FAMILIA-ADOLESCENTES

michelle_13_05
Flashcards by michelle_13_05, updated more than 1 year ago
michelle_13_05
Created by michelle_13_05 almost 6 years ago
14
0

Description

FAMILIA-ADOLESCENTES

Resource summary

Question Answer
Els adolescents més joves alternen conductes madures amb d'altres infantils i això fa que els pares també reaccionin de forma incongruent. Les families amb un sol progenitor ➝ (-) dedicació als estudis i ⬆︎tendencia a la depresio. desenolupament d’adolescents sense pare ➝ (-) puntuació en test de inteligencia, (-) simpaties dins del grup, dificultats en la identitat de gènere i en l’adptació al grup. Quan el pare absent és mort, les filles són tímides, retretes i inhibides. Quan són divorciats, són atrevides, busquen cridar l'atenció i la companyia dels homes.
Germans que difereixen en 6/+ anys (-) relacions. Pocs anys, (+) rivalitat i gelosies. Funcions depenent de les edats: paper de companys de jocs, confidents, proporcionar ajuda i suport. La família segueix exercint la principal influència socialitzadora sobre l'adolescent. La família dóna forma a la personalitat i mediatitza la forma de pensar i actuar.
Manca de coincidència és necessària perquè l'adolescent conformi la pròpia identitat i una personalitat única. Els principals desacords : • Conducta ètica i moral • Relacions amb els membres de la família • Situació escolar • Acompliment de responsabilitats • Activitats socials • Treballs fora de casa EL BUIT GENERACIONAL El conflicte es podria minimitzar donant més llibertat per fer les pròpies eleccions i tolerant les diferències individuals dins la família.
El conflicte entre pares i fills està relacionat amb: la classe social i el tipus d’estil educatiu, el nombre i el gènere dels fills, el moment històric. El 'tipus de disciplina' derivada d’un estil educatiu autoritari ↝ ⬆︎conflicte en les relacions que si es tracta d’un estil educatiu democràtic. Les principals funcions paternals: *Supervivència: *Protecció: *Orientació: *Suport:
RELACIÓ PARES ♀ - figures d'autoritat que proporcionen consell en qüestions pràctiques i orientacions sobre la seva conducta. Se senten incòmodes i allunyades. No es produeixen conflictes. ♂ - comparteixen activitats de recreació i de treball, en les que poden discutir sobre temes objectius i problemes pràctics. La relació adopta una forma asimètrica o unilateral. Els pares cobreixen les necessitats i demanen a canvi respecte. RELACIONS AMB MARES ♀ - combinació d'igualtat, intimitat i conflicte. Relacions serien autoritàries però no distants.Cobreixen necessitats emocionals i materials. ♂ - Prisma de l'autoritat, però s’hi senten propers. Relacions estretes basades en l'obertura i la confidencialitat. Les veuen com guies en temes de relacions i estimació.
EL PARES I EL TRACTAMENT DE LA QÜESTIÓ SEXUAL La comunicació es produeix més freqüentment amb les filles que amb els fills. ESTIL EDUCATIU DELS PARES-RENDIMENT ESCOLAR Patrons familiars que contribueixen al fracàs escolar adolescent: *Conflicte entre pares respecte a les pràctiques de criança infantil. *Pares indiferents: (no estableixen límits de conducta consistents, poc interès. *Pares sobreprotectors: perfeccionistes o massa restrictius. *Pares massa exigents (critiquen, renyen, pressionen perquè obtinguin bones qualificacions).
➤ Família moderadament autoritària: control i normes que es justifiquen amb criteris sòlids (fa que els adolescents tinguin un punt de referència i un recolzament emocional). Pares que s’han adaptat als canvis socials però mantenen determinades restriccions o maneres de fer (els adolescents acostumen a confiar en ells mateixos, a gaudir de bons nivells d’autoestima i a fer un ús responsable de la seva independència). ➤ Família molt autoritària: Les normes i valors dels pares no admeten discussió. No hi ha possibilitat de diàleg fet que genera una manca de confiança, un alt nivell de dependència i nivells baixos d’autoestima. Els adolescents no s’atreveixen a actuar per si mateixos.
➤ Famílies amb una indulgència exagerada: Provoca ⬆︎dificultat per adaptar-se al món exterior. L'exagerada atenció dels pares portarà a que els fills esperin el mateix d’altres persones alienes. Aquests adolescents no abandonen l’egocentrisme de la primera infància i pensen que tot ha de servir per al seu benefici. Les actituds educatives paternals, estretament relacionats amb l'autoestima en l'adolescent. Si els pares donen peu a comentar la problemàtica escolar i recolzen les decisions preses pels seus fills, ↝ ⬆︎ l'autoestima.
L'escolaritat està molt relacionada amb l'autoconcepte, i l'autoestima i els pares exerceixen una important influencia. Si s'obté suport de la família i el sistema educatiu familiar és democràtic, amb un sistema de control ferm i racional↝ autoestima POSITIVA. Si els pares no ofereixen suport, utilitzen formes de control negatives o rebutgen els fills↝ autoconcepte NEGATIU. Els adolescents fan valoració d'ells mateixos comparant parts del propi cos, habilitats motores, capacitats intel·lectuals, talents i habilitats socials amb els dels seus companys, els seus ideals i herois. Jo real ≠ Jo ideal ➝
Els pares inconsistents en les expectatives i amb una autoestima baixa tenen fills que puntuen baix en una prova d'autoestima. ☺︎ relacions pares-adolescents = base d'una adequada socialització. Relacions càlides ♀-pares: sentir-se bé amb la seva condició femenina i d'establir relacions amb d'altres homes. Relacions càlides ♂-pares: estableixin relacions positives amb d'altres dones.
El conflicte entre els pares, la manca de disciplina i la seva inconsistència i el rebuig dels fills són aspectes de la vida familiar que estan relacionats amb consum de drogues dels adolescents. Els adolescents que marxen de casa-dos grans grups: *"els que fugen de" la llar perquè no poden tolerar als progenitors o troben la situació familiar insostenible *"els que fugen per "buscar plaer i noves sensacions. més probable que es donin conductes antisocials i delinqüència en adolescents que creixent en una llar conflictiva i mancada de relacions afectives positives. Els controls paterns tenen un efecte inhibidor de la delinqüència. L'afectivitat de les relacions es considera de gran importancia.
Show full summary Hide full summary

Similar

los medios de comunicacion
katherine.juliet
Generalidades de Derecho de Infancia y adolescencia
Julio Cesar Bustamante Villada
DESARROLLO HUMANO
Maria Flor Silva
DESARROLLO HUMANO
JUDITH JIMENEZ
DESARROLLO HUMANO
jorge caro vela
Prueba de lectura
Deisy Medina
Prueba Matematicas
Deisy Medina
LOS VALORES HUMANOS
Cesar Espina
LOS VALORES HUMANOS
Dulce Herrera
LOS VALORES HUMANOS
Tania Campoverde
Investigación
silvanoperazaiti