Physics

nersisyan.viktor
Flashcards by nersisyan.viktor, updated more than 1 year ago
nersisyan.viktor
Created by nersisyan.viktor over 4 years ago
15
0

Description

Armenian: therminonlogy
Tags

Resource summary

Question Answer
Կինեմատիկա Մեխանիկայի այն բաժինը, որն ուսումնասիրում է մարմինների շարժումները` առանց դրանց պատճառների քննարկման, կոչվում է կինեմատիկա:
Ակնթարթային արագություն Մարմնի շարժման ակնթարթային արագություն հետագծի որևէ կետում կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է այդ կետին հարող շատ փոքր տեղամասում շարժման միջին արագությանը:
Հավասարաչափ արագացող շարժում Մարմնի շարժումը կոչվում է հավասարաչափ արագացող, եթե այդ շարժման արագությունը կսմսյական հավասար ժամանակամիջոցներում փոփոխվում է նույն չափով:
Հավասարաչափ արագացող շարժման արագություն Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի շարժման արագության փոփոխության և այդ ժամանակամիջոցի հարաբերությանը, որի ընթացքում կատարվել է այդ փոփոխությունը, կոօվում է հավասարաչափ արագացող շարժման արագացում:
Գալիլեյի օրենք Բոլոր մարմիններընԵրկրի ձգողության ազդեցությամբ ընկնում են նույն արագացմսմբ:
Պտտման պարբերություն Պտտման պարբերությունն է կոչվում այն ժամանակամիջոցը, որի ընթացքում շրջանագծով հավասարաչափ շարժվող մարմինը կատարում է մեկ լրիվ պտույտ:
Պտտման հաճախություն Պտտման հաճախություն են անվանում այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է միավոր ժամանակամիջոցում մարմնի կատարած պտույտների թվին:
Դինամիկա Մեխանիկայի այն բաժինը, որն ուսումնասիրում է տաիաբնույթ շարժումների առաջացման և փոփոխման պատճառները, կոչվում է դինամիկա:
Իներցիայի օրենք` Նյուտոնի առաջին օրենք Մարմինը պահմանում է իր դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման վիճակը, եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում կամ դրանց ազդեցությունները համակշռված են:
Նյուտոնի երկրորդ օրենք Մարմնի արագացումն ուղիղ համեմատական է մարմնի վրա ազդող ուժին և հակադարձ համեմատական է մարմնի զանգվածին:
Նյուտոնի երրորդ օրենք Երկու մարմիններ միմյանց հետ փոխազդում են մոդուլով հավասար և հակառակ ուղղված ուժերով:
Մարմնի իմպուլս Մարմնի իմպուլս է կոչվում այն ֆիզիկական մեծութկունը, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և արագության արտադրյալին:
Մարմինների փակ համակարգ Մարմինների համակարգը կոչվում է փակ, եթե համակարգի մարմինները չեն փոխազդում արտաքին մարմինների հետ, կամ այդ փոխազդեցությունն այնքան փոքր է, որ կարելի է անտեսել:
Իմպուլսի պահպանման օրենքը Փակ համակարգի մարմինների իմպուլսների գումարը, անկախ այդ մարմինների փոխազդեցությունից, չի փոխվում:
Ռեակտիվ շարժում Ռեակտիվ են անվանում այն շարժումը, որն առաջանում է, երբ մարմնից անջատվում է նրա մի մասը` որոշակի արագությամբ, որն հետևանքով մնացած մասը ձեռք է բերում հակառակ ուղղված արագություն:
Էներգիա Էներգիան ֆիզիկական մեծություն է, որը բնութագրում է մարմնի աշխատանք կատարելու ունակությունը:
Մեխանիկական էներգիա Մեխանիկայում ուսումնասիրվող էներգիան կոչվում է մոխանիկական էներգիա:
