Phrasal Verbs

Description

a
1bmarynka
Flashcards by 1bmarynka, updated more than 1 year ago
1bmarynka
Created by 1bmarynka over 8 years ago
14
1

Resource summary

Question Answer
add up mieć sens
ask after pytać o kogoś
back down wycofać się
bargain for spodziewać się czegoś
bear out potwierdzić się
break down załamać się
break off przestać nagle mówić
break up zakończyć się
bring about spowodować coś
bring off dokonać coś
bring on przysporzyć sobie kłopotu
bring round przekonywać
bring up poruszać temat
call up powoływać do wojska
carry off podołać czemuś
carry out wykonywać
catch on zyskać na popularności
come about zdarzyć się
come down to sprowadzać sie do czegoś
come in for otrzymać krytykę
come off dojść do skutku
come out rozkwitać / wychodzić na jaw/ wyjść na zdj
come up wypaść / zdarzyć się
come up against napotkać na jakieś trudności
come up to spełniać oczekiwania
come up with znaleźć rozwiązanie problemu
count on liczyć na kogoś
crop up pojawiać się nagle
Do away with pozbyć się kogoś
DO UP udekorować
Draw up podjeżdżać
Draw up Podjeżdżać / Przygotować wstępnie
Drop in wpaść do kogoś
Drop off przysnąć
End up skończyć
Face up to stawić czemuś czoła
Fall about padać ze śmiechu
Fall back to uciekać się
Fall for nabrać się/ zakochać się
Fall out with Pokłócić się
Fall through nie dojść do skutku
Feel up to być w stanie to zrobić
Follow up podążać za sugestią
Get across dotrzeć do kogoś
Get at naskakiwać na kogoś
Get down zasmucić
Get down to zabrać się do czegoś
Get off with wyjść bez kary
Get on for zbliżać się
Get on robić postęp
Get over otrząsnąć się
Get over with zakończyć coś
Get round to znaleźć czas
Get up to Przeskrobać coś
give away zdradzić / wydać
give off wydzielać zapach
give out wyczerpać
give over porzucić
give up poddać się
go back on złamać obietnicę
go in for lubić / mieć w zwyczaju coś robić
go off zepsuć się
go on dziać się
go round wystarczać
go through with zrealizować coś / przebrnąć przez
grow on podobać się coraz bardziej
hang onto trzymać się kurczowo
have it in for uwziąć się na kogoś
have it out with rozwiązać coś z kimś
have someone on zwodzic kogoś
hit it off dobrze się dogadywać
hit upon/ on wpaść na coś
hold out oferować
hold up opóźnić/ zatrzymać
hold with zgadzać się z czymś
keep up trwać/kontynuować
LAY DOWN ustanawiać
let down zawieść kogoś
Let it on wtajemniczyć
Let off puścić płazem
let on wygadać się
not live down nie odzyskać reputacji
live up to spełniać oczekiwania
look into rozpatrzyć
look on rozważać
look someone up odwiedzać
make for przyczyniać się
make off with uciec z kradzioną rzeczą
make out udawać
make someone out zrozumieć czyjeś zachowanie
make up stworzyć/ wymyślić
make up for zrelaksować się
miss out opuścić/ przeoczyć/ stracić okazję
own up przyznać się
pack in olać
Pay back zemścić się
pick up polepszyć się
pin someone down przypierać kogoś do muru
play up dokuczać komuś
point out zwrócić uwagę na coś
pull out osiągnąć coś
push on kontynuować mimo wszystko
put across przekazywać coś
put down to czynić coś odpowiedzialnym za coś
put in for ubiegać się o pracę
put oneself out trudzić się / narobić sobie zbędnego kłopotu
put off budzić wstręt
put up przenocować kogoś
put up with znosić coś
rip off orżnąć z kasy
run down ostro skrytykować / wyczerpać się
run into spotkać kogoś przypadkiem
run to stać n coś
run over sprawdzić / przelecieć wzrokiem
run up pogłębiać długi
run up against natykać się na problem
see someone off odprowadzać
see through przejrzeć kogoś na wylot
send up parodiować
set about zabrać się do czegoś
set in zapanować / nastać
set out dawać szczegółowo
set up założyć / otworzyć
set (up) on (attack) zaatakować
sink in dotrzeć do świadomości
slip up pomylić się
sort out rozwiązać
stand by trwać przy kimś
stand for oznaczać / być skrótem czegoś
stand in for zająć miejsce / zastąpić
stand up to wytrzymywać / być odpornym
step down zrezygnować
step up przyspieszać / zwiększać
stick up for bronić / popierać
take in oszukać
take (it) out on wyładowywać się
take off naśladować / parodiować
take on przybrać nową cechę / podjąć się czegoś nowego
take out uzyskać pożyczkę
take over zawładnąć
take to someone przekonać się do
tak up zajmować czas
talk out of or into odwieźć od czegoś
tell off upominać kogoś
tie in with pokrywać się z czymś / kimś
track down odnaleźć
try out wypróbować
turn down odrzucić ofertę
turn out okazać się / pojawiać się
turn up nadarzyć się (okazja)
wear off przestać działac (dragi)
work out obliczać / wyliczać
Show full summary Hide full summary

Similar

Irregular German Verbs
Libby Shaw
Spanish Verbs
Niat Habtemariam
Important Spanish Verbs
madiywarner
Regular and Irregular Verbs - Preterite Tense
Tomja07
Regular -ar verb Endings Spanish
Oliver Hall
Regular -er verbs spanish
Oliver Hall
Verbos
jhkerr28
El pretérito indefinido
lenoraward0929
Infinitives
jess99
The Verb to Be
jess99
Latin Vocab
georgieandbritz