infectieziekten

Yela Sanders
Flashcards by Yela Sanders, updated more than 1 year ago
Yela Sanders
Created by Yela Sanders almost 6 years ago
29
0

Description

infectieziekten

Resource summary

Question Answer
Micro-organismen prionen bacteriën virussen eukaryoten (protozoa/fungi/wormen)
creutzfeld - jacob degeneratieve hersenziekte veroorzaakt door prionen besmetting na eten van besmet vlees van rund met gekkekoeienziekte
infectie overdracht endogene infectie luchttransport (dropletinfectie) faeco-orale weg vector direct contact
koorts hypothalamus heeft thermoregulatiecentrum. door vrijstelling van interleukines + tnf: prostaglandineproductie: verhoogde T oorzaken: infectie, immunologische aandoeningen, tumor, weefselnecrose, geneesmiddelen neveneffecten: stuipen, accute verwardheid, vochtverlies en BD verlaging, vermageren, behandeling: paracetamol of salicylaten, afkoeling, oorzaakbehandelen
LT meten axillair: 37°C sublinguaal: 37.2°C rectaal: 37.5°C
onderzoeken bij infecties ondervraging van patiënt klinisch oz bloed beeldvorming microbiologisch oz serologie DNA/RNA in bloed
behandeling van infecties antivirale middelen antibiotica aanpak van AB-resistentie
antibiotica verzwakken of doden bacteria door tussenkomst replicatie resistentie door fout gebruik ziekenhuisbacterie: mrsa of esbl - hygiëne!
MRSA = methicilline resistente staphylococcus aureus screeningprogramma in UZ Gent
adenovirussen acute keel ontsteking verschillende subtypes tegen de schooltijd immuniteit opgebouwd
rhinovirussen klassieke verkoudheid >100 subtypes enkel mensen en chimpansees
rotavirussen verwekker gastro-enteritis met bijgaande respiratoire symptomen braken, diaree en koorts kunnen diarree-epidemie veroorzaken
mazelen RNA-virus van paramyxogroep 10d incubatie droplettransmissie symptomen: rhinitis, conjunctivitis, koorts, hoesten, witte koplikvlekjes in mond, vlekkerige huiduitslag die begin achter oren en over hele lichaam verspreid complicaties: (1/3) otitis, sterfte, encephalitis,, pneumonie geen behandeling
bof of dikoor paramyxo virus droplettransmissie symptomen: koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen speekselklieren, pijn bij openen mond en oorpijn complicatie: orchitis zelken ontstking eierstokken en hersenvlies
rubella rubella virus oligosymptomatische infectie met weinig klachten wel rode vlekjes en opgezette klieren gaat na enkele dagen weg CAVE: congenitale rubella met doofheid of blindheid van pasgeborene
gevolgen van HSV HSV I : *encephalitis *stomatitis met ulcera *herpes labialis *keratoconjunctivitis HSV II: genitale herpes kunnen beide ook andere ziektebeelden hebben
HPV overdracht: mond of huid latente aanwezig in ganglion van n. trigeminus (HSV I) of in sacrale ganglia (HSV II) gereactiveerd door stress, infectieziekte, zonlicht... (meestal koortsblaasjes) behandeling: aciclovir
herpes zoster-varicella primo-infectie: windpokken in kindertijd besmettelijkheid: begint 2d voor symptomen en eindigt wnnr alles korst is overdracht: direct contact en luchttransport latent aanwezig in dorsale ganglia kan zona ontwikkelen wnnr dit weg is kan het nog posttherpetische neuralgie veroorzaken: nog pijn doen behandeling: windpokken niet zona: aciclovir
CMV cyomegalovirus meestal onopgemerkte primo-infectie heropflakkering bij lage immuniteit zoals stress of aids symptomen: aantasting hersenen, netvlies van oog, longen en maag -en darmstelsel diagnose: specifieke AL aantoenen via PCR: virus aantonen
ebstein-barr virus overdracht: speeksel en aerosol adolescenten en jong volwassenen symptomen: opgezette lymfeklieren uitgesproken moeheid soms begeleidende hepatitis vergrote milt koort diagnose: AL aantoenen behandleing: spontane genezing zelden heropflakkering
influenza 3 types virus: abc ondergaat wijzigngen in RNA en AZ-samenstlling van eiwitkapsel symptomen: koorts, pijn in ledematen, hoesten, keelpijn, hoofpijn gaat weg na 5tal dagen ouderen: surinfectie overdracht: rechtstreeks, onrechtstreeks, droplet behandeling: paracetamol en rust, evt AB, antivirale middelen preventie: vaccin
seizoensgriep elke winter vaccin kan dodelijk zijn voor risicogroepen
pandemische griep bij nieuwe variant van griep grote verspreiding en makkelijke voerdracht grote aantal zieken en doden bv. mexikaanse griep
ebola filovirus subsaharisch afrika peter piot incubati: 2-21d symptomen: eerst griepachtig, dan buikpijn door vergrote lever en milt; braken en diarree; conjunctivitis; inw en uitw bloedingen besmetting grootste kans in 2e helft ziekte overdracht: direct en indirect behandeling: geen, isolatie en symptomen mortaliteit 60-90%
