သင်ခန်းစာ − ၂ (အပိုင်း ၃)

U Nay Lin
Flashcards by U Nay Lin, updated more than 1 year ago More Less
U Nay Lin
Created by U Nay Lin almost 5 years ago
U Nay Lin
Copied by U Nay Lin almost 5 years ago
U Nay Lin
Copied by U Nay Lin almost 5 years ago
3
0

Description

ပထမတန်းမြန်မာစာ သင်ခန်းစာများ

Resource summary

Question Answer
ဖောင် ဖောင် (လှေ..) − ဖောင်မျှော − စကားဖောင်ဖွဲ့ − ငါးဖောင်ရိုးခြောက် − ဖောင်တိန်
ဖောင်း ပူဖောင်း − ဖောင်းကား − ငါးစည်ဖောင်း
ဖျောင်း ဖျောင်းဖျ
ဖြောင်း တဖြောင်းဖြောင်း (မြည်သံ) ​− ဖြောင်းခနဲ (မြည်သံ)
ဖြောင့် မျဉ်းဖြောင့် − ဖြောင့်မှန် − ဖြောင့်မတ် − ဖြောင့်တန်း − ဖြောင့်စင်း
ဗောင်း ဗောင်းထုပ် − ဗောင်းနားတောင်း − ဗိန်းဗောင်းတိုက်
ဗြောင် ဗြောင်ပုဆိုး − ဗြောင်ပြော − ဗြောင်တိုက်
ဗြောင်း ​ဗြောင်းဆန်
ဘောင် ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် − အတိတ်တဘောင် − ဘောင်ဘင်ခတ် (လှိုင်း..) − ဘောင်ဝင် − ကုန်းဘောင်ခေတ်
ဘောင်း ဘောင်းဘီ
မောင် မောင်နှမ − ဇနီးမောင်နှံ − မောင်ဘွဲ့မယ်ဘွဲ့
မောင်း ကြိမ်းမောင်း − အရပ်အမောင်း − မောင်းကြေးနင်းခတ် − မောင်းချဓား − လက်ခမောင်းခတ်
မြောင် လျှိုမြောင် − လမ်းမြောင်
မြောင်း ကျဉ်းမြောင်း − ဆည်မြောင်း − ချောင်းမြောင်း − စောင်းမြောင်း − ချောင်းရိုးမြောင်းရိုး
မှောင် မှောင်မည်း − မှောင်ရိပ်ကျ − မျက်မှောင်ကြုတ် − မျက်မှောင်ကုတ်
မှောင့် ကလေးကတစ်မှောင့် − မြွေပူရာကင်းမှောင့်
မြှောင် အိမ်မြှောင် − ဓားမြှောင် − ငမြှောင်တောင်ပိုး
မြှောင့် လေးမြှောင့်သံ (​~အစွန်း)
မြှောင်း ငါးခြောက်တစ်မြှောင်း
ယောင် ကိုယ်ယောင်ပြ − ကယောင်ကတမ်း − ယီးတီးယောင်တောင် − အဆောင်အယောင် − အယောင်ဆောင် − နောက်ယောင်ခံ
ယောင်း ဖယောင်းတိုင် − ခြောက်သယောင်း − ဖြားယောင်း − ခယောင်းတော
ရောင် ခရမ်းရောင် − ရောင်ခြည်တော် − ရောင်ပြန်ဟပ် − မို့ဖောင်းရောင်ရမ်း
ရောင့် ရောင့်ရဲတင်းတိမ် − ရောင့်တက်
ရောင်း ဈေးရောင်း − ရောင်းရင်း − ဖောက်ကားရောင်းဝယ် − ပွရောင်းရောင်း
ရှောင် ရှောင်ကြဉ် − ရှောင်တိမ်း − ရှောင်ဖယ် − ရှောင်ရှား − ရှောင်တခင်
လောင် မီးလောင်ကျွမ်း − ကူဖော်လောင်ဖတ် − ကလောင်တံ − ဆာလောင်မွတ်သိပ် − ပျာလောင်ခတ်
လောင်း ခေါင်းလောင်း − လောင်းလှေ − ဘုရားလောင်း − ပလုတ်ပလောင်း − လောင်းကြေး − လောင်းရိပ်
လျောင်း လဲလျောင်း − လျောင်းစက် − လျောင်းတော်မူဆင်းတု
လှောင် လှောင်အိမ်၊ လှောင်ချိုင့် − လှောင်ပြောင် − ကုန်လှောင်ရုံ
သောင် သဲသောင် − သောင်ခုတ်သင်္ဘော
သောင်း သောင်းကျန်း − သောင်းပြောင်းထွေလာ − သောင်းသောင်းဖြဖြ − အုတ်အော်သောင်းတင်း
သျှောင် သျှောင်ထုံး − ဦးသျှောင် − သျှောင်ကြီးဗွေ
ဟောင် ခွေးဟောင် − ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ
ဟောင်း အဟောင်း − အဟောင်းအမြင်း
အောင် စာမေးပွဲအောင် − ရောက်အောင်လာ − အောင်လံတံခွန် − ပျောက်အောင်ဖျောက် − ကြွေအောင်ခြွေ
အောင့် ဗိုက်အောင့် − အောင့်အည်းသည်းခံ − ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီး
အောင်း ပုန်းအောင်း − ကိန်းအောင်း
Show full summary Hide full summary

Similar

သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၃)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၁)
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၁
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၄)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁ ( အပိုင်း ၂)
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၂
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၁
Nay Lin Htun Aung
သင်ခန်းစာ − ၁၃
U Nay Lin
ကွက်လပ်ဖြည့်ပါ − ၁
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၂
Nay Lin Htun Aung
Spanish Questions
Niat Habtemariam