သင်ခန်းစာ − ၂ (အပိုင်း ၁)

U Nay Lin
Flashcards by U Nay Lin, updated more than 1 year ago
U Nay Lin
Created by U Nay Lin over 4 years ago
31
0

Description

ပထမတန်းမြန်မာစာ သင်ခန်းစာများ

Resource summary

Question Answer
ကောင် ကောင် (တိရိစ္ဆာန်) − ကောင်ကလေး − အကောင်အထည် − တစ်ကောင် နှစ်ကောင်
ကောင်း ကောင်းမွန် − သူရဲကောင်း − ရေတကောင်း − ငရုတ်ကောင်း
ကျောင်း ထိန်းကျောင်း − အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း − မိကျောင်း − ကျောင်းကန်
ကြောင် ကြောင် (တိရိစ္ဆာန်) − ကြောင်အိမ် − ကြောင်တောင်တောင် − ကြောင်တောင်ကန်း − ကြောင်လျှာပင်
ကြောင့် မိုးရွာသောကြောင့် − ကြောင့်ကြမဲ့ − ကြောင့်ကြစိုက်
ကြောင်း အကြောင်းအရာ − စာကြောင်း − ရေကြောင်း၊ ကုန်းကြောင်း − ပြေရာပြေကြောင်း
ခေါင် အိမ်ခေါင်မိုး − မိုးခေါင် − အလယ်ခေါင် − အာခေါင် − သန်းခေါင်ယံ
ခေါင့် ဖြစ်ခေါင့်ဖြစ်ခဲ
ခေါင်း ဦးခေါင်း − ခေါင်းဆောင် − ခေါင်းစဉ် − ခေါင်းလောင်း
ချောင် ချောင်ချိ ၊ ချောင်လည် − ချောင်ကုပ်နေ − ချောင်ကြိုချောင်ကြား − အချောင်သမား
ချောင်း ချောင်းကြည့် − ချောင်းဆိုး − စမ်းချောင်း − ခြေချောင်းလက်ချောင်း − ကုပ်ချောင်းချောင်း
ခြောင်း ဒေါသအမျက် ခြောင်းခြောင်းထွက် − အငွေ့ခြောင်းခြောင်းထွက်
ငြောင့် ခလုတ်ဆူးငြောင့် − ရန်ဆူးရန်ငြောင့် − ငြောင့်တံသင်း
စောင် စောင်ခြုံ − စောင်ထား − ပါးစောင် − မာန်စောင်
စောင့် စောင့်ထိန်း − စောင့်မျှော် − စောင့်ရှောက် − ကင်းစောင့်
စောင်း စောင်း − တိမ်းစောင်း − ခုတင်ညောင်စောင်း − မျက်စောင်းချိတ် − ပဲစောင်းလျားသီး
ဆောင် ဆောင်ရွက် − သယ်ဆောင် − ဆောင်ပုဒ် − မီးဖိုဆောင် − အဆောင်အယောင် − အယောင်ဆောင်
ဆောင့် ခြေဆောင့် − ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီး − ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် − ဆောင့်ကြွားကြွား
ဇောင်း မြင်းဇောင်း − ဇောင်းပေး...
Show full summary Hide full summary

Similar

သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၃)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၁)
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၁
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၄)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁ ( အပိုင်း ၂)
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၂
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၁
Nay Lin Htun Aung
သင်ခန်းစာ − ၁၃
U Nay Lin
ကွက်လပ်ဖြည့်ပါ − ၁
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၂
Nay Lin Htun Aung
mi mapa conceptual
Magda Hernandez