သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၃)

U Nay Lin
Flashcards by , created over 3 years ago

ပထမတန်း မြန်မာဖတ်စာ သင်ခန်းစာများ

7
0
0
U Nay Lin
Created by U Nay Lin over 3 years ago
သင်ခန်းစာ − ၂ (အပိုင်း ၂)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၂ (အပိုင်း ၃)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁၃
U Nay Lin
The Cone-Gatherers Quotes
shona.doyle10
OCR AS Biology - Enzymes
Chris Osmundse
သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၁)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၂ (အပိုင်း ၁)
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၁
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၂
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁ ( အပိုင်း ၂)
U Nay Lin
Question Answer
ကျင် နာကျင် − ရွှေကျင် − ကျင်ကြီးကျင်ငယ်
ကျင့် ကျင့်ကြံ − ကျင့်ဝတ် − ကျင့်သုံး − လေ့ကျင့် − အကျင့်စာရိတ္တ
ကျင်း ကျင်းပ − ခင်းကျင်း − လှည်းကျင်း − ကျင်း (တွင်း) − အာလုတ်ကျင်း
ကြင် ကြင်နာ − ကြင်ဖော်ကြင်ဖက် − နီကြင်ကြင် ၊ ဝါကြင်ကြင်
ကြင့် နီကြင့်ကြင့် − ဝါကြင့်ကြင့်
ကြင်း ငါးကြင်း − အင်ကြင်းပင်
ကွင်း ကွင်းပြင် − ကွင်းလုံးကျွတ်
ကြွင်း အကြွင်း − ကြွင်းကျန်
ချင် စားချင် − ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်
ချင့် ချင့်ချိန်
ချင်း သူငယ်ချင်း − ချင်းပြည်နယ် − ချင်းသုပ် − တစ်ယောက်ချင်း
ခြွင်း ခြွင်းချက် − ခြွင်းချန်
ခွင် ချိန်ခွင် − အလုပ်ခွင်
ခွင့် ခွင့်တောင်း − ခွင့်ရက်ရှည် − ခွင့်လွှတ် − ခွင့်တင်
ခွင်း ပစ်ခွင်း − ခွင်းချေ
ဂျင် ပေါက်ကစားရသည့် ဂျင် − ဂျင်ဂလယ်
ငြင်း ငြင်းခုန် − ငြင်းဆန်
ညှဉ်း ညှဉ်းဆဲ − ညှဉ်းသိုးသိုး − ညှဉ်းပန်း
ညှင်း ပွေး ၊ ဝဲ၊ ညှင်း (အ​ရေပြားအနာ)
တွင် ဤနေရာတွင် − တွင်ကျယ် − တွင်ခုံ
တွင်း ခံတွင်း − ညတွင်းချင်း − တွင်း (ကျင်း)
ထွင် တီထွင် − ချဲ့ထွင်
ထွင်း နားသ၊ နားထွင်း
နွှင် (အခွံ) နွှင်
ပွင့် ပန်းပွင့် − စန်းပွင့် − မျက်နှာပွင့်လန်း
ပျင်း ပျင်းရိပျင်းတွဲ − ပျင်းကြောဆွဲ − ပျင်းခြောက်ခြောက်
ပျဉ် ပျဉ်ချပ် − ပျဉ်ပြား − ပျဉ်ထောင်အိမ်
ပျဉ်း ပျဉ်းတော်သိမ်ပင် − ပျဉ်းကတိုးပင် − ပါးပျဉ်း − ဝမ်းပျဉ်းသား
ပြင် ပြင်ဆင် − ပြင်ညီ − ဘုရားရင်ပြင် − ကြမ်းပြင် − လက်ပြင်ကုန်း − ပြုပြင်
ပြင်း ကြီးပြင်း − ခံပြင်း − ပူပြင်း − မြင်ပြင်းကတ်