Liczby

Urszula Dzwonowska
Flashcards by Urszula Dzwonowska, updated more than 1 year ago
Urszula Dzwonowska
Created by Urszula Dzwonowska almost 6 years ago
224
0

Description

Powtórzenie wiadomości o liczbach, klasa I Gimnazjum

Resource summary

Question Answer
0, 1, 2, 3 . . . 124 . . . 357 liczby naturalne
Lczby wymierne Liczby, które można przedstawić w postaci ilorazu liczb całkowitych
Czy jest to zdanie prawdziwe: Każda liczba całkowita jest liczbą naturalną. NIE
Czy jest to zdanie prawdziwe: Każda liczba naturalna jest liczbą całkowitą. TAK
Jaka jest trzynasta cyfra po przecinku rozwinięcia dziesiętnego liczby 1,6(0518)? 8
Gdy zaokrąglimy liczbę 3,(93) do części setnych, otrzymamy: 3,94
Ustal, jaką liczbą - dodatnią czy ujemną - jest: iloczyn trzynastu liczb ujemnych ujemną
Ustal, jaką liczbą - dodatnią czy ujemną - jest: sześcian iloczynu dwóch liczb o przeciwnych znakach ujemną
Ustal, jaką liczbą - dodatnią czy ujemną - jest: iloraz kwadratów dwóch liczb o przeciwnych znakach dodatnią
Ustal, jaką liczbą - dodatnią czy ujemną - jest: odwrotność iloczynu trzech liczb ujemnych ujemną
Ustal, jaką liczbą - dodatnią czy ujemną - jest: odwrotność sumy dwóch liczb ujemnych ujemną
Odcinek, którego końce na osi mają współrzędne -4 oraz 12 ma długość: 16
Czy wartość danego wyrażenia jest liczbą całkowitą? 67,32*10 - 1,2 tAK
Czy wartość danego wyrażenia jest liczbą całkowitą? 2,345*100 +7,85*10 Tak
Show full summary Hide full summary

Similar

liczby
magabr79
An Inspector Calls: Mrs Sybil Birling
Rattan Bhorjee
1PR101 2.test - Část 2.
Nikola Truong
Pasos para la investigación documental.
Luis Gerardo Farias Orozco
Control of Microbial Growth
minna baraili
Organigramas
Erick Plata
What were the Cause and Consequences of The Cuban Missile Crisis October 1962
Mel Taylor
DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO
Laura Valentina Sanchez Uchima
POSTURA
Mónica Romero
English Poetry Key Words
Matthew Gordon
New GCSE Maths required formulae (by Sara Egan)
Brigitte Bunge