Untitled

Monika Lewandows
Flashcards by Monika Lewandows, updated more than 1 year ago
Monika Lewandows
Created by Monika Lewandows over 7 years ago
22
0

Description

Zadanie_1 Flashcards on Untitled, created by Monika Lewandows on 19/11/2013.

Resource summary

Question Answer
boarding school szkoła z internatem
distance learninig uczenie się na odległość
home schooling nauczanie w domu
single sex school szkoła tylko dla dziewcząt/chłopców
state (BrE) / public (AmE) school szkoła państwowa
cloakroom szatnia
common room świetlica
locker szafka
staff room pokój nauczycielski
teaching staff grono pedagogiczne
Show full summary Hide full summary