transport v mikrobno celico

kaja.stradovnik
Flashcards by kaja.stradovnik, updated more than 1 year ago
kaja.stradovnik
Created by kaja.stradovnik almost 5 years ago
4
0

Description

fiziologija mikrobov
Tags

Resource summary

Question Answer
Kje nastopa MBP protein? (maltose binding protein) Pri ABC transportnih sistemih. Je periplazemski protein, katerega namen je prenos maltoze.
Iz česa je sestavljem ABC transportni sistem? periplazemski MBP protein (maltose binding protein), ABC transpoter (ATP vezavno mesto).
Značilnosti aktivnega transporta (4)! 1. Prenašalni proteini specifični za toplenec 2. Energija je potrebna za spremembo afinitete transporterja za transportiran topljenec 3. transport proti koncentracijskem gradientu 4. struktura topljenca se ne spremeni
Naštej transportne sisteme pri prokariontih! 1. pasivna difuzija 2. aktivna difuzija 3. ABC tip 4. Simport 5. Antiport 6. Uniport 7. Translokacija skupine (P) 8. Izmenjava substrata in produkta
Kaj je PTS (transport s translokacijo skupine)? fosfo transferazni sistemi- transport s translokacijo skupine (kemična sprememba substrata ob vstopu). PEP-->manitol-1-fosfat glukoza-6-fosfat manoza-6-fosfat
Kakšna je vloga encima beta-galaktozidaze? Razbije laktozo na glukozo in galaktozo.
Kakšne sisteme za prenos proteinov preko notranje membrane poznamo? 1. Sec sistem 2. SRP sistem 3. TAT sistem
Iz česa je sestavljen Sec sistem ? Citoplazma: Sec B šaperon (poruši 3D strukturo proteina), Sec A= ATP-aza (fosorilizacija ATP za spremembo afinitete transporterja SEC YEG do proteina) Cel. membrana: Sec YEG (kanal transporter), YidC (insertaza)
Kako deluje SRP sistem ? (Signal Recognition Particle) o delovanju vprašaj profesorico! 2 možnosti
Kako deluje TAT sistem? (Tween arginin translocation)
Naštej transport proteinov po Gramu negativnih bakterijah! 1. S šaperoni vodena pot 2. ABC tip I pot 3. Tip II pot 4. Tip III pot 5. Tip IV pot 6. Tip V pot
Show full summary Hide full summary

Similar

OCR Biology AS level (f211) flashcards/revision notes
Dariush Zarrabi
Circle Theorems
I Turner
An Inspector calls - Gerald Croft
Rattan Bhorjee
An Inspector Calls - Inspector Goole
Rattan Bhorjee
GCSE Maths: Statistics & Probability
Andrea Leyden
Flashcards for CPXP exam
Lydia Elliott, Ed.D
1PR101 2.test - Část 3.
Nikola Truong
Část 2.
Gábi Krsková
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
damary acevedo
Conceptos Generales De Robótica
Debora Chavarria
PLANEACIÓN DIDÁCTICA
Juan Villegas