Կինետիկ էներգիա Մարմնի շարժմամբ պայմանավորված էներգիան կոչվում է կինետիկ էներգիա:
Պոտենցիալ էներգիա Մարմնի փոխազդեցությամբ պայմանավորված էներգիան կոչվում է պոտենցիալ էներգիա:
Մարմնի լրկվ մեխանիկական էներգիա Մարմնի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների գումարը կոչվում է մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիա:
Լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենք Դիմադրությսն և շփման ուժերի բացակայությամբ մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան շարժման ընթացքում մնում է հաստատուն. պահպանվում է:
Տատանումների պարբերություն Այն ամենափոքր ժամանակամիջոցը, որից հետո տատանումները կրկնվում են, կոչվում է տատանումների պարբերություն:
Տատանումների լայնույթ Տատանվող , արմնի առավելագույն շեղումտ հավասարակշռության դիրքից կոչվում է տատանումների լայնույթ:
Տատանումների հաճախություն Տատանումների հաճախություն է կոչվում 1վ-ում տատանումների թիվը:
Սեփական տատանումներ Տատանողական համակարգում գործող ուժերի ազդեցությամբ ծագող տատանումները, երբ համակարգի վրա այլ ուժեր չեն ազդում, կոչվում են սեփական տատանումներ, իսկ այդ տատանումների հաճախությունը` սեփական հաճախություն:
Տատանագիր Հավասարակշռության դիրքից տատանվող մարմնի շեղման կախումը ժամանակից պատկերող գրաֆիկը կոչվում է տատանագիր:
Ռեզոնանս Հարկադրական տատանումների լայնույթի շեշտակի աճը, երբ հարկադրող ուժի տատանումների հաճախությունը համընկնում է տատանողական համակարգի սեփական հաճախությանը, կոչվում է ռեզոնանս:
Լայնական ալիք Եթե միջավայրի մասնիկները տատանվում են այնպիսի ուղղություններով, որոնք ուղղահայաց են դեֆորմացիայի տարածման ուղղությանը, ապա ալիքը կոչվում է լայնական:
Ալիքի երկարություն Ալիքի երկարություն է կոչվում մեկ պարբերության ընթացքում ալիքի տեղափոխությունը:
Ձայնային սաստկություն Ձայնային ալիքի այն ուժգնությունը, որ գնահատում է մարդու լսողութկան օրգանը, կոչվում է ձայնի սաստկություն:
Դիֆուզիա Նյութերի ինքնաբերական խառնման երևույթը կոչվում է դիֆուզիա:
Ջերմային շարժում Մարմնի մասնիկների` ատոմների և մոլեկուլների անկանոն, քաոսային շարժումն անվանում են ջերմային շարժում:
Էներգիայի պահպանման և փոխակերպման օրենք Եթե մարմինների համակարգից ներգիա չի հաղորդվում շրջապատին և ոչ էլ շրջապատից` համակարգին, ապա այդ մարմինների բոլոր տեսակի էներգիաների գումարը ժամանակի ընթացքում մնում է անփոփոխ:
Ներքին էներգիա Մարմնի մասնիկների ջերմային շարժման կինետիկ էներգիաների և մասնիկների փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիաների գումարն անվանում են մարմնի ներքին էներգիա:
Ջերմահաղորդում Առանց աշխատամք կատարելու մարմնի ներքին էներգիայի փոփոխման պրոցեսն անվանում են ջերմահաղորդում:
Ջերմաքանակ Ջերմաքանակը մարմնի ներքին էներգիայի փոփոխությունն է ջերմահաղորդման պրոցեսում:
Ջերմահաղորդականություն Մոլեկուլների ջերմային շարժման և փոխաղդեցության հետևանքով ջերմութկան հաղորդումը մարմնի տաք մասերից սառը մասերինանվանում են ջերմահաղորդականություն:
Կոնվեկցիա Կոնվեկցիա են անվանում հեղուկի կամ գազի հոսանքների միջոցով կատարվող ջերմահաղորդումը, որը հետևանք է հեղուկի կամ գսզի շերտերի անհավասարաչափ տաքացման:
