japones

Description

a
Fumo Convicto
Flashcards by Fumo Convicto, updated more than 1 year ago
Fumo Convicto
Created by Fumo Convicto over 3 years ago
2
0

Resource summary

Question Answer
先生 sensei
がく, まなぶ ensinar, aprender
に sol, dia
ほん livro, base, origem
小学校 Shougakkou ensino fundamental
小学 shougaku fundamental
大学生 Daigakusei universitario
大学 Daigaku universidade
100
1.000
10.000
Ikura desu ka いくら です か Quanto isso custa?
いま なんじ です か Ima nanji desu ka Que horas são?
なに お たべます か Nani-o tabemasu ka O que você come?
なんさい です か Nansai desu ka Que horas são?
iene
Ji horas
Jin, hito pessoa
Watashi no okaasan Minha mãe
Ribingu ga arimasu. Kicchin mo arimasu Há uma sala de estar, e também há uma cozinha
Ribingu ni wo, sofaa ya terebi ga arimasu Na sala de estar, há coisas como um sofá e uma Tv
Beddo ga arimasen. Futon de nemasu. Não há uma cama. Durmo no futon.
Daigaku no ryou ni sumimasu Morar no dormitorio da universidade
住みます morar
Nihongo wo oshiemasu Ensinar japones
Show full summary Hide full summary

Similar

FlashCards - Japonês - Hiragana
Haruhi NP
Nihongo Kanji PT BR
Allan Carlos
japones vocabulario
akemi_nagashima
Palavras em hiragana
Eduardo Morais Correia
Japonês - Perguntas e Demonstrativos
Vinicius Uechi
ひらがな
Japonês IMPARH
hiragana
Diego Bueno8260
Teste de vocabulário JLPT5 Parte 1
Nathalia Machado0869
Nihongo
Silmara Beninni
Unidade 1: gramática I
Cinthia Misaka
Horas em japonês
Arieli Toledo