Partnerschap in opvoeden en opvang

Description

H3 uit het Boek "Samen opvoeden" Het werkveld: Kinderopvang
Sem Bakker
Flashcards by Sem Bakker, updated more than 1 year ago
Sem Bakker
Created by Sem Bakker over 4 years ago
0
0

Resource summary

Question Answer
Soorten opvang Informele opvang: BabySit, Au pair, Gastgezin Formele opvang: Kinderdagverblijf (0-4) Crèches, peuterspeelzalen (0-4) BSO (4-12) Gastouderopvang (0-12)
De Wet Kinderopvang, (2005) 1.) Opvang soorten 2.) De Pedagogische kwaliteiten opvang 3.) Financiering 4.) Eisen m.b.t een "gezonde" opvang
LRKP Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen: Alle organisaties en personen die een formele opvang verzorgen, wat aan alle wettelijke eisen voldoet, staan hierin geregistreerd.
Convenant kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 1.) Overeenkomst dat beschrijft wat er onder "goede en gezonde opvang"  wordt verstaan
. 2.) Hierin staan o.a het pedagogisch beleidsplan 3.) Opgesteld door ouders, werkgevers en werknemers. omdat opvang een zaak is van "vraag en aanbod"
 4.) Ouders weten wat ze kunnen verwachten van de opvang. ----------------------------------------------------------- 5.a) De overheid gaat er vanuit dat de afspraken in het CKKP een uitwerking is van de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang, 2005 
—> 5.b) De inhoud van de convenant is hierdoor toetsbaar op de kwaliteit van opvang. De Wet OKE, 2010 De Wet ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. stimuleert Harmonisatie Bij Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven Reden vanuit "OKE" hiervoor: "Een doorgaande ontwikkelingslijn voor ieder kind te optimaliseren"    —> Door de bezuinigingen zijn veel speelzalen genoodzaakt zich te verbinden met peutergroepen in de kinderopvang.
Subsidie vanuit de gemeenten, voor de Kinderopvang: Formele kinderopvang krijgt geen subsidie omdat zij opereren als markt partij en sluiten contracten af met ouders _____________________________________________ Kinderopvang met een VVE-programma krijgen VVE-subsidie dankzij het ministerie van OCW en de landelijke subsidieregeling. OCW: Onderwijs, cultuur en Wetenschap Peuterspeelzalen: kunnen een subsidie regeling treffen. Dit hangt af van de politieke keuzes die een gemeente maakt en verschilt daarom per gemeente. _____________________________________________
Kinderopvang Toeslag werkende ouders Studerende ouders Ouder in study/werk trajecten Inburgeraars Hebben recht op toeslag als de opvang waar gebruik van wordt gemaakt in het LRKP staat. *Toeslag wordt inkomensafhankelijk verrekend met de Belastingdienst. Als 1 van de ouders niet werkende of studerende is, vervalt het recht op toeslag. ________________________________________ Uitzondering: Ouders en/of kinderen met een psychosociaal medisch indicatie kunnen toeslag krijgen los van hun arbeidsparticipatie, dit verschilt ook weer per gemeente. 

Show full summary Hide full summary

Similar

Edición Fotografica
Anna Hernandez1989
Wiskunde H3
Manu Mehendale
Woordenschat H3 & H4
Manu Mehendale
MEMORIA DINAMICA
Alejandro Thorres V
CodinGame, La web para aprender a programar jugando
Alejandro Thorres V
OPERACIONES DE ENTRADA Y SALIDA EN C++
Alejandro Thorres V
partes de un libro
LUISA MATIAS HURTADO
MAPA CONSTRUYE T
daniela fernandez garcia
CONCEPTOS BÁSICOS BLOQUE 1
daniela fernandez garcia