Montenegrin Basic Course, Unit 5, Day 2

Description

Montenegrin Basic Course, 2022
FSIETC Montenegrin
Flashcards by FSIETC Montenegrin, updated 3 months ago
FSIETC Montenegrin
Created by FSIETC Montenegrin 4 months ago
0
0

Resource summary

Question Answer
са друге стране on the other hand
разлика difference
менталитет mentality
извор source
цитирати to quote
право straight
средства за чишћење cleaning agents
по договору by agreement
сарадња cooperation
образовање education
То је све за данас! That's all for today!
зидови walls
Богу иза леђа! God forsaken place!
простран spacious
у знак захвалности as a sign of gratitude
горе up
гости guests
цијена price
врата door
Добар дан! Good day! hello!
дипломата diplomat
Црногорац Montenegrin man
осам eight
Show full summary Hide full summary

Similar

Montenegrin Basic Course, Unit 12, Day 3
FSIETC Montenegrin
Montenegrin Basic Course, Unit 1, Day 3
FSIETC Montenegrin
Montenegrin Basic Course, Unit 11, Day 2
FSIETC Montenegrin
Montenegrin Basic Course, Unit 8, Day 1
FSIETC Montenegrin
Montenegrin Basic Course, Unit 3, Day 2
FSIETC Montenegrin
Montenegrin Basic Course, Unit 2, Day 4
FSIETC Montenegrin
Montenegrin Basic Course, Unit 9, Day 2
FSIETC Montenegrin
Montenegrin Basic Course, Unit 12, Day 2
FSIETC Montenegrin
Montenegrin Basic Course, Unit 6, Day 3
FSIETC Montenegrin
Montenegrin Basic Course, Unit 3, Day 1
FSIETC Montenegrin
Montenegrin Basic Course, Unit 7, Day 2
FSIETC Montenegrin