Szerves

Vivien Balogh
Flashcards by Vivien Balogh, updated more than 1 year ago
Vivien Balogh
Created by Vivien Balogh over 5 years ago
12
0

Description

Szerves

Resource summary

Question Answer
Alkoholos/fenolos hidroxilcsoport védés módjai -éter -szililéter -acetál -észter -szulfonsavészter
Észter formában -acetil, benzoil, levulinil, pivaloil -bevitel acilezés -hasítás 1. osztály vagy reduktív has.
Éter forma csoportjai metil, benzil, tritil, terc-butil, allil
Acetál forma csoportjai MOM, MTM, BOM SEM, THP
Metil bevitel és hasítás Williamson és diazometán 2. osztály Lewis és Brönsted savas
Benzilcsoport bevitel és hasítás Williamson és imidátos Lewis sav, savas hidrol., hidrogenolizis, ox. hasítás
Tritil csoport bevitele és hasítása Williamson Savas hasítás
tBu bevitele és hasítása 2-Me-propénre savkat. add., imidátos módsz. Csak savas has. 2. osztaly
Allil csoport bevitele és hasítása Williamson és imidátos Safety catch, ox. hasítás
MOM csop. bevitele és hasítása alkilezés/Williamson átacetálozás erős, savas körülmények
MTM bevitele és hasítása alkilezés/Williamson módosított Pummerer reakció has. szulfoniumsón keresztül HgCl2/MeCN-H2O/RT vagy AgNO3/THF-H2O/2;6-Lut
Karboxilcsoport védése észter, ortoészter, amid, hidrazid, heterogyűrű
Ks. védése észterként Előáll. RCOOH+ROH aktivált ks+ROH SN realcio savkat. add. olefinre észt. diazoalkánokkal
Legfontosabb ks. észter védőcsop. metil, tBu, sz-benzil, 2-sz-etil, sz-allil, ketál
Ks metil é. bev. has. Be: MeOH/H+ v. diazometán Has: lúgos hidrolízis vagy "soft" nu/dip-apr osz.
tBu é. bev. és has. Be: 2-Me-propén/H2SO4/dioxán Steglich, Yamaguchi, imidátos Has: savas TFA/CH2Cl2/RT
szubszt-benzil é. bev és has Be: Sn reakcio Has: Lewis/Bronsted savas, hidrogenolitukus, bazikus
2-sz-Et észt. bev és has lsd jegyzet!!!!
sz-allil észt. bev és has Be: aktivalt ks+QOH v SN Has: 11.oszt.
ketál észt bev és has Be: SN Has: lsd alkoholok (MOM, MEM, BOM...)
Show full summary Hide full summary

Similar

French Vocab - Higher French
Moira Shepherd
MAPA CONCEPTUAL TEORIAS DE LA ADMINISTRACION Y PENSAMIENTO
Zayuri Urquiza
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
GINA DANIELA TABLA GERENA
mi mapa conceptual
alejandro rodriguez
mi mapa conceptual
Alejandra De león
VANGUARDISMO
Luna Henao jaramillo
French Essay Writing Vocab
Gianna Chibesa
MAPA CONCEPTUAL DE POLITICAS PUBLICAS
laura ocampo
La estadistica, mapa conceptual
Flor Ivon Martínez Jiménez
Vocabulário Inglês Básico
Aline Nicomédio
Flashcards de japonés - Unidad 6
Ignacio Regazzoli