UNNN 2N L82 Vocab

Description

Flashcards
SLS  Viet Hanoi
Flashcards by SLS Viet Hanoi, updated more than 1 year ago
SLS  Viet Hanoi
Created by SLS Viet Hanoi over 2 years ago
0
0

Resource summary

Question Answer
ai ngờ who knows
bản ghi nhớ memmorandom
chi nhánh branch
cho dù even though
chứng khoán stock
đàng hoàng proper; properly
dấu mốc milestone
dự tính to plan to; to anticipate
hàng không aviation; air
hóa đơn bill; invoice
hồi nào when
lắp đặt to install, installation
liền immediately
người bản xứ indigenous, native people
nhất trí to agree; to concur
ôn hòa mild
phương hướng direction
tần số frequency
Thái bình dương Pacific ocean
thắt chặt to tighten
thông cảm to sympathize; sympathetic
thủ phủ capital city; metropolis
tiệc tự chọn buffet party
tiến bộ to progress
trí thức intellectual
trục trặc malfunction
vận chuyển to transport
Show full summary Hide full summary

Similar

Italian: Basics
Selam H
Basic Korean Verbs
ASHISH AWALGAONKAR
Korean Grammar Basics
Eunha Seo
Months of the Year in Korean
Sabine Callebaut
Learn My Language: Korean-English
kang.s.724
Italian Past Tense Verbs
ainsliescott
Korean Verb Conjugation Test 1
ASHISH AWALGAONKAR
Useful Essay Italian Words
James Lamming
Italian Vocabulary - Unit 2
Mike Spaziani
MANDARIN WORDS
couldwellbrittan
Korean Vocabulary
elee53