Vegetasjon

Per Sakseid
Flashcards by Per Sakseid, updated more than 1 year ago
Per Sakseid
Created by Per Sakseid about 5 years ago
3
0

Description

Flashcards on Vegetasjon, created by Per Sakseid on 11/29/2015.

Resource summary

Question Answer
Eurytopisk art En art som er ganske vidt spredt og som har gode forutsetninger for å overleve i en rekke omgivelser. Vid nisje. Eksempel: Furu
Stenotypisk art En art med veldig begrenset økologisk toleranse. Arter som kun kan leve i veldig få habitater må derfor begrense sin spredning. Eksempel: Gran
Nisje En arts krav til sitt leveområde i form av fysiske og kjemiske forhold, samt rom (plass) og tilgang til næring (mat)
Nøytralteori Tilfeldig spredning av arter. Basert på at økologiens kaos er av betydelig viktighet når det kommer til hvordan arter spredes
Barriere Hindringer som kan begrense arters utbredelse. Eksempel: Hav, tørt land, fjell, daler, menneskeskapte objekter osv.
Korridor Sammenkoblede habiater som gjør at arter kan spres mellom forskjellige geografiske områder. Eksempel: Elv, busker (hedgerows)
Show full summary Hide full summary

Similar

Fordeler og ulemper ved genmodifiserte vekster i et glob. Sør-perspektiv
Per Sakseid
waterfalls
Ae Farhan
Kearifan Lokal
Ryeohyun Yoon
Kapittel 1. uke 38
Mari Gundersen
Geografi Tingkatan 1: Bab 9 - Petempatan di Malaysia
SUMMER Hawthorne
Système circulatoire sanguin
Martin Fortier
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 1 (1-30)
Brianne Wright
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
Joset Brito
INTERNET
Mónica Zetina
Clasificación de las Empresas acorde a la Legislación Colombiana.
sebas herrera
ANCHO Y ALTURA
Lida Diaz