UNNN 2S L98 Vocab

Description

Flashcards
SLS  Viet HCMC
Flashcards by SLS Viet HCMC, updated more than 1 year ago
SLS  Viet HCMC
Created by SLS Viet HCMC over 2 years ago
1
0

Resource summary

Question Answer
bầu khí quyển atmosphere
cách thức method
cây xanh green trees
chất thải waste
cộng tác viên collaborator
cuộc chiến fight
đô thị city, urban
động vật animals
giảm thiểu to minimize; to reduce
hàng loạt series
hành tinh planet
hưởng ứng to response; in response to . .
khí nhà kính greenhouse gas
lá phổi lungs
lan tỏa to spread
ngắn gọn brief
nhựa plastic
phát thải to emit; emission
tác nhân agent
tái chế to recycle; recycling
tắt (đèn) to turn off (the light)
thường niên annual
trái đất Earth
truyền hình to televise; to broadcast
xả rác to litter
Show full summary Hide full summary

Similar

Italian: Basics
Selam H
Basic Korean Verbs
ASHISH AWALGAONKAR
Korean Grammar Basics
Eunha Seo
Months of the Year in Korean
Sabine Callebaut
Learn My Language: Korean-English
kang.s.724
Italian Past Tense Verbs
ainsliescott
Korean Verb Conjugation Test 1
ASHISH AWALGAONKAR
Useful Essay Italian Words
James Lamming
Italian Vocabulary - Unit 2
Mike Spaziani
MANDARIN WORDS
couldwellbrittan
Korean Vocabulary
elee53