Estils artístics

lluisherrera
Flashcards by lluisherrera, updated more than 1 year ago
lluisherrera
Created by lluisherrera almost 6 years ago
60
1

Description

Aquestes fitxes es poden utilitzar per fer un treball sobre els diferents estils artístics amb els alumnes d'ESO

Resource summary

Question Answer
El romanticisme és anterior al gòtic Fals (el romanticisme és desenvolupà durant el segle XIX)
El gòtic és l'estil anterior al renaixement Correcte (el gòtic va abastar els segles XIII i XIV)
El renaixement va durar uns 200 anys Correcte (el renaixement va desenvolupar-se durant els segles XV i XVI)
El barroc només va durar uns 150 anys Correcte (el barroc es va iniciar-se al segle XVII i va durar fins la meitat del segle XVIII)
El barroc és un estil anterior al renaixement Fals (el barroc és immediatament posterior al renaixement)
El classicisme és un estil que està enmig del barroc i el romenticisme Correcte (el classicisme va ocupar la segona meitat del segle XVIII)
L'estil romànic va ser molt més llarg que l'estil gòtic Correcte (El romànic va durar uns 8 segles mentre que el gòtic en va durar només 2)
Els "ismes" és el nom que es fa servir per designar estils com l'Impressionisme Correcte (també es fa servir pel Post-romanticisme, l'Expressionisme, etc.)
Els estils artístics del segle XX es divideixen tenint en compte les dues guerres mundials Correcte (el segle XX s'inicia amb els "ismes", segueix el període d'entreguerres i, finalment, trobem les avantguardes que es desenvolupen després de la 2ª guerra mundial)
És correcta la següent seqüència d'estils? romànic-gòtic-renaixement Correcte
És correcta la següent seqüència d'estils? renaixement-barroc-romanticisme Incorrecta (renaixement-barroc-classicisme)
És correcta la següent seqüència d'estils? barroc-classicisme-romanticisme Correcte
És correcta la següent seqüència d'estils? romanticisme-ismes-segle XX Correcte
És correcta la següent seqüència d'estils? classicisme-romanticisme-ismes Correcte
El romànic i el gòtic són estils de l'edat mitjana Correcte
El renaixement i el barroc són estils de l'edat moderna Correcte
L'edat moderna està enmig de l'edat mitjana i l'edat contemporània Correcte
L'edat contemporània és la més curta de totes les edats Correcte (en aquests moments portem poc més de 200 anys d'aquesta edat)
El romanticisme és el primer estil de l'edat contemporània Correcte (l'edat contemporània s'inicia amb la revolució francesa a finals del segle XVIII)
L'edat antiga va durar uns 45 segles Correcte (considerem que l'edat antiga s'inicia el 4.000 a.C. i acaba amb la caiguda de l'imperi romà al segle V d.C.)
Show full summary Hide full summary

Similar

Elementos de la música
martha.celorio
¿CUÁNTOS INSTRUMENTOS CONOCES?
Estrella Roba Rodríguez
INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN
Francisco José Figueroba Sánchez
La Edad Media en la Música
martha.celorio
Música del Renacimiento 1
Joshua Quiroz
Test de signos musicales
mariajesus camino
LA MUSICA UN LENGUAJE UNIVERSAL
johanapascumal
05 - El canto gregoriano: notación
Jesús Aguado Álvarez
Los sonidos según sus ondas sonoras
mariajesus camino
Acordes y laúdes - Esquema
Jesús Aguado Álvarez
Evaluación 1: Teoría Elemental de la Música
Angel Quinapanta