIGUA LÍQUIDA ES REFREDA FINS QUE ES CONGELA I ES TRANSFORMA EN GEL,ES CONVERTEIX EN AIGUA SÒLIDA
QUÈ ÉS UN RIU? ÉS UN CORRENT D'AIGUA DOLÇA FORMAT PER L'AIGUA DE LA PLUJA O DE LA NEU QUAN ES FON
QUÈ ÉS EL LLIT O LLERA? EL TERRENY PER ON BAIXA EL RIU
QUÈ ÉS EL CABAL? ÉS LA QUANTITAT D'AIGUA QUE PORTA UN RIU
QUÈ ÉS EL CURS D'UN RIU? ÉS EL RECORREGUT DES DEL SEU NAIXEMENT FINS A LA SEVA DESEMBOCADURA
ON NEIXEN ELS RIUS? A LES MUNTANYES
I COM BAIXEN? RECOLLINT L'AIGUA D'ALTRES RIUS O DE LA PLUJA FINS QUE ARRIBEN AL MAR
QUINES TRES PARTS PODEM TROBAR EN EL RECORREGUT D'UN RIU? -CURS ALT -CURS MITJÀ -CURS BAIX
QUÈ ÉS EL CURS ALT? ÉS EL RECORREGUT DEL RIU A LA ZONA ON NEIX
COM BAIXA L'AIGUA EN AQUEST TRAM(CURS ALT)? L'AIGUA BAIXA MOLT DE PRESSA.LA FORÇA DE L'AIGUA ARRENCA ROQUES I TERRA I LES ARROSSEGA CAP AVALL
QUÈ ÉS EL CURS MITJÀ? ÉS EL TRAM INTERNEDI DEL RIU,AL SEU PAS PER LES TERRES PLANES
COM CREIX EL RIU? AMB L'AIGUA DE LA PLUJA O AMB LA QUE LI APORTEN ALTRES RIUS(AFLUENTS)ÉS MÉS AMPLE I PORTA MOLTA AIGUA
COM CIRCULA L'AIGUA EN AQUEST TRAM(CURS MITJÀ)? L'AIGUA CIRCULA MÉS LENTAMENT I TRASNPORTA RIU AVALL ELS MATERIALS QUE HA ARRENCAT AL CURS ALT
QUÈ ÉS EL CURS BAIX? ÉS EL FINAL DEL RECORREGUT DEL RIU.LA LLERA ES FA MÉS AMPLE I L'AIGUA BAIXA LENTAMENT FINS AL MAR,ON DESEMBOCA AL CURS BAIX,ELS RIUS DIPOSITEN ELS MATERIALS QUE HAN ARROSSEGAT DURANT TOT EL SEU RECORREGUT
QUÈ S'HI CONSTRUEIX AL CURS DEL RIU? EMBASSAMENTS
PER A QUÈ SERVEIS L'AIGUA EMBASSADA(EMBASSAMENTS)? -PER REGAR ELS CONREUS -PER PROVEIR D'AIGUA LA POBLACIÓ -PER AL FUNCIONAMENT DE LES INDÚSTRIES
COM ES CONTAMINA L'AIGUA DELS RIUS? QUAN ES BARREJA AMB RESIDUS O AMB SUBSTÀNCIES TÒXIQUES AQUESTA AIGUA ES PERJUDICIAL PER A LES PERSONES I PER A LES PLANTES I ELS ANIMALS QUE VIUEN A L'AIGUA O QUE EN CONSUMEIXEN
Show full summary Hide full summary

Similar

EL RELLEU DE LA TERRA
Fent de Mestra
EL TEMPS I EL CLIMA
Anna Miranda
El temps i el clima
Anna Miranda
Sociedad del conocimiento
Christian Fernan6026
PROPIETATS DELS MINERALS
victor gonzalez juan
PLANETES
LAURA COSTEJA
EL COMERÇ
Carlos Jover
ELS MITJANS DE TRANSPORTS
Carlos Jover
ELS SERVEIS
Carlos Jover
Els establiments comercials
Carlos Jover