Sistema Gustatiu

Glossari Psicofisio
Flashcards by Glossari Psicofisio, updated more than 1 year ago
Glossari Psicofisio
Created by Glossari Psicofisio almost 6 years ago
75
0

Description

Glossari Sistema Gustatiu (Fitxes)

Resource summary

Question Answer
SISTEMA GUSTATIU Sentit sensorial amb el que detectem el gust a través de l'estimulació dels botons gustatius situats a la llengua.
LLENGUA És un múscul situat a la part inferior de la boca i es manté una major part del temps humida gràcies a la saliva
AMPc És un derivat del ATP. El AMPc (adenosi monofosfat cíclic) es tracta de un nucleòtid que funciona com a segon missatger de diversos processos biològics.
AMARG És un dels gustos principals. Té una funció principalment preventiva, ja que serveix per a detectar substàncies tòxiques.
ÀCID És un dels gustos principals. Té una funció principalment preventiva (detectar aliments en mal estat, per exemple). Aquest gust és vital per tal de regular el pH al nostre organisme (homeòstasi).
DOLÇ És un dels gustos principals. La funció principal d’aquest gust és aportar energia al organisme. Està representat per la glucosa.
UMAMI És un dels gustos principals. Es troba a les proteïnes i al glutamat. Es caracteritza per tenir un gust agradable.
SEGON MISSATGER És un mètode el qual permet la transducció d’un senyal provinent de l’exterior d’una cèl•lula cap a l’interior o la superfície d’ella.
Branca lingual del nervi trigemin (V): Es tracta de un nervi cranial mixte, ja que té una porció sensitiva i una motora.
Branca del nervi facial (VII): Es tracta de un nervi cranial mixte. La seva funció principal és el control dels músculs de la expressió facial i de que siguem capaços de captar el sabor en els dos tercis anteriors de la llengua.
BOTÓ GUSTATIU El botó gustatiu té una forma ovalada i en el seu interior hi ha varies cèl•lules gustatives, que ajuden a que percebem el gust de les substàncies.
CORPUSCLE GUSTATIU Els corpuscles gustatius són òrgans sensitius intrapitelials. La seva funció es participar en la percepció dels sabors. Aquests corpuscles es troben principalment en la llengua (hi ha més de 3000) i cadascun d’ells està composat per entre 60 i 80 cèl•lules fusiformes.
CÈL·LULES CLARES Són cèl•lules que posseeixen un citoplasma clar, pocs orgànuls i una membrana plasmàtica sense gairebé accidents que la caracteritzin.
PARELLS CRANIALS Són dotze parells de nervis que provenen directament del cervell o a nivell del tronc del encèfal, amb l’objectiu de distribuir-se a través dels forats de la base del crani, coll, tòrax i abdomen.
NUCLI DEL TRACTE SOLITARI És on s’estableixen connexions amb altres estructures cerebrals com ara el hipotàlem o la amígdala.
Nervi Glosofaringeo (IX): És el parell cranial menys probable que surti lesionat en una possible lesió de la base del crani. Aquest nervi neix en el bulb raquidi.
Nervi Vague (X): Neix en el bulb raquidi i la seva funció principal és donar sensibilitat a estructures com ara la laringe, l’estómac o la part posterior del nas i la gola.
ESCORÇA GUSTATIVA És la principal responsable de que siguem capaços de percebre el gust. Està composada principalment de dos estructures, la insula i el opercle frontal.
INSULA La insula està molt relacionada amb el sistema límbic i té un paper fonamental en el desenvolupament de les emocions.
QUIMIORECEPTORS Els quimioreceptors són receptors sensorials propis del sistema gustatiu. S’encarreguen principalment de traduir les senyals químiques que reben en potencials d’acció, és a dir, avaluar les substancies que ens arriben a la boca.
FARINGE La faringe és la part del coll situada posteriorment a la boca i la cavitat nasal. Forma part del sistema digestiu i del respiratori.
ESÒFAG És un tub muscular. La seva funció principal és traspassar el menjar (aliment) de la boca a l’estómac.
ESTÓMAC Òrgan muscular corresponent a la primera porció de l’aparell digestiu a l’abdomen, excloent la petita porció de l’esòfag.
PAPIL·LES GUSTATIVES Les papil•les gustatives són un conjunt de receptors sensorials (més coneguts com a receptors gustatius). Aquests receptors es troben a la llengua i són els principals responsables de que tinguem el sentit del gust. Hi ha tres tipus de papil•les gustatives:
PAPIL·LES GUSTATIVES FUNGIFORMES Com el seu nom indica, tenen forma de bolet. Aquestes papil•les gustatives tenen receptors en els seus extrems. Estan formades principalment per dues parts: Un cap voluminós i un pediceli.
PAPIL·LES GUSTATIVES CALICIFORMES Són les menys voluminoses però les més importants, ja que són les encarregades de detectar el gust amarg (gust preventiu davant substàncies tòxiques, per exemple).
PAPIL·LES GUSTATIVES FOLIADES Són les responsables de que captem els sabors àcid i salat. A més a més, tenen forma cilíndrica.
PALADAR El paladar és el sostre de la boca i una de les seves funcions principals és separar la cavitat oral de la cavitat nassal.
Show full summary Hide full summary

Similar

Concepto de Psicofisiología
maruchasol
MAPA DE IDEAS PSICOFISIOLOGIA
eliana.medina93
PROCESO NEURO-EMOCIONAL DEL MIEDO
Kimberlyn Cáceres
PSICOFISIOLOGÍA
Elizabeth Bernal
PSICOFISIOLOGÍA
Kimberlyn Cáceres
FUNDAMENTOS DE LA PSICOFISIOLOGIA, NEURODESARROLLO Y SISTEMA NERVIOSO
Diego Hernan Bar
CATEDRA
johanita_lyj
HISTORIA DE LA PSICOFISIOLOGÍA
jessika usgame
TEMA:1 La Història i les seves etapes
Sílvia Hernandez
Proceso Psicofisiologico el Sueño
damaris romero molina