Ջերմային ճառագայթում Մարմնի արձակված էլեկտրամագնիսական ալիքները կամ էլեկտրամագնիսական ճառագայթումն անվանում են ջերմային ճառագայթում:
Ջերմափոխանակում Ջերմահաղորդումը ջերմային ճառագայթման արձակմամբ և կլանմամբ անվանում են ճառագայթային ջերմափոխանակում:
Տեսակարար ջերմունակություն Մարմնի ջերմային հատկութկունները մնութագրող սյն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնին հաղորդաց ջերմաքանակի յարաբերությանը մարմնի զանգվածին և մարմնի ջերմաստիճանի փոփոխությանը, կոչվում է տեսակարար ջերմունակություն:
Հալում Բյուրեղային նյութի անցումը պինդ վիճակից հեղուկ վիճակին կոչվում է հալում:
Նյութի հալման ջերմաստիճան Այն ջերմաստիճանի, որի ժամանակ նյութը հալվում է, կոչվում է նյութի հալման ջերմաստիճան:
Հալման ջերմություն Այն ջերմաքանակը, որն անհրաժեստ է բյուրեղային նյութը հալման ջերմաստիճանում հեղուկի փոխարկելու համար, կոչվում է հալման ջերմություն:
Հալման տեսակարար ջերմություն Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը ցույց է տալիս, թե ինչ ջերմաքանակ է անհրաժեստ հաղորդել 1 կգ զանգվածով բյուրեղային մարմնին հալման ջերմաստիճանում այն ամբողջությամբ հեղուկի վերածելու համար, կոչվում է հալման տեսակարար ջերմություն:
Շոգեգոյացում Նյութի ամցումը հեղուկ կամ պինդ վիճակից գազային վիճակի կոչվում է շոգեգոյացում:
Գոլորշիացում Հեղուկի ազատ մակերևույթից շոգեգոյացումը կեչվում է գոլորշիացում:
Խտացում Նյութի անցումը գազային վիճակից հեղուկ վիճակի անվանում են խտացում:
Եռում Եռում են անվանում հեղուկի ամբողջ ծավալում շոգեգոյացման պրոցեսը:
Եռման ջերմաստիճան Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է, կոչվում է եռման ջերմաստիճան: Եռման պրոցեսում հեղուկի ջերմաստիճանի չի փոփոխվում:
Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն Այն ջերմաքանակը, որն անհրաժեստ է 1 կգ զանգվածով հեղուկը նույն ջերմաստիճանի գոլորշու փոխարկելու համար, կոչվում է շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն:
Վառելիքի այրման տեսակարար ջերմություն Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը ցույց է տալիս, թե ինչ ջերմաքանակ է անջատվում 1 կգ զանգվածով վառելիքի լրիվ այրումից, կոչվում է վառելիքի այրման տեսակարար ջերմություն:
Ջերմաշարժիչ Ջերմաշարժիչներն են անվանում այն մեքենաները, որոնք վառելիքի ներքին էներգիան փոխարկում են մեխանիկական էներգիայի:
Ջերմաշարժիչի ՕԳԳ Ջերմաշարժիչի օգտակար գործողության գործակից է կոչվում կատարված օգտակար աշխատանքի հարաբերությունն այն ջերմաքանակին, որն ստացվել է վառելիքի այրումից:
Show full summary Hide full summary

Similar

AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
GCSE AQA Physics - Unit 3
James Jolliffe
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
GCSE AQA Physics 1 Energy & Efficiency
Lilac Potato
Waves
kate.siena
Forces and their effects
kate.siena
Forces and motion
Catarina Borges
Junior Cert Physics formulas
Sarah Egan
OCR Physics P4 Revision
Dan Allibone
P2 Radioactivity and Stars
dfreeman
Physics P1
themomentisover