Hiztegia 2

Neavi
Flashcards by Neavi, updated more than 1 year ago
Neavi
Created by Neavi over 4 years ago
26
1

Description

Secundaria Euskera Flashcards on Hiztegia 2, created by Neavi on 05/15/2015.
Tags

Resource summary

Question Answer
tailerra taller
hain tan
ezin imposibilidad (no poder)
ikasi estudiar
gai apto/capaz
gaizki mal
erantz quitar
hobeto mejor
baino que/sino
iritsi llegado
gogoratu recordado
ordaindu pagar
eskatu pedido
zaborra basura
geratu quedado
ezagutu conocido
bururatu realizado
izatea tener
barnetegi internado
komeni recomendado
hara allí
erabaki decisión
banatzea distribuir
gutuna carta
hizkuntza lengua
jartzea poner
guidatzea conducir
horma pared
laguntzailea ayudante
ateratzea sacar
saltoki tienda
egur madera
konpontzea arreglar
gaixoa enfermo
sendatzea curar
etxegintza construcción
diseinatzea diseñar
eraikina edificio
albistea noticia
esanahia significado
larrea prado
tiradera cajón
atari portal
guztia todo
askotan muchas veces
gainera además
arrazoitzea razonar
esaldia frase
zeren de qué
gosaldu desayunado
platera plato
lorategi jardín
baratzea huerta
irakasle profesor
itzuli traducido/vuelto
alkatea alcalde
bezala como
zuzendaria director
zure ustez en tu opinión/según tú
ba pues
berriz en cambio
auzoa barrio
beldurtia miedoso
urduria nervioso
lotsatia tímido
eskuzabala generoso
langilea trabajador
tristea triste
zintzoa formal
isila silencioso
ausarta valiente
lasaia tranquilo
lotsagabea desvergonzado
alferra vago
alaia alegre
gaiztoa malo
berritsua parlanchín
Show full summary Hide full summary

Similar

Euskera
Jon Guisasola
HIZTEGIA
Neavi
GRAMÁTICA. Clases de PALABRAS ...
Ulises Yo
VOCALES. Diptongo o Hiato...
JL Cadenas
Conceptos Básicos de Informática
Diana Salgado
INGLÉS-Diminutas...
Ulises Yo
Palabras primitivas y derivadas
abraham marquez robles
ANÁLISIS MORFOLÓGICO...
Ulises Yo
PALABRAS A-...
JL Cadenas
PALABRAS. Clases...
Ulises Yo
Los Sustantivos
cindy_11_66