ပံုျပေဝါဟာရမ် ား - (က)

U Nay Lin
Flashcards by U Nay Lin, updated more than 1 year ago
U Nay Lin
Created by U Nay Lin about 5 years ago
121
0

Description

ဘာသာစကား ႂကြယ္ဝဖြံ႕ၿဖိဳ း ေရး

Resource summary

Question Answer
. ဘာပြည်နယ်လဲ . ကချင်ပြည်နယ်
. ဘာပြည်နယ်လဲ . ကယားပြည်နယ်
. ဘာပြည်နယ်လဲ . ကရင်ပြည်နယ်
. ဘာပွဲလဲ . ကထိန်ပွဲ
. ဘာငါးလဲ . ကကူရံငါး
. ဘာကောင်လဲ . ကဏန်းကောင်
. ဘာပင်လဲ . ကညွတ်ပင်
. ဘာကောင်လဲ . ကတိုးကောင်
. စစ်သားနေတဲ့ နေရာကို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ . ကတုတ်ကျင်း
. ဒီကုန်းမြေကို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ . ကမ်းပါး
. ဘာရွက်လဲ . ကန်စွန်းရွက်
. ဘာဥလဲ . ကန်စွန်းဥ
. ဘာပန်းလဲ . ကံ့ကော်ပန်း
. ပြတင်းဘေးက အဝတ်ကို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ . ကန့်လန့်ကာ
. ဒါဘာလဲ . ကတ်ကြေး
. ဒါဘာသီးလဲ . ကပ်စေးနှဲသီး
. ဘာမုန့်လဲ . ကိတ်မုန့်
. ဒီအမျိုးသမီးကို ဘယ်လိုခေါ်လဲ . ကောက်စိုက်သမ
. ဘာပုံကြီးလဲ . ကောက်ရိုးပုံ
. ဘာကောင်လဲ . ကင်းခြေများ
. ဘာကောင်လဲ . ကင်းလိပ်ချော
. ဒါဘာလဲ . ကင်မရာ
. ဘာကောင်လဲ . ကင်းမြီးကောက်
. ဘာပင်လဲ . ကင်ပွန်းပင်
. ဒါဘာလဲ . ကွန်ပါ
. ဘာပင်လဲ . ကွမ်းရွက်ပင်
. ဒါဘာလဲ . ကွန်ပျူတာ
. ဘာကောင်လဲ . ကျား
. ဒါဘာလဲ . ကြာကလာပ်
. ဘာကောင်လဲ . ကြက်တူရွေး
. ဒါဘာလဲ . ကျောက်ပြင်
. ဒါဘာလဲ . ကျောက်တံ
. ဒါဘာလဲ . ကျောက်သင်ပုန်း
. ဒါဘာလဲ . ကြောင်အိမ်
. ဘာကောင်လဲ . ကျားသစ်
. ဘာကောင်လဲ . ကျီးကန်း
. ဘာကောင်လဲ . ကြိုးကြာငှက်
. ဘာကောင်လဲ . ကြွက်
Show full summary Hide full summary

Similar

ပံုျပ ေဝါဟာရ (၁)
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၁
U Nay Lin
ပံုျပေဝါဟာရ - ၀၀၁ (လႈပ္႐ွား၊ မူရာျပ စကားစုမ် ား)
U Nay Lin
ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၁၉)
U Nay Lin
ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၂၁)
U Nay Lin
ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၂၀)
U Nay Lin
ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၁၇)
U Nay Lin
ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၀၀၁)
U Nay Lin
ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၁၈)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၂ (အပိုင်း ၁)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၃)
U Nay Lin