besmetting HIV seksueel contact bloed en bloedproducten besmette naalden moeder op kind
pathogenese HIV HIV-kapseleiwitten hebben hoge affiniteit voor CD4+lymfocyten. binden op deze CD4+lymfocyten en komen intracellulair waar ze viraal RNA produceren dit viraal RNA gaat de kern binnen en zal geïncorporeerd wroden in het cellulair DNA. op moment van verhoogde virale replicatie met celdood van lymfotyen: viral load stijgt in het bloed, maar CD4+cellen hoeveelheid daalt: immuniteit daalt
diagnose HIV specifieke antilichamen tegen HIV aantonen in bloed pas + na 3w tot 3mnd CD4+lymfocyten blijft normaal en gaan na tijdje dalen = begin AIDS onder 200/µl = groot risico op infecties viral load stijgt simultaan met daling CD4+lymfocyten
kliniek HIV / AIDS 1) acuut viraal syndroom (2-4w na besmetting) meestal asymptomatisch acuut syndroom: griepachtig, gaat vanzelf voorbij viral load is hoog HIV-antilichamen zijn negatief 2) asymptomatische fase (latente fase) +/-10jr, virusreplicatie dus patiënt blijft besmettelijk geleidelijke daling CD4+lymfocyten geleidelijke stijging viral loas 3) symptomatische fase: aids reactievatie infecties uit verleden meestal erger verloop tuberculose, herpes, candida albicans specifieke schimmelinfectie pneumocystis carinii, cryptococcus neoformans (meningitis), candida kwaadaardige aandoeningen: lymfomen en kaposi-sarcoom protozoa: cryptosporidium: diarree
behandeling en opvolging hiv en aids 3maandelijkse controle: CD4+lymfotyen en virale load wnnr daling CD4+lymfocyten: cocktail antivirale middelen om resistentie tegen te gaan screening naar co-infecties bij prikaccident: 4w antivirale middelen (PEP)
preventie hiv aids besmetting vermijden vaccin ontwikkelen is moeilijk
condylomata accuminata HPV = genitale wratten papilomavirus tropisme voor plaveiselepitheel besmetting: direct venerisch en niet-venerisch incubatie: 3mnd symptomen: geen last enkel wratten behandeling: weghalen, veel controles en verschillende therapiesessies preventie: safe sex, HPV vaccin, screenen naar bMhalskanker gn richtlijnen voor jongens
syfillis treponema pallidum (spirocheet) 3-4w incubatie besmetting: wondje of seks condoom werkt nie altijd kliniek: fase 1: ulceratie op plaats van infectie (6w) fase2: veralgemeende huiduitslag met koorts en algemene malaize (3w) latente fase: 2jr fase3: gumma granulatieweefsel op huid en botten gevorderde fase 3: aantasting cz, hart en bloedvaten fase 1&2 zijn besmettelijk diagnose: specifieke serologie behandeling: penicilline IM
gonorree neisseria gonorrheae enkel bij mensen door intiem fysisch contact meestal asymptomatisch kliniek: incubatie 2-5d man: urethritis met pijnlijke dysurie en etter uit penis homo's: rectale infectie vrouw: vaginale afscheiding, urethritis, 50% asymptomatisch met risico op onvruchtbaar worden diagnose: specifiek onderzoek + cultuur behandeling: samen met chlamydia: AB
Chlamydia trachomatis samen met gonorree, meestal asymptomatisch door rechtstreeks contact man: urethritis met dysurie en vochtverlies. rectitis kan vrouw: meestal zonder symptomen, vochtverlies, dysurie of bloedverlies diagnose: aantonen in prelevement uit mucosa behandeling: AB (tetracyclines)
trichomonas vaginalis verwekker: protozoön geflagelleerd vrouw: klachten van toegenomen vaginale afscheiding mannen: geen klachten diagnose: oz op vaginaal slijm behandeling: AB(flagyl) bij vrouw en man
pediculosis pubis = schaamluizen insect die vasthecht aan basis haartjes vooral mens legt er eieren diagnose: jeuk en aantonen insecten behandelen: luizendodend middel
scabiës schuft sarcoptes scabiei verspreid in dicht op elkaar levende mensen en seksueel contact jeukende letsels op huid: vooral vingers en tenen, handpalmen en voetzolen, oksels en penis nachtelijke jeuk behandeliing: lokaal preparaten aanbrengen
Show full summary Hide full summary

Similar

hoofdstuk allergie
Yela Sanders
hematologie
Yela Sanders
endocrinologie
Yela Sanders
inleidende begrippen omtrent gezondheid en ziekte
Yela Sanders
Meldingsplicht
Hilde Grondhout
All the Countries of the World and their Capital Cities
PatrickNoonan
PSBD TEST # 3
yog thapa
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
BASES EPISTEMOLÓGICAS
LAREN DOMINGUEZ
The future of education
Gisella Martínez
Prep Like a Pro with GoConqr's Revision Timetable
Jasmine Ali